Sankarsana Dasa svarer på spørgsmål

SPØRGSMÅL: Jeg vil gerne høre, hvorfor enhver person, der ønsker at blive indviet af en ISKCON-guru, skal være underlagt forhåndsbetingelser for at blive indviet.

En person, der viser interesse for Krishna-bhakti, bør mødes af tillid fra guruen og straks blive accepteret som discipel. Med en sådan tilgang vil mange nye søge mod Krishnabevidsthed. Med hårde forhåndsbetingelser bliver en ægte hengiven afskrækket fra Krishna-bhakti. 

SVAR: Ligesom ethvert universitet har adgangskrav, er der på samme måde også visse krav forbundet med at blive indviet af en ægte åndelig mester. Kandidaten skal være solidt forankret i at recitere mindst 16 runder Hare Krishna-mantraer dagligt på sin japa-mala og følge disse fire regulative principper:

  1. Ingen seksuel omgang undtagen inden for ægteskab for at få børn.
  2. Ingen rusmidler inklusive alkohol, tobak, kaffe og te.
  3. Ingen indtagelse af kød, fisk eller æg.
  4. Intet hasardspil.

Disse punkter skal følges nøje gennem hele livet af dem, der har taget indvielse. Derfor skal de, der ønsker at blive indviet, tydeligt demonstrere deres vilje til at forblive fast i disse praksisser resten af livet. De fleste såkaldte guruer tilbyder nu om dage indvielse billigt uden at kræve, at deres disciple overholder et dagligt løfte om at recitere Guds navne eller følge de ovennævnte reguleringsprincipper. En sådan såkaldt indvielse er meningsløs og sætter ikke eleverne i stand til at opnå åndelig perfektion. Nogle gange bliver ISKCON kritiseret for sine strenge krav, men faktisk skal ISKCON glorificeres for at have disse høje standarder af krav, for det beviser og er et symptom på ISCKONs legitimitet.

De, der er tilstrækkeligt oprigtige i deres ønske om indvielse, vil også være oprigtige nok til at demonstrere, at de kan følge deres indvielsesløfter resten af livet. Vi kunne vælge at tilbyde indvielse uden videre krav til alle og enhver, selv til fremmede, der kommer ind fra gaden. Men en sådan billig indvielse ville ikke hjælpe mennesker med at gøre fremskridt i Krishnabevidsthed. I stedet for at give billige indvielser tester vi derfor dem, der anmoder om indvielse, for at sikre, at de er egnede kandidater til at nøje følge deres indvielsesløfter for resten af livet.

I den forbindelse har Srila Prabhupada forklaret: ”Man skal være i stand til at bestå den åndelige mesters prøve, og når han ser disciplens ægte ønske, velsigner han automatisk disciplen med ægte åndelig forståelse.” Så det eneste reelle krav er et ægte ønske om åndeligt liv. Hvis en person har den oprigtighed, vil personen med glæde demonstrere sin evne til at følge de regulative principper.

På samme måde som universiteter med skrappe adgangskrav (som Harvard og Oxford) tiltrækker et stort antal højt kvalificerede ansøgere fra hele verden, tiltrækker de åndelige mestre, der ikke udvander eller devaluerer Krishna-bhakti-processen, mange oprigtige og dedikerede disciple fra hele verden. Hvis man er seriøs omkring et liv i fuldstændig overgivelse til Herren Sri Krishna, vil man ydmygt underkaste sig, hvad Herrens repræsentant, den åndelige mester, instruerer ham i at gøre. Man vil ikke finde fejl hos den åndelige mester, hvis den åndelige mester beder én om at vente et stykke tid før indvielsesceremonien. Hvis man helt oprigtigt søger ly hos en ægte åndelig mester, begynder det evige bånd mellem discipel og åndelig mester fra første øjeblik, disciplen accepterer sin åndelige mesters instruktioner, som var det selve livet og sjælen.