BREVKASSE: HVORDAN NYDER JEG LIVET?

Sankarsana Dasa svarer på spørgsmål

SPØRGSMÅL: Hvordan er det muligt at have et forhold til Gud? Jeg reciterer Hare Krishna, læser bøgerne, omgås med hengivne, følger principperne og ofrer min mad, men jeg har intet forhold til Gud for slet ikke at tale om et kærlighedsforhold. (mere…)

2023-12-01T01:05:29+01:00december, 2023|Brevkasse|

BREVKASSE: HVORFOR HAR MAN BRUG FOR EN GURU?

Sankarsana Dasa svarer på spørgsmål

SPØRGSMÅL: Hvad behov for en guru har en person, der allerede kender svarene på alle sine spørgsmål? For eksempel vil en person, der har læst Srila Prabhupadas bøger og artikler ordentligt, allerede have fået alle sine spørgsmål besvaret. Med andre ord behøver han ikke en guru. (mere…)

2022-09-29T13:09:57+02:00oktober, 2022|Brevkasse|

HAR DU SET KRISHNA?

SPØRGSMÅL: Imens jeg reciterer Hare Krishna, løber mit sind gennem huset til de daglige pligter og andre ting. Er det godt på nogen måde? Jeg vil også gerne spørge, hvordan jeg kan finde ud af, hvad Herren Krishna ønsker af mig. (mere…)

2022-08-01T11:56:13+02:00august, 2022|Brevkasse|

BREVKASSE – HVEM ER AVATARA AF HVEM?

Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål

SPØRGSMÅL: Er Krishna en avatara af Visnu, eller er Visnu en avatara af Krishna? Jeg har været en hengiven af Visnu siden min barndom. Skal jeg nu ændre min hengivenhed? Jeg har det sådan, at når jeg reciterer Hare Krishna og lukker øjnene, ser jeg Visnus form. Er det rigtigt? (mere…)

2021-11-29T14:13:30+01:00december, 2021|Brevkasse|

HVORFOR EKSISTERER ALTING?

SPØRGSMÅL: Bør alle levende væsener søge hengiven kærlighed til den Højeste? Hvis vi tager den buddhistiske opfattelse, hvorfor eksisterer alt dette, hvis alt er inkluderet i én, og én er inkluderet i alting? Hvem skabte kærlighed, og hvorfor? Siden det er nødvendigt med to i et kærlighedsforhold, er det så ikke en form for dualisme? (mere…)

2021-08-30T15:17:23+02:00september, 2021|Brevkasse|

BREVKASSE – HVEM ER KRISHNA?

SPØRGSMÅL: Kan I fortælle mig, hvem Krishna er? Jeg er ny til forståelsen af selvrealisering. Når jeg beder (chanter, mediterer), taler jeg direkte til Gud og også til Hans søn Jesus og Helligånden. Men I jeres recitation kalder I på andre navne. Fortæl mig, hvad de repræsenterer, og hvorfor I kalder på dem. (mere…)

2021-06-29T06:09:27+02:00juli, 2021|Brevkasse|

BREVKASSE – FINDES GUD?

Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål.

SPØRGSMÅL: Findes Gud? Hvis ja, hvor eksisterer Han da?

SVAR: Ja, selvfølgelig eksisterer Gud. Hvordan skulle Han ikke kunne eksistere? Hvis Han ikke eksisterede, kunne intet eksistere, og du ville ikke eksistere og være i stand til at spørge mig, om Han eksisterer. (mere…)

2021-06-01T05:31:44+02:00juni, 2021|Brevkasse|

HVAD VAR UNIVERSETS FØRSTE SPROG?

SPØRGSMÅL: Hvad var universets første sprog? Hvordan blev universet skabt? I Biblen og Koranen står der, at Adam var det første menneske i verden. Er det sandt? Hvem var det første menneske i verden, og hvilket land kom det fra? Hvor mange år er der gået siden universets skabelse? Hvad er forskellen på Bhagavad-gita, Biblen og Koranen, og hvor mange år er der imellem disse bøger? (mere…)

2021-04-29T10:11:55+02:00maj, 2021|Brevkasse|

BREVKASSE – HVORFOR ER VI ANSVARLIGE?

SPØRGSMÅL: I Bhagavad-gita 2.47 fortæller Krishna Arjuna: “Du har ret til at gøre din foreskrevne pligt, men du er ikke berettiget til dine handlingers frugter. Anse aldrig dig selv for at være årsagen til resultaterne af dine handlinger og vær aldrig knyttet til ikke at gøre din pligt.” (mere…)

2020-06-01T09:06:47+02:00juni, 2020|Brevkasse|

BREVKASSE – HVORFOR ER VI FORSKELLIGE FRA KRISHNA?

Ved Lalitanatha Dasa

SPØRGSMÅL: Jeg har hørt, at vi er uadskillelige dele af Krishna, men at vi stadig er forskellige fra Krishna – at vi (atmaerne) og Krishna (Paramatmaen) ikke kan være af samme identitet. Krishna siger i Bhagavad-gita,  at der aldrig var en tid, hvor vi ikke eksisterede, ej heller er der en tid, hvor Han ikke eksisterer. Men atmaen bør også have en kilde, hvorfra han kommer. Så hvorfor er vi forskellige fra vores kilde? Jeg ønsker altså kendskab til jivaen, det individuelle levende væsens, oprindelse. (mere…)

2020-04-03T12:13:12+02:00marts, 2020|Brevkasse|

BREVKASSE – HVAD BESTÅR ATMAEN AF?

SPØRGSMÅL: Hvad består atmaen eller sjælen af? Hvor bor atmaen efter befrielsen fra kredsløbet af fødsel og død? Hvad er ønskeligt – at tage fødsel igen og igen og forblive i Krishna-bevidstshed (dualisme) eller at stræbe efter befrielse og forblive som en prik i universet (her refererer ’prik’ til sjælen)? (mere…)

2019-12-03T10:36:41+01:00december, 2019|Brevkasse|

BREVKASSE – VERDEN ER ET ROD

Ved Lalitanatha Dasa

SPØRGSMÅL: Hvordan kan du sige, at verden er et rod? Tidligere skrev du, hvordan du mener, at det moderne samfund er kørt helt af sporet. Hvad får dig til at mene, at vi har lavet et ”kongeligt rod” ud af verden? Hvis du tænker på forurening, har vi allerede diskuteret det. Hvis du på den anden side sigter til, hvordan folk praktiserer deres religion, mener jeg, at vi hver især handler ifølge vores egen tro. (mere…)

2019-10-30T14:34:59+01:00november, 2019|Brevkasse|

BREVKASSE – ET SPØRGSMÅL OM INDRA OG GOVARDHANA

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Siden det er Govardhana Puja den 28. oktober, får Radhanatha Swami lov til at svare på et spørgsmål om Indra og Govardhana.Swami lov til at svare på et spørgsmål om Indra og Govardhana. (mere…)

2019-10-01T10:25:11+02:00oktober, 2019|Brevkasse|

ET SPØRGSMÅL OM KVINDER

SPØRGSMÅL: Jeg vil gerne høre jeres mening om det kvindesyn, som findes flere steder i teksterne. Det er svært at acceptere den negative værdiladede fremstilling af det feminine køn, når der vurderes på det intellektuelle. I al fald er det noget, min kone ikke kan forlige sig med, når snakken nærmer sig det religiøse middelaldermenneskesyn, som man jo også finder i andre religioner og dermed også i de vediske skrifter. (mere…)

2019-06-01T07:30:51+02:00juni, 2019|Brevkasse|

BREVKASSE – ET SPØRGSMÅL OM KORANEN

SPØRGSMÅL: Min hustru er muslim, men nu chanter hun seksten runder og læser Srila Prabhupadas bøger. Jeg læser en masse om Islam, og der er helt sikkert meget at lære. Kan en eller anden ikke forklare, hvad Koranen virkeligt er, og gøre denne verden til et bedre sted? (mere…)

2019-04-02T18:41:48+02:00april, 2019|Brevkasse|

BREVKASSE – ER KLONING ETISK KORREKT?

SPØRGSMÅL: Hej. Vi er to piger fra 9. klasse, som er i gang med at lave en projektopgave om kloning. Ud over hvordan kloning overhovedet fungerer, vil vi fokusere på, hvordan det både nu og i fremtiden vil komme til at påvirke samfundet. Vi vil meget gerne høre jeres mening om kloning. Mener I, at det er etisk korrekt at ændre på naturens gang på den måde? Er det det værd at benytte kloning uanset konsekvenserne? Hvad mener I, at vi i fremtiden vil være i stand til med kloningsteknologien? Og er det overhovedet tilladt at klone inden for hinduismen? (mere…)

2019-03-01T12:10:15+01:00marts, 2019|Brevkasse|

CHAT MED SACINANDANA SWAMI

Times of India er Indiens største engelsksprogede avis (oplag: 110 millioner). Tilbage i december 2002 bekendtgjorde avisen, at i to timer ville Sacinandana Swami fra Hare Krishna-bevægelsen stå til rådighed på avisens meget aktive hjemmeside for læsernes spørgsmål. Mange flere, end der kunne få svar på to timer, benyttede sig af lejligheden, og Sacinandana Swami besvarede et lille udpluk af de talrige spørgsmål, der blev stillet. (mere…)

2019-01-14T10:13:34+01:00januar, 2019|Brevkasse, Hengivne|

BREVKASSE – TO TVIVL

SPØRGSMÅL: Der er to ting, der afholder mig fra at overgive mig helt til Krishna. Den første er, at den åndelige mester skal anses for at være som Gud. At se på et andet menneske som Gud er umuligt for mig. For det andet er jeg kristen, så det, der blokerer mig, er Deiteterne. I Det Nye Testamente står der i Apostelenes Gerninger 21:25 bl.a.: ”De bør holde sig fra afgudskød …” Ordet ”afguder” bliver ved at stirre mig i øjnene. Når jeg ser på Deiteterne, virker de som afguder. (mere…)

2018-10-31T11:37:01+01:00november, 2018|Brevkasse|

BREVKASSE – MODSÆTNINGER MELLEM BIBLEN OG BHAGAVAD-GITA

SPØRGSMÅL: Jeg har nogle spørgsmål, der har forvirret mig, med hensyn til hensigten i Bhagavad-gita i sammenligning med Biblen. Hvis man er åben over for dem begge, som om der var en parallel mellem dem, vil man også kunne se modsætningerne. Der er nogle modsatte opfattelser i Biblen, når man sammenligner med Bhagavad-gita, og jeg vil gerne høre din fortolkning af Romerbrevet 14:2-3, Første Timotheus-brev 4:1-4 og Romerbrevet 14:17. (mere…)

2018-09-26T10:38:54+02:00oktober, 2018|Brevkasse|