SPØRGSMÅL: Imens jeg reciterer Hare Krishna, løber mit sind gennem huset til de daglige pligter og andre ting. Er det godt på nogen måde? Jeg vil også gerne spørge, hvordan jeg kan finde ud af, hvad Herren Krishna ønsker af mig.

SVAR: Anbefalingen er, at man færdiggør mindst seksten runder af japa før solopgang, for i dette sattviske tidsrum på dagen er sindet langt mindre tilbøjeligt til at blive distraheret af tanker om dagens aktiviteter. Recitér altså så vidt muligt altid dine runder så tidligt på dagen som muligt.

Vi ved, hvad Krishna ønsker, at vi skal gøre, ved at rådføre os med den åndelige mester eller med ældre vaisnavaer. Ligesom hvis man arbejder for et firma, hvordan ved man da, hvad firmaets ejer ønsker, at man skal gøre? Man bliver oplært af sin direkte overordnede i, hvordan man gør alting på en sådan måde, at ejeren er tilfreds. På samme måde skal vi lære, hvordan vi tilfredsstiller Krishna med alle vores tanker, ord og handlinger, igennem den træning, vi får fra den åndelige mester, Herrens hengivne og sastraerne (skrifterne).

SPØRGSMÅL: Jeg vil gerne vide, om du har set Krishna direkte eller ej. Hvis du har set Ham, har du så talt med Ham? Jeg har spurgt så mange hengivne: ”Har du set Krishna?” Alle svarede: ”Nej.” Jeg ønsker nu at møde en levende person, der har set Gud. Jeg ved, at Srila Prabhupada kunne se Gud hvert eneste øjeblik. Derfor vil jeg have som min guru en person, der har set Krishna. Ham ønsker jeg at følge. Men jeg vil ikke forlade mit hjem. Jeg ønsker at blive derhjemme og tjene Krishna efter bedste evne. Jeg ønsker også at se Krishna så hurtigt som muligt.

SVAR: Du tror fejlagtigt, at kvalifikationen for en ægte åndelig mester er at have set Krishna. Dæmonen Kamsa så Krishna, men han var ingen guru eller hengiven for den sags skyld. Den virkelige kvalifikation for at være en guru er kun at gentage Krishnas ord uden nogen tilføjelse eller udeladelse. Intet sted i skrifterne står der, at man skal se Krishna for at være en åndelig mester. Lad være med at opfinde dine egne kriterier for, hvem der er en ægte åndelig mester. Lad dette være op til de autoriserede retningslinier, der gives i de vediske skrifter. Læg i denne henseende mærke til, hvad Srimad-Bhagavatam udtaler om den ægte åndelige mester:

tasmad gurum prapadyeta
jijnasuh sreya uttamam
sabde pare ca nisnatam
brahmany upasamasrayam

“Enhver person, der for alvor ønsker virkelig lykke, må opsøge en ægte åndelig mester og søge tilflugt hos ham gennem initiering. Den ægte gurus kvalifikation er, at han har erkendt skrifternes konklusioner gennem overvejelse og er i stand til at overbevise andre om disse kvalifikationer. Sådanne store personligheder, der har søgt tilflugt ved den Højeste Guddom og tilsidesat alle materielle hensyn, bør forstås som værende ægte åndelige mestre.” (Srimad-Bhagavatam 11.3.21) Du kan forblive hjemme hos dig selv og blive en førsteklasses hengiven, men kun hvis du er parat til at leve dit hjemlige liv strengt under din gurus vejledning. Igennem sin hengivne tjeneste opfatter den åndelige mester selvfølgelig alting som inden i Krishna og Krishna inde i alting. Det er et naturligt resultat af hans totale absorbering i Herrens tjeneste døgnet rundt. Men dette er ikke målestokken, hvormed du afgør, hvem der er en åndelig mester. Alle og enhver kan falsk hævde, at de har set Krishna. Derfor skal du i stedet dømme guruens kvalifikation i lys af ovennævnte vers fra Srimad-Bhagavatam. Og når du finder en sådan guru, skal du søge fuldstændig tilflugt hos ham gennem initiering.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.