Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Siden det er Govardhana Puja den 28. oktober, får Radhanatha Swami lov til at svare på et spørgsmål om Indra og Govardhana.Swami lov til at svare på et spørgsmål om Indra og Govardhana.

SPØRGSMÅL: I Srimad-Bhagavatam står der, at når Indra vedkender sig sin forseelse og oprigtigt beklager den, bliver reaktionen brændt væk af ilden fra hans anger. Så hvorfor skal Indra da fortsat falde ned fra sin position?

SVAR: Selv hvis vi ærligt og redeligt erkender, at vi har gjort noget forkert, kan Krishna stadigvæk anse det for nødvendigt at rense vores hjerter. Indra begik adskillelige forseelser. Når det kommer til stykket, er der alt for mange historier om Indra. Men i virkeligheden er Indra en meget stor sjæl, langt større end os, for Krishna bruger ham på en måde, så han vil begå dumme forseelser for at lære verden. Når alt kommer til alt, forsøgte Indra at dræbe Vrindavanas indbyggere på grund af sit falske ego. Han var så stolt, at han tænkte: ”De ofrede alting til mig hvert år i Vrindavana, og nu gør de det ikke!” Det var utåleligt for ham at opleve ikke at blive respekteret og tilbedt. Derfor sendte han sine samvartaka-skyer for at tilintetgøre dem. Krishna løftede blot Govardhana Bjerget med sin venstre hånds lillefinger i syv dage og syv nætter. Og under hele den tid faldt regnen uophørligt, lynglimt blinkede, og det tordnede voldsomt. Disse var de skyer, der kan forårsage pralaya, skyerne, der er til stede ved tiden for universets opløsning. På få minutter kan disse skyer gøre hele verden til et stort ocean. For at redde landsbyen løftede Krishna blot Govardhana Bjerget, og alle stod under det.

Ingen spiste eller sov i syv dage og nætter. De var alle så forgabet med kærlighed, da de så den syv år gamle form af Krishna holde Govardhana Bjerget med sin venstre lillefinger og smile til alle. De følte sig fuldstændigt mætte og tilfredse blot ved at se Krishna med deres øjne. De glemte alt om at spise, sove og være vågne. Uden så meget som at blinke med øjnene var de fanget af Krishnas skønhed. Til sidst kom Indra ned for at overgive sig til Krishna, og han lavede abhiseka [badning] for Krishna.

Hvor end Indra var, kom han personligt ned for at lave Krishnas abhiseka. Indra var en meget ophøjet personlighed – velhavende, magtfuld og fuld af anseelse og prestige. Krishna ønskede at bruge ham som et eksempel for andre folk på, at man skal undgå at være stolt af sin rigdom, prestige, magt eller intelligens. Vi bør se, at vi blot er små insekter, og derfor har vi ingen grund til at være stolte. Indra var en god person, men Krishna fik ham til at begå fejltagelser. Når vi begår en forseelse, befries vi for dens reaktion gennem vores oprigtige anger. Men vi vil måske stadig være nødt til at gennemgå nogle reaktioner for at blive renset. Og det er i virkeligheden ved at gå igennem disse reaktioner, at vi bliver renset, mens vi tænker: ”Krishna giver mig kun en lille smule af reaktionen, så jeg ikke vil gøre det igen.”