SPØRGSMÅL: Siden Krishna er den højeste magt, der er fuldstændig hinsides maya (den materielle energi), og alle priser Hans hellige navne og herligheder, hvorfor kan Han da ikke gøre alle jivaerne, de levende væsener, til Sine hengivne?

Hvorfor har Han skabt jivaerne? Hvordan skabte Han jivaerne? Hvor var jivaerne, før de blev skabt, og hvad var deres bevidsthed?

SVAR: Du undrer dig over, at hvis Krishna er almægtig, kan Han da ikke tvinge alle levende væsener til at være Hans hengivne? Svaret er, at hengivenhed er ikke noget, der kan tvinges eller forceres. Kærlighed er noget, man frivilligt giver til en anden. Jivaerne eksisterer med det ene formål at udvide Herrens lykke ved at have kærlighedsforhold til Herren. Herren ønsker at nyde lykken af at have et sødt, kærlighedsfyldt forhold til hvert eneste levende væsen. Derfor kommer Han til denne materielle verden igen og igen og sender Sine repræsentanter her igen og igen blot for at tiltrække os til at tjene og elske Ham. Dette er Hans store godhed over for os.

Jivaerne er evige udstrømninger fra den Højeste Person. Der var aldrig et tidspunkt, hvor Han ikke udstrømmede dem, og der vil aldrig være et tidspunkt, hvor Han ikke vil udstrømme dem. Blot igennem Sin søde vilje udgår de for evigt fra Hans transcendentale krop, ligesom Solens stråler udgår fra Solen.

SPØRGSMÅL: Jeg læste en af Srila Prabhupadas artikler, hvor han skriver, at der er ingen kærlighed i denne materielle verden, selv om mange folk taler om den. Så mange lovpriser kærligheden mellem et ungt par, mellem forældre og børn og mellem venner og kærlighed til ens land osv. Srila Prabhupada skriver, at dette er ikke kærlighed, men kama, materielt begær. På sanskrit er der intet ord som ”kærlighed”. Det eneste tilsvarende ord er prema, kærlighed til Gud. Er det rigtigt, at såkaldt kærlighed i den materielle verden kun er en forvrænget refleksion af prema, åndelig kærlighed? Jeg har personligt oplevet dette. Mine forældre ”elsker” mig, så de binder mig og giver mig ikke lov til at gøre noget, der går imod deres vilje. De giver mig ikke lov til at tjene Krishna. Dette er kama, ikke kærlighed.

Hvad med kærlighed mellem hengivne? Er det kama eller åndelig kærlighed eller en blanding af begge?

SVAR: Den såkaldte kærlighed i denne materielle verden er kama eller lyst. Men når man elsker Krishna, kan man virkeligt elske Krishnas hengivne og alle levende væsener. Når vi vander træets rod, næres alle bladene og grenene. En hengivens kærlighed til andre hengivne og alle levende væsener er helt fri for kama. Den er udslaget af prema. Han elsker alle, fordi han ser dem i relation til Krishna.

SPØRGSMÅL: Hvorfor mærker jeg en sådan ekstase inklusive bløde knæ og vibrationer gennem min ånd, både sjæl og krop, når jeg hører Herren Krishnas ord fra Bhagavad-gita? Jeg har det fantastisk i kirtana, og det er alle tiders at sige japa. Men det kan ikke måle sig med at høre Herrens ord. Er det i orden, at jeg mere end noget andet ønsker at høre Krishna tale?

SVAR: Du mærker en sådan ekstase, fordi du genopliver din oprindelige bevidsthed, der er evig, fuld af lyksalighed og fuld af viden. Hver eneste hengiven har sin bestemte måde, hvorpå han specielt er inklineret til Krishna-bevidsthed. Hvis du er specielt inklineret til at høre Bhagavad-gita, er det rigtigt godt.

Truth Works, 76-77