Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.

Her svarer Sankarsana Prabhu på, hvad meningen er med alle de gode ting, der findes i verden.

SPØRGSMÅL: Der er så mange gode ting i denne verden som betagende musik, gode og oplysende fjernsynsprogrammer og magasiner, naturskønne udsigter, god vegetarisk mad osv. Er det rigtigt, at jeg slet ikke bør nyde disse gode ting, og at jeg skal afstå fra alting og rette hele min energi mod Krishna, eller er det nok ikke at have noget med onde aktiviteter at gøre og være en god hengiven af Krishna? Hvis det er meningen, at jeg ikke skal gøre andet end at tænke på Krishna og bede til Krishna, hvorfor har Krishna da skabt så mange ting, som de levende væsener kan opleve og nyde?

Hvorfor har Krishna givet mig lov til at fjerne mig fra Ham og ikke hele tiden holdt mig på den rette vej, den Krishna-bevidste vej? Hvorfor har Krishna placeret mig på et bestemt økonomisk niveau, så jeg er nødt til at arbejde og ikke kan fokusere på Ham døgnet rundt? Jeg har læst i Bhagavad-gita, at Krishna ønsker, at alle levende væsener skal hengive sig til Ham, og at Han er meget glad, hvis en hengiven tilfredsstiller Hans sanser i stedet for at tilfredsstille sine egne sanser. Hvis det er tilfældet, hvorfor sætter Krishna da de levende væsener på prøve? Hvorfor kan Han ikke få os til at glæde Ham direkte? Han er den mest barmhjertige, altid tiltrækkende, ejeren af al rigdom og sansernes herre. Hvorfor bliver jeg testet, af hvad grund?

SVAR: Krishna tillader denne materielle verden at eksistere for dem, der gerne vil nyde adskilt fra ham. Fordi du stædigt ønskede at komme væk fra Krishna, har Han givet dig lov til at gøre det. Krishna kan tvinge os til at gøre alting undtagen én ting: at elske Ham. Kærlighed er af natur nødt til at være frivillig. Den kan ikke tvinges. Hans nåde er, at Han giver dig det frie valg til at elske Ham eller forlade Ham. Det er den eneste måde, virkelig kærlighed kan eksistere på. Nu må du anvende din frie vilje ordentligt. Der er ingen gode ting i livet uden for Krishna-bevidsthed. De kan synes at være gode, men de er i virkeligheden alle sammen dårlige. Hvordan kan jeg komme med en sådan stærk og radikal udtalelse? Grunden er, at selv om mange ting giver os en midlertidig fornemmelse af nydelse, holder de os indviklede i de firfoldige lidelser af fødsel, død, alderdom og sygdom.

De gode ting i livet er dem, der giver os en blivende udfrielse fra alle materielle lidelser ved at give os lov til at komme til og forblive i den liflige atmosfære af ren kærlighed til Gud, hvor alle materielle lidelser glimrer ved deres fravær. Uanset hvilket økonomisk niveau vi er på, har vi optjent det igennem vores tidligere karma. Hvis vi analyserer vores karmiske situation filosofisk, vil det være en stor tilskyndelse til at blive fri fra karma ved at søge fuldstændig tilflugt ved Herrens lotusfødder. Derfor bør du engagere dig døgnet rundt i ren Krishna-bhakti under den dygtige vejledning af den åndelige mester og de avancerede vaisnavaer.

Hvis du gerne vil bestå fra et universitet, skal du igennem en prøve. Hvis du ønsker at bestå fra fødsel og død, skal du også prøves. Hvis du følger vores instruktioner meget omhyggeligt, vil du let bestå alle prøver.