Sankarsana Dasa svarer på spørgsmål

SPØRGSMÅL: Hvad behov for en guru har en person, der allerede kender svarene på alle sine spørgsmål? For eksempel vil en person, der har læst Srila Prabhupadas bøger og artikler ordentligt, allerede have fået alle sine spørgsmål besvaret. Med andre ord behøver han ikke en guru.

En anden ting er, at for den, der er 100% dedikeret til Krishna, ligger ansvaret for at få den rigtige guru mere hos Krishna end hos personen selv. Når han er klar til det, vil guruen komme til ham af sig selv. Hvis guruen aldrig kommer, er det sådan, Krishna vil have det.

SVAR: Vi må altid huske på, at Krishna ikke kun siger, at vi skal stille spørgsmål til den åndelige mester. I Bg. 4.34, hvor Han instruerer os om at spørge den åndelige mester, giver Han også besked på, at vi skal tjene den åndelige mester:

“Blot forsøg at lære sandheden at kende ved at henvende dig til en åndelig mester. Udspørg ham ydmygt og tjen ham. De selvrealiserede sjæle kan give dig viden, for de har set sandheden.”

Det er ikke ærligt kun at tage viden fra den åndelige mester uden give ham tjeneste til gengæld. Uden udvekslingen af tjeneste mellem mesteren og eleven vil transcendental erkendelse ikke finde sted. Elevens viden vil forblive teoretisk, og han vil gradvist miste interessen for sin viden, der vil forblive tør og smagløs.

Krishna sender en guru til alle. Men Kali Yugas stakkels sjæle er så blinde, at de ikke kan drage fordel af Krishnas nåde i form af den åndelige mester, som Han har sendt dem.

SPØRGSMÅL: Selv om jeg er meget tiltrukket til Krishnabevidsthed, bliver jeg let båret væk af materielle ønsker. Det viser, at jeg ikke er solidt forankret i Krishnabevidstned. Efter at have opfyldt et materielt ønske, undrer jeg mig over, hvorfor jeg så let blev revet væk. Er det virkelig muligt at slippe af med maya 100%? Hvor lang tid tog det dig at komme ud af mayas kløer?

SVAR: Vendepunktet for at blive en vedholdende hengiven kommer, når man forstår, hvor meget Krishna, Prabhupada og den åndelige mester elsker én, og således bliver inspireret til at vie hele sit liv til deres tjeneste. Det var vendepunktet i mit åndelige liv, og det vil også være vendepunktet i dit åndelige liv, når den dag kommer.

SPØRGSMÅL: Jeg hører det sommetider sagt, at man også kan blive perfekt gennem bhakti inden for andre religioner. Men de fleste f.eks. muslimer og kristne spiser kød, så hvordan kan de blive perfekte, når tilmed deres skrifter lærer dem at spise kød?

SVAR: Ingen vil blive perfekt inden for deres religion, indtil de forstår, at dyr lige så meget er Guds elskede børn, som mennesker er det, og bør derfor ikke myrdes eller spises. Selv om Biblen, Koranen og Vedaerne har anvisninger på dyredrab under restriktion, er disse instruktioner kun for dem, der er dybt nedsunkne i dyredrab, for at mindske deres syndige aktiviteter, så de gradvist kan opgive dem. De, der har forstået essensen af al skriftlig visdom, opgiver materiel sansenydelse og koncentrerer sig fuldt ud om at udvikle ren kærlighed til Gud. Sådanne personer spiser ikke kød fra dyr.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål.