SPØRGSMÅL: Vi er to drenge i 9. klasse, der har et projekt om hinduisme og specielt kastesystemet, som hinduer lever efter. Vi tænkte på, om I måske kunne svare på nogle af vores spørgsmål.

Er kastesystemet i Danmark forskelligt fra systemet i Indien? Kan man overhovedet følge systemet i Danmark? Hvad er jeres mening om dette emne? Tror I, at kastesystemet gør menneskerettigheder umulige for nogle mennesker?

SVAR: Det er vigtigt at forstå, at der er et oprindeligt kastesystem, der beskrives i de vediske gamle tekster såsom Bhagavad-gita, og et andet, der praktiseres i nutidens Indien. Bhagavad-gita nævner således intet om, at kaste skal fastsættes på grundlag af en persons fødsel. Ideen om kaste via fødsel, sådan som det nu er en udbredt praksis i Indien, er en nyere ide, der har vundet udbredelse inden for de sidste par tusinde år (husk, at vi har at gøre med verdens ældste kultur, der har været praktiseret længere tilbage i tiden, end historikerne kan spore det, måske i titusindevis af år).

I Hare Krishna accepterer vi naturligvis ikke det moderne kastesystem med kaste via fødsel. På den anden side vil vi gerne følge det oprindelige kastesystem, der er det bedste samfundssystem for alle mennesker. Her er ideen at inddele mennesker efter deres naturer og tilbøjelighed til arbejde. Mennesker er ikke ens. Nogle er meget boglige og intellektuelle (brahmanaer), nogle er dygtige til at lede, beskytte og inspirere andre (ksatriyaer), nogle er gode til at producere og tjene penge (vaisyaer), og nogle er praktiske og gode med hænderne, men fungerer samtidigt bedst som tjenere for andre (sudraer).

Det oprindelige kastesystems ide er således at lade alle specialisere sig og blive eksperter til noget, de virkelig er gode til og kan lide at gøre. I det system er der ingen, der er bedre eller ringere end andre, ligesom vi ikke taler om bedre eller ringere, når det kommer til de forskellige dele af vores krop såsom vores hoved, arme, mave og ben. De er bare forskellige og udfører forskellige funktioner i kroppen, men de er alle vigtige, og vi ville ikke undvære nogen af dem. På samme måde udfører forskellige slags mennesker forskellige slags arbejde, der alle er vigtige for et velfungerende samfund. Kastesystemets oprindelige tanke er derfor blot at give alle mulighed for at specialisere sig og bidrage  til samfundet med det, de er gode til og kan lide at gøre.

Dette oprindelige kastesystem kan følges hvor som helst i verden af dem, der kender og forstår systemet. Man skal først finde ud af, hvad ens egen natur er, hvilket ikke er så svært, hvis man er parat til at være ærlig over for sig selv og ikke f.eks. af prestigegrunde forsøger at være noget, man ikke er. Men der har vi somme tider et problem, specielt her i Vesten, hvor vi er meget prestigeorienterede og går meget op i, hvad andre mener og tænker om os. Men en person, der er trænet i den vediske (= hinduistiske) livsforståelse, bekymrer sig ikke om en flygtig prestige i en verden, hvor vi alle kun er på et midlertidigt ophold.

I et virkeligt vedisk samfund forstår alle, at det virkelige formål med menneskelivet er at komme ud af kredsløbet af fødsel og død og vende tilbage til Gud – Krishna – i næste liv. Derfor engagerer mennesker i et vedisk samfund sig i at praktisere forskellige former for åndeligt og religiøst liv, hvilket alle har mulighed for og ret til, uanset hvilken midlertidig position de måtte have i f.eks. en kaste eller anden social klassificering. Det er den virkelige menneskerettighed, og denne rettighed nægtes ingen i et vedisk samfund. Tværtimod opmuntres alle til at engagere sig i åndeligt liv, og alle hjælper hinanden fremad i åndelig erkendelse.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk