SPØRGSMÅL: Jeg har mere eller mindre opnået mental fred gennem bhakti-yoga, selv om jeg lever i en frygtelig atmosfære. Men jeg elsker stadigvæk ikke Gud.

Hvornår kan jeg avancere til niveauet af ren kærlighed til Gud, sådan som det beskrives i Sri Caitanyas Siksastakam? Hvorfor kan nye hengivne ikke udvikle kærlighed til Gud med det samme, når de er engagerede i hengiven tjeneste?

SVAR: Det fuldkomne stadie af ren kærlighed til Gud er det niende stadie og kulminationen af den Krishnabevidste vej. Det tager tid at nå det stadie. Vi har været i kredsløbet af fødsel og død i millioner af liv og er således meget dækkede over af den urene indflydelse fra den materielle naturs kvaliteter. Derfor kan vi ikke forvente at blive 100 procent rene hengivne med det samme.

De ni stadier i bhakti beskrives i Bhakti-rasamrta-sindhu (1.4.15-16):

  1. Sraddha—tro eller det indledende ønske om selvrealisering.
  2. Sadhu-sanga—omgang med hengivne.
  3. Bhajana-kriya—initiering af en ægte åndelig mester og praktisering af hengiven tjeneste under hans vejledning.
  4. Anartha-nivrtti—renselse af materielle urenheder.
  5. Nistha—vedholdenhed i selvrealisering.
  6. Ruci—smag for at høre om Krishna.
  7. Asakti—tilknytning til Krishnabevidsthed.
  8. Bhava—det indledende stadie af kærlighed til Gud.
  9. Prema—ren kærlighed til Gud.

Her er Srila Prabhupadas oversættelse til disse ni trin:

“I begyndelsen må man have et indledende ønske om selvrealisering. Det vil føre én til stadiet, hvor man omgås med personer, der er åndeligt avancerede. På det næste stadie bliver man indviet af en åndelig mester, og under hans instruktion begynder den nye hengivne den hengivne tjenestes proces. Ved at udføre hengiven tjeneste under ledelse af den åndelige mester bliver man fri for alle materielle urenheder, bliver vedholdende i selvrealisering og udvikler en smag for at høre om Guddommens Absolutte Personlighed, Sri Krishna. Denne smag leder til yderligere fremskridt fremad til tilknytning til Krishnabevidsthed, der modnes i bhava eller det indledende stadie til transcendental kærlighed til Gud. Virkelig kærlighed til Gud kaldes prema, livets højeste fuldkomne stadie.”

prema-stadiet er man konstant beskæftiget i Herrens transcendentale kærlighedstjeneste. Så gennem den hengivne tjenestes gradvise proces under den åndelige mesters vejledning kan man opnå det højeste stadie, hvor man er fri for enhver materiel tilknytning. Lige nu bør du fokusere på at komme til det tredje stadie, bhajana-kriya, så hurtigt som muligt. Derfra vil du støt og roligt gøre fremskridt til fuldkommenhed. Men selv som begynder må du have en vis kærlighed til Gud. Hvad skulle ellers få dig til at bruge så megen tid og energi på at praktisere Krishnabevidsthed? Du får ingen betaling for det. Derfor må du handle af kærlighed. Højere stadier af ren kærlighed ligger foran dig, men selv for nærværende må du have en vis følelse af at elske Krishna. Nu er det blot op til dig at styrke disse følelser af kærlighed mere og mere frem til det fuldkomne stadie ved at gå igennem de ni stadier under vejledning af en åndelig mester og vaisnavaerne.

Har du spørgsmål om Krishnabevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.