Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Herunder er det Sankarsana Prabhu, der besvarer to spørgsmål fra sine disciple.

20723_617133608387687_1224450614873476980_n

SPØRGSMÅL: Hvordan ser vi på børn i Krishna-bevidsthed? Er de en forstyrrelse og til skade for åndeligt liv, eller ser vi dem som befordrende for vores forhold til Krishna?

SVAR: Børn er i sig selv hverken gode eller dårlige for vores Krishna-bevidsthed. Det afgørende for, om de enten er gode eller dårlige for din Krishna-bevidsthed, er, hvordan du relaterer til dem. Hvis du accepterer dem som Herrens velsignelse til dig, og at du er blevet givet muligheden for at bringe disse sjæle hjem, tilbage til Guddommen, vil det være en helt fantastisk tjeneste til Herren at være forældre. Denne oplyste forståelse af børneopdragelse er den virkelige betydning af, hvad det vil sige at være forældre.

Hvis du på den anden side kun tænker på at lave alle mulige gode arrangementer for deres materielle kroppe og forsømmer den evige sjæl, der bor i kroppen, er dit såkaldte forældreskab en stor hindring ikke blot for dem, men også for dig selv. For den åndelige mester er det en tilsvarende situation. Han er den åndelige fader. At have ansvaret for at udfri hans disciple er en stor velsignelse, for den absorberer ham fuldstændigt i Krishnas tjeneste.

Nu om dage udgiver mange charlataner sig for at være åndelige mestre uden den mindste anelse om, hvordan de selv eller deres disciple kan opnå åndelig fuldkommenhed. Sådanne såkaldte åndelige mestre er menneskesamfundets største fjender.

Forældre, der udfrier deres børn fra kredsløbet af fødsel og død, er deres største velønskere. Forældre, der holder deres børn fanget i kredsløbet af fødsel og død, begår den største vold mod de sjæle, der er blevet anbragt under deres omsorg og beskyttelse af Herren. Det bekræftes klart i Srimad-Bhagavatam (5.5.18):

“Den, der ikke kan udfri dem, der er afhængige af ham, fra vejen af gentagen fødsel og død, bør aldrig blive åndelig mester, far, ægtemand, mor eller en tilbedeselsesværdig halvgud.”

———–

SPØRGSMÅL: Jeg er forvirret. Siden jeg er begyndt at deltage i programmerne i mit lokale ISKCON-center, tænker jeg på Krishna hele tiden. Jeg drømmer tilmed om Krishna. Jeg tænker så meget på Krishna, at jeg sågar mister interessen for mit arbejde. Er dette normalt, eller gør jeg noget galt?

Jeg kan lide at tænke på Krishna. Jeg plejede at have mareridt, og jeg plejede at se skygger eller det, som de kalder spøgelser, men siden jeg har læst Bhagavad-gita som den er, er mareridtene holdt op, og jeg er ikke længere bange for spøgelser (eller hvad de end måtte være). Jeg begynder at blive rigtig glad for Krishna.

SVAR: Det er rigtigt godt, at du altid husker Krishna. Hvis vi mister interesse i alt andet og kun er interesseret i Krishna, er det perfektionen af vores tilværelse.

Krishna-bevidsthed befrier os fra mareridt og spøgelsesmæssige påvirkninger. Ved Krishnas ubegrænsede smukke barmhjertighed træder vi ind i en evig eksistens, der er fuld af lyksalighed og viden.

Du nævner, at du bliver så absorberet i Krishna-bevidsthed, at du mister interessen for dit arbejde. Men prøv at forstå, at Krishna-bevidsthed vil sige at engagere alt i Krishnas tjeneste. Så du bør nu blive mere ivrig efter at tage på arbejde, for det giver dig en rigtig god mulighed for at gøre praktisk tjeneste for Krishna. Hvordan kan du tjene Krishna gennem dit arbejde? Ved at engagere så meget som muligt af din månedlige indtjening i Krishnas tjeneste ved at give regelmæssige donationer til dit lokale ISKCON-center. Dette er den største velsignelse. Du kan nu gøre hengiven tjeneste ved at tjene Krishna gennem dit arbejde. Dette vil hjælpe bevægelsen til at velsigne alle med den samme lykke og frihed fra bekymring, som du nu oplever.

Så tag på arbejde med en større følelse af ansvar, tag på arbejde og gør det på en førsteklasses måde for Krishna. På denne måde kan du vise Krishna, hvor meget du elsker og sætter pris på Ham.

Du er på rette vej. Der er ingen grund til bekymring. Det næste skridt er at gøre dig selv åndeligt perfekt ved helt at overgive dig til Krishna. Dette opnås ved at recitere mindst seksten runder af Hare Krishna-mantraet hver dag på japa-kæde, strengt undgå utilladt sex, beruselse, kødspisning og hasardspil og søge fuldstændig beskyttelse ved lotusfødderne af Krishnas repræsentant, den ægte åndelige mester. Dette vil fuldstændigt befri dig fra enhver forvirring.

 

Hentet fra bogen Truth Works af Sankarsana Dasa.