SPØRGSMÅL: Kan guder fra ens tidligere tro/praksis såsom kristendom være en hindring, når man skal følge hinduisme eller selverkendelse?

SVAR: Der er kun én Højeste Gud. Han er hævet over enhver forestilling om hindu, kristen, jøde eller muslim. Det er menneskets dumhed, når det forsøger at trække Gud ned til et sekterisk, dogmatisk niveau. Herren er altid ren og transcendental til enhver betegnelse i denne materielle verden. Videnskaben om selverkendelse er transcendental til alle betegnelser som hindu eller kristen og kan derfor praktiseres af alle, uanset om de er hinduer, kristne eller hvad som helst. Ægte hengivenhed til Jesus og Krishna er det samme, for Jesus er Guds søn, og Krishna er Gud, Faderen. Uanset om jeg hengiver mig til sønnen eller faderen, bliver jeg automatisk hengivet til dem begge, for deres formål er det samme – at sprede kærlighed til Gud over hele verden og befri alle tilbage til Guds rige.

Pointen er at blive perfekt i sit forhold til den Højeste Person. Det er lige meget, om man tiltaler Gud som Krishna eller Kristus. Det handler om at blive helt overgivet til denne Højeste Person i kærlighedsfyldt tjeneste.

**

SPØRGSMÅL: Muslimerne tror, at Allahs ord kun findes i Koranen. De kristne tror, at kun Jesus er Herre og frelser. Jøderne tror, at de er Guds udvalgte folk. Og I hævder: ”Ved ydmygt at høre fra og tjene den ægte åndelige mester kan man hurtigt opnå den højeste fuldkommenhed i Krishna-bevidsthed.” Hvorfor skulle jeg følge jeres tro og undgå alle andre? Er det ikke bedre at undersøge dem alle og følge sin indre vejledning?

SVAR: Den ægte åndelige mester taler aldrig om tro. Tro er for sentimentalister. Den ægte guru taler på niveauet af videnskab, ikke blind tro.

Der er én universel videnskab om Gud. Den gælder, uanset om man tiltaler Herren som Allah, Kristus, Jehova eller Krishna. Det spiller ingen rolle, om man følger Kristus, Buddha eller Krishna. Det, der betyder noget, er, at man vælger én vej og følger den fuldkomment.

Indre vejledning er godt, når man først er selvrealiseret, men lige nu forvanskes stemmen fra din indre vejleder af forstyrrelserne af mental betingethed fra millioner af liv. Du er ikke ren nok til præcist at høre stemmen fra Herren, der leder dig inde fra dit hjerte. Derfor er en helt realiseret åndelig mester af afgørende betydning. Den realiserede guru er den ydre manifestation af din indre vejleder. Ved at lytte til og lære fra den realiserede guru forbindes du let og perfekt med din indre vejleder. Det er lige meget, om guruen kommer i tradition fra Allah, Jesus, Buddha eller Krishna. Det, der betyder noget, er, at han er fuldstændigt realiseret. Hvis han ikke er det, kan han ikke forbinde dig med din indre vejleder, men er han det, kan han forbinde dig rigtigt fint med denne indre stemme. Ved at lære fra en sådan guru vil du blive fuldstændigt forbundet med din evige åndelige natur.

Kristne skrifter kalder den indre vejleder for Helligånden. Han beskrives på den mest detaljerede og fuldstændige måde i Indiens vediske skrifter. Der kaldes Han Oversjælen eller Paramatma, og hvordan Han ser ud, beskrives i detaljer.