Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. I denne måneds spalte svarer Sankarsana Prabhu på et spørgsmål om, hvor man skal gå hen, når man som søgende ønsker at komme videre i Krishna-bevidsthed.

SPØRGSMÅL: Min søgen har omsider ført mig til jer og til studiet af den tidløse visdom, som Krishna-bevidsthed er. Ord kan ikke udtrykke de følelser og den lidenskab, jeg mærker i mig selv. I årevis har jeg haft en voksende fornemmelse af formål, men har ikke vidst, hvor det ville føre hen. Jeg vidste, at det var noget stort. Men som jeg lærte mere om oldtidsmytologi og lighederne mellem trossystemer verden over, gik det op for mig, at der var og er kun én sandhed og én kilde til historien om mennesket og alting. Det giver alt sammen mening.

Jeg ved, at mit liv gradvist skal fjernes fra dette smertefulde sted af meningsløshed og blive forenet med renhed. Intet andet betyder rigtigt noget for mig ud over denne proces. Men alligevel finder jeg mig selv i denne verden af møg og støj og evindelig bedrøvelse. Ingen, som jeg kender, forstår omfanget af mit behov for at forfølge sandheden. Jeg taler og føler mig fremmedgjort. Jeg misforstår og bliver misforstået. Jeg har brug for være sammen med dem, der ved. Jeg ved, at jeg har brug for at blive undervist, men har ingen anelse om, hvor jeg skal gå hen. Jeg er skeptisk på grund af kommercialiseringen og har brug for at vide, at det, jeg lærer, kommer fra en ægte ren kilde. Jeg tror, at bøger kun kan gøre så meget. Derefter er det nødvendigt med tilstedeværelsen af en, der er åndeligt avanceret, for at hæve bevidstheden yderligere. Derfor er det min drøm at finde en Mester, jeg kan tjene, og lære fra ham så meget som muligt. Derfor er mit spørgsmål: Hvor skal jeg gå hen?

 

SVAR: Jeg er meget glad for, at Krishna har sendt sådan en oprigtig sjæl som dig. Det, vi underviser i, er ubesmittet af nogen form for materiel forurening. Det er kundskaben, der kommer ned fra Gud Selv fra universets begyndelse. Den er blevet meget omhyggeligt overbragt igennem tiderne fra den ene åndelige mester til den næste discipel. Beviset på dens renhed erfares på førstehånd af alle dem, der oprigtigt følger denne lære.

Du har fint forstået, at bøger ikke er nok – du er nødt til at lære fra og tjene en ægte åndelig mester. Dette er konklusionen i den autoriserede vediske litteratur. I den henseende står der skrevet i Svetasvatara Upanisad (6.23):

yasya deve para bhaktir
  yatha deve tatha gurau,
tasyaite kathita hy arthah
  prakasante mahatmanah

“Hvis man har urokkelig tro på den Højeste Herre og den åndelige mester, afsløres essensen af hele den vediske viden for én.”

Der er to måder, den åndelige mester er til rådighed for dig. Den første måde er ved at omgås med ham i fysisk form. Den anden måde er, at du kan omgås med ham i form af hans undervisning. Af de to måder er den anden vigtigere, for på den måde kan vi omgås med den ægte åndelige mester til alle tider, på alle steder og under alle omstændigheder. Med andre ord vil hans fysiske form somme tider være til stede og somme tider ikke. Men hans tilstedeværelse gennem ord (hans lære) er altid til stede for den oprigtige discipel. Min åndelige mester er Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundlægger-acarya for det Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed. Han står også fuldt ud til rådighed for, at du kan søge beskyttelse hos ham igennem hans bøger. I særdeleshed bør du studere og omhyggeligt følge Bhagavad-gita som den er.

Verden over er der mange centre, der drives af hans efterfølgere. I disse centre vil du møde avancerede hengivne af Herren. Hvorfor er de åndeligt avancerede? Fordi de strengt følger Prabhupadas lære. Hvis du søger tilflugt i deres selskab, vil du hurtigt avancere på vejen til Krishna-bevidsthed.