Sankarsana Dasa svarer på spørgsmål

SPØRGSMÅL: Hvad er forskellen på og ligheden mellem vedisk kultur og moderne kultur?

SVAR: Moderne kultur og vedisk kultur ligner hinanden ved begge at være videnskabeligt orienterede. Begge disse kulturer forsøger at løse livets problemer gennem viden. Forskellen ligger i, hvordan de forsøger at realisere viden. Skrifterne beskriver to tilgange til viden, nemlig den opadstigende kundskabsvej (aroha-pantha) og den nedstigende kundskabsvej (avaroha-pantha).

Den moderne verden følger den opadstigende kundskabsvej, og vedisk kultur følger den nedstigende kundskabsvej. Hvad er forskellen?

Aroha-pantha bygger på direkte sanseopfattelse og spekulation baseret på disse opfattelser. Desværre er vores sanser og sind ufuldkomne, så ad den vej kan man aldrig opnå afgørende viden. Derfor må videnskabelige lærebøger konstant opdateres, og det nutidige samfund er fortsat kaotisk på trods af så meget såkaldt videnskabeligt fremskridt.

Avaroha-pantha er anderledes. På denne vej renser man sin bevidsthed og sine sanser gennem yogasystemet, især bhakti-yoga. Hver af os har vores egen personlige forbindelse til Gud, kilden til al eksistens. Ved at rense sanserne og udvikle ren kærlighed til Gud opnår man gradvist direkte opfattelse af kilden til al eksistens, Den Højeste Person. Ved således at kende Ham opnår man fuldkommen videnskabelig viden om alt. Det bekræftes af Herren Krishna i Bhagavad-gita 5.16:

”Når man imidlertid er blevet oplyst af den viden, gennem hvilken uvidenheden tilintetgøres, afslører denne viden alt, ligesom sollyset oplyser alt i dagtimerne.”

 

SPØRGSMÅL: Hvornår kan man vide, at man er parat til en livslang forpligtelse og ren overgivelse til en guru, hvor der ikke vil være nogen indre konflikt efter overgivelsen (pseudo-overgivelse)? Hvor ren og fuldendt skal man være?

SVAR: For det første bør man studere den åndelige mester grundigt for at sikre sig, at han er ægte. Han skal være en ydmyg tjener af Herren og komme fra en ubrudt discipelrække af åndelige mestre, der stammer fra Herren Krishna, og hans eneste ønske skal være at engagere sine disciple i Herrens tjeneste. Han må kun tale Krishnas lære, sådan som den gives i Bhagavad-gita. Hvis han ikke præsenterer Bhagavad-gita på denne måde – som den er – bør man straks afvise ham.

Hvis en person dernæst er klar til at dedikere sit liv til at følge den åndelige mesters instruktioner, er vedkommende klar til initiering. Det løfte, som den åndelige mester vil bede disciplen om at afgive på tidspunktet for initieringen, er, at disciplen omhyggeligt undgår utilladt sexliv, indtagelse af rusmidler, spisning af kød, fisk og æg samt hasardspil og dagligt reciterer mindst seksten runder af Hare Krishna-mantraet på sin japamala. For at sikre, at den kommende discipel er klar til initiering, anmoder den åndelige mester om, at han/hun bliver anbefalet til initiering af det lokale ISKCON.

Den påkrævede renhed er, at man skal have været i stand til nøje at følge ovenstående principper i mindst ét år. Ifølge Krishna i Bhagavad-gita bør vi tilsidesætte alle vores forbehold og overgive os til Ham ved at søge ly hos en åndelig mester. Hvis vi virkelig har viet os til Krishna, vil vi følge Hans ordre og acceptere initering fra den åndelige mester. På den måde undgår vi pseudo-overgivelse og bliver fuldstændig overgivet til Sri Guru og Krishna.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.