SPØRGSMÅL: Jeg skriver angående et AT projekt, hvor jeg har valgt at skrive om designerbørn inden for religion. Først og fremmest vil jeg gerne spørge om hvilken holdning Hare Krishna har til Designerbørn?

Derudover vil jeg gerne vide om det ifølge Hare Krishna er ”tilladt” at gå ind og designe et barns øjenfarve og hårfarve ved at ændre på generne inden barnet bliver født? Er det tilladt i kunstig befrugtning at fravælge et foster med en alvorlig sygdom? Og er det tilladt at lave kunstig befrugtning for at vælge barnets køn?

SVAR: Inden for Hare Krishna har vi en anden, mere naturlig måde at designe børn på end gennem genmanipulering og kunstig befrugtning i et laboratorium. Det, der betyder noget for at få et godt barn, er ikke så meget kroppen, men mere den person eller sjæl, der kommer til at opholde sig i kroppen. At livet ikke kommer fra kroppen, men fra den åndelige  person, der opholder sig i kroppen, er den første lære i åndeligt liv. At det må være sådan, er nemt at forstå, når vi tænker over, at kroppen ændrer sig hele tiden fra barn til ung til gammel, men det er altid den samme person, den samme ’mig’, der oplever og er bevidst inde i kroppen. Derfor må denne bevidste ’jeg’ være forskellig fra kroppen, siden jeg ikke ændrer mig med kroppens forandringer. Alt dette kan du læse mere om i f.eks. Bhagavad-gita, Indiens berømte visdomsbog.

Nøglen til at få et godt barn afgøres af den bevidsthed, som forældrene har i undfangelsesøjeblikket. Med deres bestemte bevidsthed tiltrækker de kommende forældre en sjæl med samme slags bevidsthed til den krop, som de skaber igennem deres seksuelle forening. Er forældrene fulde af begær, som de fleste mennesker er det under sex, tiltrækker de en sjæl, der også er fuld af lyst og begær. Er forældrene derimod fredfyldte og i dyb åndelig bevidsthed, tiltrækker de også en tilsvarende sjæl. Derfor forsøger ideelle forældre før undfangelsen at rense deres bevidsthed igennem meditation, bøn, ritualer og så megen åndelig fordybelse som mulig. Den vigtigste åndelige aktivitet inden for Hare Krishna er recitationen af Hare Krishna-mantraet, hvilket kommende forældre derfor bruger en del tid på.

Det vigtigste er at få et barn med en god mentalitet og bevidsthed. Kroppen skal selvfølgelig helst være så sund og stærk som mulig, men det kommer alligevel i anden række. Den moderne ide om designerbørn (som indtil videre er science fiction) handler kun om kroppen. Derfor anser vi i Hare Krishna den ide for temmelig ligegyldig. Kun at fokusere på kroppen vil ikke give de perfekte børn, man håber på. Det er den forkerte vej at gå. Resultatet vil blive det modsatte af det, man ønsker.

Nej, det er ikke tilladt at ”fravælge” et foster, selv om det eventuelt har en alvorlig sygdom. Vi har aldrig lov til at slå et foster ihjel. De, der gør det, vil selv i et senere liv blive slået ihjel på fosterstadiet. Det kaldes loven om karma. Vi har selvfølgelig lov til at gøre det i den forstand, at det er muligt for os at gøre det. Men vi kan ikke undslippe reaktionen på det, og denne reaktion kommer vi til at lide under i et senere liv.

Med hensyn til kunstig befrugtning og barnets køn gælder det samme. Gud har allerede givet os en måde at få et barn på, og bedre kan det ikke gøres. Vi kan tro, at vi er klogere end Gud, men det er vi ikke.