Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål.

SPØRGSMÅL: Jeg er lidt forvirret med hensyn til Visnu og Krishna. Hvis Krishna er en inkarnation af Herren Visnu, er Herren Visnu så ikke Guddommens Højeste Personlighed?

SVAR: Jo, Herren Visnu er helt sikkert Guddommens Højeste Personlighed, men vi må forstå, hvordan Han er Guddommens Højeste Personlighed. Han er Guddommens Højeste Personlighed, fordi alting udspringer fra Ham. Der er millioner og atter millioner af Visnu-former, der udspringer fra den oprindelige Visnu-form. Denne oprindelige Visnu-form er kendt som Krishna. Ligesom et stearinlys kan tænde et andet stearinlys, der igen kan tænde et andet stearinlys, der igen kan tænde osv. millioner og millioner af gange, er Krishna den oprindelige form af Guddommen, og de talløse millioner af Visnuer er Hans ekspansioner. Alt, der eksisterer, er en udstrømning fra Krishna. Han er den oprindelige kilde til alting, som det bekræftes af Herren Sri Krishna Selv i Bhagavad-gita:

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate

“Jeg er kilden til alle åndelige og materielle verdener. Alting udspringer fra Mig.” (Bhagavad-gita 10.8)

SPØRGSMÅL: Sri Caitanya Mahaprabhu kom for 500 år siden, og Herren Krishna kom for 5.000 år siden. Er der nedtegnet noget om, hvornår Herren Rama, Herren Nrsimhadeva osv. kom?

SVAR: Vi kan forstå noget om, hvornår Herren Ramacandra kom, ved at konsultere Mahabharata (Santiparva 348.51-52) som følger:

treta-yugadau ca tato vivasvan manave dadau
manus ca loka-bhrty-artham sutayeksvakave dadau
iksvakuna ca kathito vyapya lokan avasthitah

“I begyndelsen af tidsalderen Treta-yuga blev denne videnskab om forholdet til den Højeste givet af Vivasvan til Manu. Som menneskehedens far gav Manu den til sin søn Maharaja Iksvaku, denne jordplanets konge og forfader til Raghu-dynastiet, hvor Herren Ramacandra blev født.”

Fra disse vers kan vi forstå, at Herren Ramacandra kom i dynastiet fra Maharaja Iksvaku, Manus søn. Manu hørte Bhagavad-gita fra Vivasvan i begndelsen af Treta-yuga for omkring 2.005.000 år siden. På denne måde kan vi ved at undersøge skrifterne lære noget om Herren Sri Krishnas forskellige inkarnationer.

SPØRGSMÅL: Hvorfor er det stadig så svært at bryde fri fra maya, selv når et stærkt forsøg bliver gjort? Hvad tror du, Krishna ville svare, hvis man spurgte Ham, hvad man skulle gøre, hvis man kæmper med depression og vrede?

SVAR: Det er svært at bryde fri af maya, fordi vi har været betinget til at være hendes slave i millioner og millioner af liv. At blive Krishnabevidst er at erklære krig imod maya, den illusoriske energi. Hvis dit forsøg på at gøre dig fri af maya ikke lykkes, selv når du gør et stærkt forsøg derpå, må du gøre et endnu stærkere forsøg. Og hvis det heller ikke lykkes, må du gøre et endnu stærkere forsøg. På denne måde må du hele tiden gøre et endnu stærkere forsøg og endnu stærkere, stærkere, stærkere, indtil du omsider bryder fri af den materielle energis kløer.

Depression og vrede er sypmtomer på en person, der står under indflydelsen af de materielle kvaliteter lidenskab og uvidenhed. I Bhagavad-gita giver Krishna os ordre til at være transcendentale til indflydelsen fra den materielle nuturs tre kvaliteter.