Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål

SPØRGSMÅL: Ikke for at være fræk, men hvordan kan jeg være sikker på, at Prabhupadas bøger/lære ikke bare er endnu en myte? Hvorfor skulle jeg holde mig til Krishna, når så mange andre guder og gudinder kalder på min opmærksomhed?

SVAR: Det er ikke et spørgsmål om Srila Prabhupadas bøger eller lære. Det drejer sig snarere om Krishnas lære i Bhagavad-gita, for Prabhupada kommer ikke med sin egen lære. Han fremlægger blot Krishnas lære uden forvanskning eller uden nogen tilføjelse eller noget trukket fra. Krishna udtaler klart i Bhagavad-gita (9.25):

yanti deva-vrata devan
pitrn yanti pitr-vratah
bhutani yanti bhutejya
yanti mad-yajino ’pi mam

“De, der tilbeder halvguderne, tager fødsel blandt halvguderne. De, der tilbeder forfædrene, kommer til forfædrene. De, der tilbeder spøgelser og ånder, fødes blandt sådanne væsener, og de, der tilbeder Mig, kommer til at leve sammen med Mig.”

Du er velkommen til at holde dig til en hvilken som gud eller gudinde efter dit eget frie valg. Men du må forstå, at du kommer til at være hos uanset hvilken gud eller gudinde, du holder dig til.

Krishna forklarer også (Bg. 7.23):

antavat tu phalam tesam
tad bhavaty alpa-medhasam
devan deva-yajo yanti
mad-bhakta yanti mam api

“Mennesker med lille intelligens tilbeder halvguderne, og deres frugter er begrænsede og midlertidige. De, der tilbeder halvguderne, kommer til halvgudernes planeter, men mine hengivne kommer i sidste ende til Min højeste planet.”

De mange guder og gudinder befinder sig inden for denne materielle verden. Hvis du holder dig til én af dem, kommer du til at bo på en planet, der bliver ødelagt ved tiden for universets udslettelse. Hvis du på den anden side holder dig til Guddommens Højeste Personlighed, kommer du til at bo på planeten Krishnaloka, der aldrig bliver udslettet. Så du kan gøre op med dig selv, om du vil have en midlertidig eller permanent situation, og derefter tilbede en gud efter dit eget valg.

 

SPØRGSMÅL: Kan du forklare mig forholdet mellem Siva og Visnu? Nogle citerer: ”Sivaya Visnurupaya Sivarupaya Visnave: ’Siva er den samme som Visnu, og Visnu er den samme som Siva.’” Men andre hævder, at Siva er Visnus tjener og udfører Visnus vilje. Kan du forklare dette?

SVAR: Det er ikke rigtigt, at Siva er den samme som Visnu, og at Visnu er den samme som Siva. Ifølge den åbenbarede vediske visdom og de store oplyste lærere er sandheden snarere, at Siva og Visnu på samme tid er én og forskellige, ligesom mælk og tykmælk er det. Hvordan det? Mælk kan omdannes til tykmælk; ja, tykmælk er intet andet end mælk omdannet. Men mens det er sandt, at mælk kan omdannes til tykmælk, kan tykmælk ikke omdannes til mælk.

Visnu er som mælk, og Siva er som tykmælk. Siva er intet andet end en omdannelse af Visnu, men han kan ikke omdannes tilbage til Visnu. Herren Siva har 84 procent af Bhagavans kvaliteter, Herren Visnu har 97 procent, og Herren Krishna er Bhagavan et hundrede procent.

Truth Works 89-90