SPØRGSMÅL: Hvordan skal man kunne finde sandheden i ting uden en smule skepsis? Når det kommer til stykket, bør man ikke være for godtroende, eftersom der er så mange falske ting.

Videnskab er ikke som de fleste religioners dogmer, der defineres som (1) en doktrin eller et system af doktriner, der erklæres at være sande af en religiøs sekt, eller (2) et princip, en tro eller en erklæring af en ide eller mening, specielt en, der autoritativt og somme tider arrogant hævdes at være Absolut Sandhed. Så jeg kan lide at bevare en vis balance, hvis du forstår, hvad jeg mener, og ikke være for blåøjet.

Skepsis er meget nyttig til at forstå ting bedre, da man får begge sider af historien. Hvad mener du om mundheldet: ”En masse godt kan komme fra noget dårligt”? For eksempel er der sket nogle dårlige ting i mit liv, men de har peget mig i den rigtige retning. Skepsis er på en måde sådan. Hvordan ville man forstå det godes eller åndens renhed uden det dårlige? Uden skepsis ville det være meget sværere at finde sandheden.

SVAR: Skepticisme er den filosofiske position, hvor man tvivler på alting. Når det kommer til at undgå at blive narret af falske læresætninger, er det helt sikkert nyttigt indtil et vist punkt. Men ligesom eksistensen af falske penge vidner om eksistensen af ægte penge, angiver falskhed, at der et eller andet sted er virkelig sandhed.

Hvis man er alt for skeptisk over for penge, vil man aldrig kunne acceptere penge fra nogen på grund af sin paranoia, at alle penge er falske. Dette er en helt urealistisk og upraktisk position. Hvis man på samme måde er alt for skeptisk med hensyn til viden, vil man aldrig kunne acceptere noget som sandhed. Men siden sandhed eksisterer, ville det være latterligt at holde sig til skeptikernes filosofiske position om aldrig at acceptere noget som sandhed.

Videnskaben skulle give os sandhed. Men alligevel finder vi ikke enighed blandt videnskabsmænd. Det, som den ene videnskabsmænd hævder er sandt, påstår en anden videnskabsmand ikke er sandt. Så hvordan skal vi finde frem til sandheden? Det er det vigtigste spørgsmål, man kan stille i denne menneskelige livsform. Derfor påbyder Vedanta-sutra, athato brahma jijnasa: “Formålet med den menneskelige livsform er at forstå den Absolutte Sandhed.”

Så hvordan når vi frem til den Absolutte Sandhed? Vi befinder os i den hvert eneste øjeblik. Derfor kan eksistensens Absolutte Sandhed aldrig udslukkes, selv om den kan dækkes midlertidigt af uvidenhed. Hvis vi er meget oprigtige med hensyn til at forbinde os selv med denne Absolutte Sandhed, vil den Højeste Absolutte Sandhed, der opholder Sig inde i os, bringe os i kontakt med en ægte åndelig mester, der derefter til fulde vil åbenbare denne Absolutte Sandhed for os. Når det kommer til en direkte oplevelse af den Absolutte Sandhed, vil skepticisme være en stor hindring for den fremadskridende udvikling af vores intelligens. Derfor ville det under sådanne omstændigheder være særdeles tåbeligt af os at holde fast i vores skepsis. Under en sådan omstændighed bør skepsis forkastes. Skepticismens filosofi dikterer, at i sidste ende må man også betvivle værdien af skepsis. Når man kommer til den Absolutte Sandheds område, vil det være et stort brud på skepticismens princip at klamre sig til skepticismens krykke.

Truth Works s. 108-109