Times of India er Indiens største engelsksprogede avis (oplag: 110 millioner). Tilbage i december 2002 bekendtgjorde avisen, at i to timer ville Sacinandana Swami fra Hare Krishna-bevægelsen stå til rådighed på avisens meget aktive hjemmeside for læsernes spørgsmål. Mange flere, end der kunne få svar på to timer, benyttede sig af lejligheden, og Sacinandana Swami besvarede et lille udpluk af de talrige spørgsmål, der blev stillet.

Sacinandana Swami er discipel af Srila Prabhupada, kommer fra Tyskland og opholder sig næsten hver vinter i Mumbay.

Spørgsmål: Kan du forklare, hvad selvrealisering er, og måden, hvorpå man opnår den?

Sacinandana Swami: Selvrealisering er menneskets vigtigste behov. Måden, man opnår den på, er ved at fjerne alt, der ikke er ’selvet’. Et eksempel: Selvet er som en diamant, der er tildækket af mange lag snavs og begravet inde i et bjerg. Når man fjerner lagene, kommer man ind til den skinnende diamant. På samme måde skal vi fjerne lagene fra vort ægte selv for at finde frem til vor oprindelige lyksalige tilstand.

Hvordan gør man det? De vediske skrifter fortæller os om en meget effektiv måde igennem mantra-meditation. Ved at recitere eller synge ren åndelig lydvibration fjernes enhver betingethed fra sindet. Det er praktisk. Jeg har ledt møder med op til 30.000 deltagere og til slut bedt dem sammen synge Hare Krishna-mahamantraet (Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare). Med det samme blev hallen fyldt af en lykkelig åndelig stemning, og mennesker, der førhen ingen viden havde om mantraets kraft, begyndte at danse. Det har vist sig virksomt selv i krigsramte lande som det tidligere Jugoslavien. Gamle fjender blev venner ved at synge Hare Krishna og på den måde fjerne tildækningen af selvet. Prøv det!

Spørgsmål: Swamiji, hvordan får man perfekt viden om absolut sandhed igennem pratyaksa pramana og anumana pramana?

Sacinandana Swami: Pratyaksa pramana betyder direkte sanseopfattelse. Det er selvfølgelig den mest umiddelbare erkendelse. Det vil sige at se Herren stå direkte foran sig eller opfatte Ham på lotusen i sit hjerte. Anumana pramana er ikke så direkte. Det betyder at forstå Herren igennem filosofisk spekulation. Somme tider rammer man sandheden på denne måde, og somme tider rammer man ved siden af.

Spørgsmål: Hvad er din erfaring og følelser, når du besøger hellige steder eller er i dyb meditation?

Sacinandana Swami: Sikke et interessant spørgsmål! Når en pilgrim besøger et helligt sted, kommer han direkte i kontakt med to af Herrens kraftfulde energier. Den ene er taraka-sakti, som betyder Herrens befriende energi. Man føler sig befriet fra alle sine bekymringer og problemer. Den anden er paraka-sakti. Det er den energi eller kraft, der med kærlighed trækker én til oceanet af kærlighed, Gud. Det vil sige, at man mærker den vidunderlige følelse af åndelig kærlighed stige op i sit hjerte og gennemtrænge hele sit væsen. I dyb meditation mærker man lignende følelser af nærhed til Gud. Nu kunne jeg selvfølgelig gå ind i en detaljeret beskrivelse, men helt ærligt synes jeg, at det vil hjælpe dig meget mere, hvis du planlægger din egen pilgrimsrejse til et helligt sted, for blot ved at tænke på at tage til et helligt sted mærker man allerede dets kraft.

Spørgsmål: Hvad er Krishna-bevidsthed? Hvad mener du om Krishna-bevidsthed [Krishna-bevidsthedsbevægelsen] i Indien?

Sacinandana Swami: Min åndelige mester (guru) sagde engang, at Krishna-bevidsthed betyder ’over illusionens skyer’. Krishna-bevidsthed betyder med andre ord at blive bevidst om Krishna-solen, fri som den er for dækket af de materielle illusioners skyer. Når Krishna-solen er der, er der intet af illusionens mørke. Det er Krishna-bevidsthed. Jeg synes, at de Krishna-bevidste templer, jeg har besøgt i Indien, giver den utildækkede oplevelse af Gud og gør de besøgende ægte lykkelige. Men jeg har også set, at den vestlige sky af illusioner har trukket op over indisk åndelighed. Mennesker er blevet mere interesserede i skyerne end i Solen. Så Krishna-bevidsthedsbevægelsen må finde på nye måder at fange det indiske folks interesse på.

Spørgsmål: Hvad er tamasa, rajas og sattva gunaerne? Hvordan kan et almindeligt menneske blive herre over dem for at blive en bedre hengiven? Hvordan kan en guru hjælpe en discipel til at opnå åndeligt liv? Kan du sige noget om forholdet imellem lærer og elev?

Sacinandana Swami: Tamasa er den kraft af uvidenhed, der styrer vore liv. Rajas er lidenskabens drivkraft (ligesom Mumbais trafik), og sattva er oplysningens og oplivelsens kraft. En hengiven bør forøge sattvaen i sit liv, hvilket automatisk vil formindske den distraherende indflydelse fra uvidenhed og lidenskab. Hvordan gør man det? Spis vegetarisk mad, der er ofret til Gud, stå tidligt op (på trods af den tyngdekraft af søvn, der er der om morgenen) og gør åndelige ting som mantra-meditation, synge åndelige sange og læse åndelige tekster som Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatam.

Den mest kraftfulde aktivitet er imidlertid at have selskab med hengivne af Gud. Materielt selskab i rajas og tamasa påvirker én, og på samme måde bliver man hævet til sattva igennem åndeligt selskab. Sagt med enkle ord bliver man en dranker, hvis man omgås med drankere, og omgås man med hellige mennesker, begynder man at danse.

Næsten på samme måde, som en moderfugl hjælper sine unger til at flyve, hjælper en guru sin discipel. Han må opfostre disciplen med åndelig føde og give ham åndelige oplevelser. Han må instruere disciplen ved at forklare ham den viden, der er i de gamle sastraer (ord talt af Gud eller om Gud). Og han må tage sig af sin elev. Det vil sige at hjælpe ham til at få bugt med hindringer på hans vej, give ham beskyttelse og kærlighed i vanskelige tider og somme tider vække disciplen, når han eller hun har tabt målet af syne.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg vide, at jeg erkender Gud eller ser Ham? Hvordan kan jeg se Gud? Hvordan og hvor kan jeg møde Gud?

Sacinandana Swami: Beviset på, at man har set Gud, er en fuldstændig forandring af éns væsen. Det er næsten som forvandlingen af jern til guld. Når jern placeres i ild, ændrer det sin natur. På samme måde forvandles en person, der har haft direkte kontakt med Gud, af transcendental kærlighedsekstase. Spørgsmålet er nu, hvor man kan møde Gud. Han findes på fem steder, men man må være seriøs og beslutsom for at finde Ham der. Det første og lettest tilgængelige sted, hvor man finder Gud, er i ’sadhu-sanga’ [omgang med sadhuer, helgenagtige personer], det andet er i recitation eller sang af Hans Hellige Navne, det tredje er hellige skrifter, det fjerde er at besøge Ham i templet, og det femte er Hans ’hellige steder’. Held og lykke med at finde Gud!

Spørgsmål: Bringer ægte forelskelse mennesker tættere på Gud? Hvordan opnår man Guds velsignelse?

Sacinandana Swami: Når man er ægte forelsket, må man se og acceptere personen, som han/hun virkelig er. I vort ægte, virkelige liv er vi alle dele af Gud. I sand kærlighed vedkender vi os dette. Det vil sige, at vi behandler vor partner med største respekt og kærlighed som en del af Gud. På denne måde bliver vort forhold gud-dommeligt. Vi vil aldrig glemme, hvem den anden person virkelig er, selv når hans eller hendes alt for menneskelige træk går os på nerverne! Vi vil aldrig glemme, at han/hun er et barn af evigheden. Dette syn åndeliggør vore forhold og gør dem guddommelige. Hvordan man kommer til dette niveau af modenhed? Vi må tage hen til steder, hvor kripa-saktien eller Guds barmhjertighed er tilgængelig. Det er næsten, som hvis man ønsker at få elektricitet: Man må forbinde sig til strømmen.

Så hvordan forbinder man sig med Guds kripa-sakti eller barmhjertighedsenergi? Her kan jeg kun sige det kort: bed regelmæssigt fra dit hjertes inderste og mediter på Guds tilstedeværelse i hvert aspekt af dit liv – de gode og de dårlige – så vil du se Hans smilende ansigt bag dit livs tilsyneladende almindelige begivenheder. Og endnu engang – plej selskab med gudelige mennesker og reciter Hans vidunderlige navne. Jeg ønsker dig al held og lykke med at opnå Hans barmhjertighed. Det er ikke svært, for Han ønsker inderligt at give den til os alle. Vi har bare at tage imod den.

Spørgsmål: Fortæl mig venligst, hvorfor Gud skabte dette univers. Hvad var formålet, for uden et formål bliver intet skabt.

Sacinandana Swami: Universet er som en skole. En skoles formål er, at dens elever lærer, hvad de skal lære, ordentligt, så de kan begå sig i det virkelige liv uden for skolen. På samme måde er universets formål at oplyse os med praktisk, åndelig oplysning, så vi bliver i stand til at leve, spise og danse side om side med den helt igennem lyksalige Højeste Guddom, Krishna.

Spørgsmål: Swamiji, vis mig vejen og hjælp mig til at komme tættere på Gud. Hvad bør jeg gøre i forbindelse med at recitere mantra, tage på pilgrimsrejse, give velgørenhed, opofre mig – alt, jeg skal, og alt, jeg ikke må, ud fra hensynet til, at jeg også lever et meget krævende professionelt og personligt liv. Vis mig venligst vejen.

Sacinandana Swami: Tak for din tillid. Jeg synes, det er bedst, hvis du finder dig en ægte åndelig mester (guru), der kan lede dig personligt. Hvor god denne chat på India Times end er, er den begrænset på grund af mangel på tid, og fordi vi ikke kan se hinanden. Når det gælder kvalificeret åndelig vejledning, er der brug for nok tid til fuldt ud at forstå den personlige situation for de involverede personer. Åndelig vejledning er vanskeligere end en hjerneoperation. Men jeg vil gerne opmuntre dig. Besøg templer som Radha-Rasabiharis tempel i Juhu (Mumbai) eller et hvilket som helst andet ISKCON-tempel. Jeg er sikker på, at Krishna vil lave de rigtige arrangementer for dig, så du møder de personer, der kan hjælpe dig.

Spørgsmål: Mit spørgsmål er, at Herren Krishna havde så mange, mange hustruer, men Han havde romantiske affærer med Radha og blev kaldt ’Makhan Chor’, fordi Han stjal smør fra andres huse. Så hvorfor tilbedes Krishna stadigvæk?

Sacinandana Swami: Gud kan gøre hvad som helst og fortsat være Gud! Hvad jeg prøver at sige, er, at fordi Han er fuldstændigt forskellig fra os, er Hans aktiviteter også forskellige. For eksempel: Da Krishna dansede med et ubegrænset antal gopier, dansede Han sandt at sige med Sine egne spejlbilleder. Det er, som når et barn danser foran et spejl med sin egen refleksion. For den sags skyld er vi alle dele af Gud. Han er den eneste Purusa (energikilde), og vi er alle prakrti (energi). En professor i Vesten udfordrede min åndelige mester (guru) Srila Prabhupada med spørgsmålet, ”Hvordan kan I tilbede en umoralsk kvindejæger?” Srila Prabhupada svarede roligt: ”Hvor mange kvinder har du?” Professoren svarede lidt paf: ”Jamen, kun én – selvfølgelig!” Srila Prabhupadas svar var ligefremt. ”Du er umoralsk. Du har stjålet Krishnas hustru. Alle er Krishnas hustruer.” Da Krishna stjal smør, stjal Han i virkeligheden hjertet fra Sine hengivne, der havde bedt: ”Nu laver jeg smør til Dig. Kom til mit hus og stjæl og glæd mine øjne.” Så forunderlige Krishna har altid forunderlige aktiviteter. Kommer du til at forstå mere om Ham, vil du opdage, at i alle aktiviteter handler Gud kun til gavn og glæde for alle. Ved du, at soldaterne, der døde på slagmarken på Kuruksetra, i samme øjeblik opnåede moksa (befrielse)? Krishna havde forvandlet en slagmark til en befrielsesmark! Det kan kun Gud gøre.