Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.
I denne måneds spalte svarer Sankarsana Prabhu på nogle spørgsmål om, hvordan man erkender sandheden.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.

I denne måneds spalte svarer Sankarsana Prabhu på nogle spørgsmål om, hvordan man erkender sandheden.

SPØRGSMÅL: Findes der virkelig en vej til virkeligheden? Kan et disciplineret, målrettet sind nogensinde være frit til at stå ansigt til ansigt med virkeligheden? Burde sindet ikke have frihed allerede ved vejens begyndelse og ikke kun ved dens afslutning? Hvis det er tilfældet, hvorfor søger vi så? Hvad søger vi efter?

Hvis vi har en ide om det, vil der ikke være nogen søgning. Hvis vi kan genkende det, betyder det, at vi har set det før. Så det, vi finder, vil være en projektion, hvilket vil sige sindets ønske og ikke sandheden.

Kan der være en mellemmand mellem os og sandheden? Kan Gud findes igennem en anden? Er forståelsen af sig selv ikke ”vejen” til Gud?

Egoet kan ikke undertrykkes og erstattes med spiritualitet. Det er kun igennem forståelsen af Selvet, at vi kan give slip uden nogle forudfattede ideer. Jeg mener, at Bhagavad-gita kun kan forstås af et sind, der har gjort sig frit af alt, som det har samlet sig. Vi er nødt til at sætte os ud over sindet, og dette kan kun ske gennem forståelse og passiv iagttagelse. Bhagavad-gita kan ikke fortolkes af et tænkende sind, siden enhver form for viden, hvor omfattende den end er, altid vil være begrænset. Tanker kommer fra hukommelsen fra alt det, vi har samlet os. Så vil recitation af Krishnas navn, imens jeg undertrykker alle andre tanker, befri mig?

SVAR: Her er dine spørgsmål med tilhørende svar.

Spørgsmål: Findes der virkelig en vej til virkeligheden?

Svar: Ja, hvorfor ikke?

Spørgsmål: Kan et disciplineret, målrettet sind nogensinde være frit til at stå ansigt til ansigt med virkeligheden?

Svar: Ja, hvorfor ikke?

Spørgsmål: Burde sindet ikke have frihed allerede ved vejens begyndelse og ikke kun ved dens afslutning?

Svar: Jo, men du er nødt til at forstå, hvad frihed for sindet virkelig er, hvilket ikke er et vildt, ubehersket sinds såkaldte frihed.

Spørgsmål: Hvis det er tilfældet, hvorfor søger vi så?

Svar: Hvis du har mistet noget, er du nødt til at søge efter det. Du har mistet din oprindelige bevidsthedstilstand. Derfor må du søge efter den. Men hvis du møder en, der kan fortælle dig præcist, hvordan du genopliver den, er der ikke brug for videre søgning. Du behøver blot at følge hans instruktioner. Det er alt. Du vil hurtigt blive oplyst.

Spørgsmål: Hvad søger vi efter?

Svar: Fuldkommen erkendelse af den Absolutte Sandhed. Det er det levende væsens oprindelige naturlige energi. Denne energi kaldes Krishna-bevidsthed og er også kendt som Kristus-bevidsthed, Allah-bevidsthed osv. Den opnås ved at sammenlænke din individuelle bevidsthed med den universelle bevidsthed. Ligesom en cykelrytter, der kører med femten kilometer i timen, kan blive ét i fart med en bil ved at gribe fat i den og ikke give slip, kan vi opnå vores oprindelige, oplyste bevidsthed blot ved at sammenlænke vores bevidsthed med den universelle bevidsthed.

Din kommentar: Hvis vi har en ide om det, vil der ikke være nogen søgning. Hvis vi kan genkende det, betyder det, at vi har set det før. Så det, vi finder, vil være en projektion, hvilket vil sige sindets ønske og ikke sandheden.

Svar: Ingen søgning er nødvendig. Den Absolutte Sandhed er der allerede inde i dig. Du har set den før, og du vil kunne genkende den. Det er ikke en projicering. Det er den oprindelige, tilgrundliggende virkelighed bag al eksistens. Lige nu er du indfanget i mentale projektioner. Du er nødt til at blive fri for alle mentale projektioner ved at sammenlænke din individuelle bevidsthed med den universelle bevidsthed.

Spørgsmål: Kan der være en mellemmand mellem os og sandheden?

Svar: Kan en, der kender vejen, vise dig retningen, hvis du er faret vild? Den person står ikke i vejen imellem dig og dit mål. Hans anvisninger er måden, hvorpå du opnår målet.

Spørgsmål: Kan Gud findes igennem en anden?

Svar: Se svaret ovenfor. Gud findes gennem Guds nåde. Hvis Han vælger at sende Sin nåde til dig igennem Sin repræsentant, den ægte åndelige mester, er det Hans problem. Du kan ikke diktere til Gud, hvordan Han vil udfri dig. Det er Ham, der afgør det, og ikke os.

Spørgsmål: Er forståelsen af sig selv ikke ”vejen” til Gud?

Svar: Jo, men du må forstå, hvad der er selvets virkelige natur, som ikke er det pseudoselv, der er blevet påduttet dig af den materielle verden.

Dine kommentarer: Egoet kan ikke undertrykkes og erstattes med spiritualitet. Det er kun igennem forståelsen af Selvet, at vi kan give slip uden nogle forudfattede ideer. Jeg mener, at Bhagavad-gita kun kan forstås af et sind, der har gjort sig frit af alt, som det har samlet sig. Vi er nødt til at sætte os ud over sindet, og dette kan kun ske gennem forståelse og passiv iagttagelse. Bhagavad-gita kan ikke fortolkes af et tænkende sind, siden enhver form for viden, hvor omfattende den end er, altid vil være begrænset. Tanker kommer fra hukommelsen fra alt det, vi har samlet os.

Svar: Ægte spiritualitet genopliver det oprindelige ego, der er blevet undertrykt af den materielle verden. Hvad er det oprindelige ego? ”Jeg er ikke denne krop. Jeg er en evig åndelig sjæl, Guds evige tjener.” Det er rigtigt, at vi er nødt til at opgive alle forudfattede ideer, og at Bhagavad-gita kun kan forstås af et sind, der er blevet frit for alt opsamlet snavs. Men hvis du bruger dit sind til at forsøge at sætte dig ud over sindet, vil du opdage, at du fortsat hænger på sindets plan. Selv hvis du tænker, at du må slukke for sindet, er du stadigvæk på det mentale plan, for du tænker, at du skal slukke for sindet. Så sådant et system med passiv iagttagelse, selv om det kan hjælpe indtil et vist punkt, vil i sidste ende ikke kunne bringe dig til det transcendentale plan.

Spørgsmål: Så vil recitation af Krishnas navn, imens jeg undertrykker alle andre tanker, befri mig?

Svar: Du behøver ikke at gøre nogen separat anstrengelse for at undertrykke alle andre tanker. Det eneste, du behøver at gøre, er at recitere Hare Krishna-mahamantraet ifølge den foreskrevne metode. Det vil automatisk sammenlænke din individuelle bevidsthed med den universelle bevidsthed og således befri dit sind fra alle materielle tanker, der har forurenet dig i millioner af liv i kredsløbet af fødsel og død. Du vil genoplive den oprindelige, slumrende, oplyste bevidsthed, der har sovet inde i dig siden tidernes morgen. Du vil træde ind i en evig tilstand af lyksalighed og viden.