SPØRGSMÅL: Siden alle Herren Krishnas mange navne, former og andre kendetegn anses for at være ikke-forskellige fra hinanden, hvorfor anbefales Hare Krishna-mantraet da til recitation og sang, som om det er mere vigtigt end ethvert andet mantra?

SVAR: Selv om det er sandt, at hvert eneste navn på Gud har den fulde kraft til at udfri os fra denne materielle eksistens, er der stadig en forskel på helt kraftfuld, endnu mere helt kraftfuld og allermest helt kraftfuld. Det er derfor, det tydeligt påbydes af Herren Brahma, sådan som han citeres i Kali-santarana Upanisad:

hare krishna hare krishna
krishna krishna hare hare
hare rama hare rama
rama rama hare hare

iti sodasakam namnam
kali-kalmasa-nasanam
natah parataropayam
sarva-vedesu drsyate

“I hele den vediske litteratur findes der ingen bedre metode til at befri os fra Kali-tidens syndige forurening end at synge disse seksten navne: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare/ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.”

Sanskritsproget er krystalklart. Det efterlader ingen tvivl om den tilsigtede mening. Der står tydeligt, natah parataropayam: “Der er ingen bedre metode.”

Fordi vi er i en meget syg bevidsthedstilstand i den nuværende tid (Kali Yuga), foreskriver den åndelige mester kun den mest kraftulde medicin til os. Når man er ekstremt syg, kan kun den mest kraftfulde medicin hjælpe. Apoteket er fyldt med mange slags ægte medicin. Men når vi er meget syge, tager vi kun den medicin, der foreskrives os af vores læge i fuld viden om, at vi har brug for at følge hans anbefalinger for hurtigt at komme os over vores sygdom.

SPØRGSMÅL: Ofte når jeg reciterer, dukker forskellige verdslige tanker frem og distraherer mig. Er disse tanker en forseelse eller en hindring for ren recitation? Bør de på en eller anden måde undertrykkes?

SVAR: Det er naturligt, at vores utrænede sind på begyndelsen af vores åndelige  rejse fortsat vil blive distraheret af så mange verdslige tanker. Disse tanker er ligesom ukrudt i vores hjertes have og er helt sikkert hindringer for vores åndelige fremskridt. Derfor bør vi med beslutsomhed og tålmodighed træne sindet til ikke at give sådanne tanker nogen opmærksomhed. Ligesom mange floder løber ud i havet hvert sekund, men havet alligevel bevarer et konstant niveau, kan vi forblive upåvirkede af sådanne tanker. Vi bør ignorere sådanne tanker ved at bringe sindet til højere niveauer af fordybelse i den smukke lyd af Krishnas hellige navne: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare/ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.

I denne forbindelse siger Herren Sri Krishna i Bhagavad-gita (6.26)

yato yato niscalati manas
cancalam asthiram
tatas tato niyamyaitad
atmany eva vasam nayet

“Fra hvorend sindet vandrer på af sin flakkende og ustadige natur, må man helt sikkert trække det tilbage og igen bringe det under selvets kontrol.”

Mist ikke modet, hvis sådanne tanker kommer. Dette er et normalt forløb for en begynder i praktiseringen af Krishnabevidsthed. Nu skal du blot træne sindet til at forblive hundrede procent absorberet i Krishnas vidunderlige navne.