Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.

I denne måneds spalte svarer Sankarsana Prabhu på nogle spørgsmål om reinkarnation.

SPØRGSMÅL: Kan du forklare, hvad der sker med sjælen i dødsøjeblikket? Hvor går den hen? Er det sådan, at sjælen kommer ind i en anden krop med det samme? Jeg forestiller mig, at rejsen vil være forskellig  for den, der har transcenderet denne materielle verden før døden, men vil du ikke nok forklare de forskellige veje – vejen for den hengivne og vejen for den, der ikke har erkendt Krishna?

SVAR: På dødstidspunktet overføres sjælen enten til den åndelige verden, eller den antager en ny krop i denne materielle verden. Det afhænger af den bevidsthed, han er absorberet i på dødstidspunktet. Dette punkt bekræftes i Bhagavad-gita (8.6):

yam yam vapi smaran bhavam   tyajaty ante kalevaram
tam tam evaiti kaunteya   sada tad-bhava-bhavitah

“Den eksistenstilstand, man husker, når man forlader sin krop, opnår man med sikkerhed, O Kuntis søn.”

Hvordan opnår man den tilstand? Bhagavad-gita (15.8) forklarer, at det er ligesom luften, der bærer dufte:

sariram yad avapnoti    yac capy utkramatisvarah
grhitvaitani samyati    vayur gandhan ivasayat

“Det levende væsen i den materielle verden bærer sine forskellige livsopfattelser med sig fra den ene krop til den næste, ligesom luften bærer dufte. Således antager han én slags krop og forlader den igen for at antage en anden.”

Vi har grove kroppe, der består af jord, vand, ild, luft og æter. Vi har også subtile kroppe, der består af sind, intelligens og falsk ego. Den grove krop dør, men den subtile krop fortsætter. En hvilken som helst natur, man har kultiveret i løbet af dette liv, manifesteres til fulde i ens subtile krop. Hvis man har kultiveret materielle ønsker, vil ens krop på dødstidspunktet komme ind i en menneskelig eller ikke-menneskelig form i overensstemmelse med, hvilke materielle ønsker man har kultiveret. Hvis man har absorberet sig selv fuldt ud i åndelige ønsker, vil den subtile krop blive kasseret på døds-tidspunktet, og man vil genvinde sin oprindelige, for længst glemte form og identitet i den åndelige verden.

SPØRGSMÅL: Videnskabsmænd hævder, at nær-døds-oplevelser skyldes døende hjerneceller i kroppen. Kristne tror, at der er tale om virkelige oplevelser, der sker, fordi sjælen forlader kroppen. Hvad er jeres tanker/tro om dette? Står der noget i jeres litteratur om det?

SVAR: Vedaerne giver os præcis videnskabelig information om døden og nær-døden. Det er sandt, at sjælen forlader kroppen for altid for aldrig at vende tilbage. I nær-død forlader sjælen kroppen midlertidigt og vender tilbage. Siden sjælen er kraftværket, der giver kroppen energi, mister kroppen sin energikilde, når sjælen forlader kroppen. Dette får hjernecellerne og de andre celler til at dø. Døende hjerneceller er ikke grunden til døden. De er et symptom på døden.

SPØRGSMÅL: Hvorfor forlader sjælen somme tider kroppen, når en person har en ulykke? Da sjælen er evig, og siden det er en unaturlig død, hvorfor forlader sjælen da kroppen i en alt for tidlig død?

SVAR: Sjælen forbliver i kroppen, så længe det er meningen, at den skal være der ifølge den materielle naturs love. Når tiden er inde for sjælen til at forlade kroppen, er den nødt til at forlade den. Normalt forlader sjælen ikke kroppen, før den bliver gammel. Men somme tider må man ifølge sin karma forlade kroppen, selv når man er ung. Alle disse ting sker ifølge karma-loven om aktion og reaktion.