Om Nyt fra HK

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Nyt fra HK has created 1169 blog entries.

REDAKTIONELT – OKTOBER

Martyrer, solidaritetskops og initieringer

Vi fortæller i dette nummer bl.a. om Hladini Devi Dasi, en af ISKCON’s største helte og en ægte martyr, der blev dræbt i 1990, mens hun forsøgte at redde en håndfuld hengivne fra henrettelse. Mahabharata Dasa skriver om hende på side 5. (mere…)

2021-09-30T07:04:19+02:00oktober, 2021|Redaktionelt|

HERREN CAITANYAS FREMKOMST, 2

Af Srila Prabhupada – Oversættelse af Mahabharata Dasa

I en tale i Conway Hall i London i 1969 fortæller Srila Prabhupada om Herren Caitanya Mahaprabhu, og hvordan Han for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishna-mantraet ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over.

Hans tale udgør også et kapitel i bogen Science of Self Realization.

Denne tids avatara, Herren Caitanya, beskrives i den vediske litteratur. Vi kan ikke acceptere nogen som en avatara, medmindre han har de symptomer, der er beskrevet i skrifterne. Vi accepterer ikke lunefuldt eller vilkårligt Herren Caitanya som en avatara gennem f.eks. en afstemning. I nyere tid er det blevet moderne, at hvem som helst kan træde frem og hævde, at han er Gud eller en inkarnation af Gud, og fjolser og løgnere vil acceptere det: ”Ih, han er Gud.” Vi accepterer ikke en avatara på den måde. Vi finder bevis i Vedaerne. En avatara skal bekræftes af beskrivelser fra Vedaerne. Så accepterer vi ham, ellers ikke. For hver avatara er der en beskrivelse i Vedaerne såsom ”Han vil vise sig på det eller det her sted med den eller den her form, og Han vil opføre Sig på denne måde.” Det er naturen af vedisk bevisførelse.

I Srimad-Bhagavatam findes der en liste over avataraerne, og der nævnes Herren Buddhas navn. Srimad-Bhagavatam blev nedskrevet for 5.000 år siden, og der nævnes forskellige navne for fremtiden. Der står, at i fremtiden vil Herren vise sig som Herren Buddha, hans mors navn vil være Anjana, og Han vil vise sig i Gaya. Så Herren Buddha viste sig for 2.600 år siden, og Srimad-Bhagavatam, der blev skrevet for 5.000 år siden, nævner, at i fremtiden vil Han vise sig. På samme måde bliver Herren Caitanya nævnt, ligesom den sidste avatara i Kali-yuga også omtales i Srimad-Bhagavatam. Det nævnes, at den sidste inkarnation i denne tid er Kalki. Han vil vise sig som søn af en brahmana, hvis navn er Visnu-yasa på et sted ved navn Sambhala. Der er et sted i Indien med det navn, så måske er det der, at Herren vil vise sig.

Så en avatara skal bekræftes af beskrivelserne i Upanisaderne, Srimad-Bhagavatam, Mahabharata og anden vedisk litteratur. Og i kraft af den vediske litteraturs autoritet og kommentarerne fra store, principfaste gosvamier som Jiva Gosvami, der var verdens største vismand og filosof, kan vi acceptere Herren Caitanya som en inkarnation af Krishna.

Hvorfor kom Herren Caitanya? I Bhaga-vad-gita siger Herren Krishna: ”Opgiv alle andre forpligtelser og bare engager dig i Min tjeneste. Jeg vil beskytte dig mod alle resultaterne fra syndige aktiviteter.” I denne materielle verden i betinget liv skaber vi kun syndige reaktioner. Det er alt. Og på grund af syndige reaktioner har vi fået denne krop. Hvis vores syndige aktiviteter stoppede, ville vi ikke skulle have en materiel krop. Vi ville få en åndelig krop.

Hvad er en åndelig krop? En åndelig krop er en krop, der er fri fra død, fødsel, sygdom og alderdom. Det er en evig krop, der er fuld af viden og lyksalighed. Forskellige kroppe bliver skabt af forskellige ønsker. Så længe vi ønsker forskellige former for nydelse, må vi acceptere forskellige former for materielle kroppe. Krishna, Gud, er så flink, at Han giver os, hvad end vi kunne tænke os. Hvis vi ønsker en tigers krop med en tigers styrke og tænder, som vi kan fange dyr med og smage frisk blod, giver Krishna os muligheden. Og hvis vi ønsker en krop som en hellig person, en hengiven, der kun er engageret i Herrens tjeneste og intet andet, giver Han os sådan en krop. Det beskrives i Bhagavad-gita.

Hvis en person, der dyrker yoga, dvs. praktiserer processen til selvrealisering, af den ene eller den anden grund ikke færdiggør processen, gives han en ny chance. Han tager fødsel i en familie af rene brahmanaer eller rige mennesker. Hvis man er så heldig at tage fødsel i sådan en familie, får man alle muligheder for at forstå vigtigheden af selvrealisering. Lige fra begyndelsen af deres liv får vores Krishnabevidste børn muligheden for at lære, hvordan man synger Hare Krishna og danser, så når de er vokset op, forandrer de sig ikke, men vil i stedet automatisk gøre fremskridt. De er meget velsignede. Uanset om et barn er født i Amerika eller Europa, vil det gøre fremskridt, hvis dets far og mor er hengivne. Det får denne mulighed. Hvis et barn tager fødsel i en hengiven familie, betyder det, at det allerede var begyndt på yoga-processen, men af en eller anden grund ikke kunne færdiggøre den. Derfor gives barnet endnu en mulighed for at forsætte under vejledning af en god far og mor, så det igen kan gøre fremskridt. På denne måde behøver man ikke længere at tage fødsel i denne materielle verden, men vender tilbage til den åndelige verden, så snart man er fuldkommen i sin Gudsbevidste udvikling.

Krishna siger i Bhagavad-gita: ”Min kære Arjuna, hvis man forstår Min fremkomst, bortgang og aktiviteter, vil man alene igennem denne forståelse blive givet muligheden for at tage fødsel i den åndelige verden, når man er færdig med sin krop.” Man skal opgive sin krop i dag, i morgen eller måske i overmorgen. Man skal. Men en person, der har forstået Krishna, behøver ikke at få en ny materiel krop. Han vender direkte tilbage til den åndelige verden og tager fødsel på en af de åndelige planeter. Krishna siger, at så længe man har en krop, uanset om den er fra Indien, Månen, Solen eller Brahmaloka eller hvor som helst i denne materielle verden, bør man vide, at det har man på grund af syndige handlinger. Der er forskellige grader af syndige aktiviteter, så i henhold til graden af syndighed får man en materiel krop. Derfor er vores virkelige problem ikke, hvordan vi skal spise, sove, parre eller forsvare os. Vores virkelige problem er, hvordan vi kan få en krop, der ikke er materiel, men åndelig. Det er den endelige løsning på alle problemer. Så Krishna garanterer os, at hvis vi overgiver os til Ham og bliver fuldstændigt Krishnabevidste, vil Han beskytte os mod alle reaktionerne fra vores syndige liv.

Dette løfte blev givet af Krishna i Bhagavad-gita, men mange fjolser kunne ikke forstå Krishna. I Bhagavad-gita er de beskrevet som mudhaer. Mudha betyder “fjols”, og Krishna siger i Bhagavad-gita: “De ved ikke, hvad Jeg faktisk er.” Så mange personer misforstod Krishna. Selv om Krishna gav os dette budskab i Bhagavad-gita, så vi kunne forstå Ham, har mange personer alligevel spildt muligheden. Derfor kom Krishna på grund af Sin medfølelse igen som en hengiven og viste os, hvordan vi overgiver os til Krishna. Krishna kom Selv for at lære os, hvordan vi overgiver os. Hans sidste instruktioner i Bhagavad-gita er overgivelse, men folk – mudhaer, fjolser – sagde: ”Hvorfor skal jeg overgive mig?” Af den grund lærer Herren Caitanya Mahaprabhu, selv om Han er Krishna selv, os denne gang, hvordan vi rent praktisk udfører Bhagavad-gitas mission. Det er alt. Caitanya Mahaprabhu lærer os intet nyt, intet andet end den proces, der lader os overgive os til Guddommens Højeste Personlighed, hvilket allerede blev forklaret i Bhagavad-gita. Der er ingen ny viden, men den samme viden bliver forklaret på forskellige måder, så forskellige personer kan tage den til sig og benytte sig af muligheden for at nærme sig Gud. (Fortsættes i næste nummer)

2021-09-30T07:01:13+02:00oktober, 2021|Prabhupada taler ud|

HLADINI DEVI DASI

Af Mahabharata Dasa

Prabhupada sagde engang, at denne bevægelse ville være succesfuld, når vi har en kaliber af hengivne, der er villige til at ofre deres liv for at vise de betingede sjæle medfølelse. Her følger en fortælling om en af Hare Krishnas ægte martyrer. (mere…)

2021-09-30T07:08:09+02:00oktober, 2021|Hengivne|

FIRE GODE REGLER

Af Satsvarupa Dasa Goswami

En kritik af de hengivne i Hare Krishna-bevægelsen er, at de er ekstreme. Selv om de fleste mennesker vil indrømme, at Gudsbevidsthed har en plads i menneskelivet, mener de, at det bør praktiseres med måde. (mere…)

2021-09-30T06:41:00+02:00oktober, 2021|Filosofi, Sundhed|

FREMTIDENS INITIERINGER I ISKCON

Af Lalitanatha Dasa

Hvis man virkelig ønsker at gøre sit liv fuldkomment og blive helt Krishnabevidst i dette liv, så man efter døden kommer hjem til Krishna uden at skulle tilbage til denne materielle verdens kredsløb af fødsel og død, er det altafgørende, at man etablerer et forhold til en åndelig mester. (mere…)

2021-09-30T06:38:30+02:00oktober, 2021|ISKCON|

EN SAMTALE OVER MIDDAG

Af Visakha-devi Da – Oversat af Christopher Thuesen

To personer debatterer vegetarisme og Indiens forsømte madkultur over et måltid.

Vi spiste bagte auberginer, der var fyldt med grøntsager, kikærter og dybstegt panir (hjemmelavet ost). (mere…)

2021-09-30T06:29:32+02:00oktober, 2021|Køkkenside|

MÅNEDEN DAMODARA

Onsdag den 20. oktober starter måneden Damodara, der fortsætter til og med den 17. november. I denne mest lykkebringende måned tilbedes Krishna i Hans form som Damodara, Moder Yasodas lille søn, der giver Sine hengivne uendelig lykke ved at stjæle smør og blive bundet med et reb af Moder Yasoda. (mere…)

2021-09-30T06:27:41+02:00oktober, 2021|Bagside, Festivaler|

HERREN CAITANYAS FREMKOMST

Af Srila Prabhupada

I en tale i Conway Hall i London i 1969 fortæller Srila Prabhupada om Herren Caitanya Mahaprabhu, og hvordan Han for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare Krishna-mantraet ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over. Hans tale udgør også et kapitel i bogen Science of Self Realization. (mere…)

2021-08-30T15:39:30+02:00september, 2021|Prabhupada taler ud|

HVEM ER RADHA?

Af Srila Prabhupada

Tirsdag den 14. september er det Radhastami, Srimati Radharanis fremkomst. Men hvem er Radharani? Dette besvares af Srila Prabhupada i det følgende uddrag fra indledningen til Caitanya-caritamrta. (mere…)

2021-08-30T15:35:07+02:00september, 2021|Filosofi|

FLYDENDE RELIGIØSITET

Af Visakha-devi Da – Oversat af Christopher Thuesen

Vi nærer vores åndelige helbred gennem at værdsætte Krishnas mirakel: mælk.

Mælk har været kendt som en vitaminbombe længe inden nutidens sundhedsflip. Har din mor aldrig fortalt dig, at mineralerne i mælk giver stærke knogler og tænder? (mere…)

2021-08-30T15:21:05+02:00september, 2021|Køkkenside|

HVORFOR EKSISTERER ALTING?

SPØRGSMÅL: Bør alle levende væsener søge hengiven kærlighed til den Højeste? Hvis vi tager den buddhistiske opfattelse, hvorfor eksisterer alt dette, hvis alt er inkluderet i én, og én er inkluderet i alting? Hvem skabte kærlighed, og hvorfor? Siden det er nødvendigt med to i et kærlighedsforhold, er det så ikke en form for dualisme? (mere…)

2021-08-30T15:17:23+02:00september, 2021|Brevkasse|

LANDBOLIGER TIL SALG

Kunne I tænke jer at bo på landet sammen med andre hengivne? Som omtalt løbende er ISKCON i gang med at udvikle et landsbyfællesskab på Nordfalster, nærmere bestemt i Nørre Vedby, og alle, der har lyst, er velkommen til at være med. (mere…)

2021-08-30T15:15:41+02:00september, 2021|Bagside|

REDAKTIONELT – AUGUST

Denne tid af året er traditionen tro den store årstid med fejring af Herren Balaramas fremkomstdag den 22. august, Sri Krishnas fremkomstdag (Sri Krishna Janmastami) den 30. august og Srila Prabhupadas vyasa-puja den 31. august. (mere…)

2021-08-09T06:53:33+02:00august, 2021|Redaktionelt|

KAN MAN MÅLE INTELLIGENT DESIGN?

Af Casey Luskin

I dette nummers videnskabelige hjørne diskuterer Casey Luskin, hvordan intelligent design er en videnskabelig tilgang til at afgøre diskussionen af, hvorvidt naturen udelukkende er et resultat af naturlige processer, eller om naturen er sådan, at der nødvendigvis må være intelligens bag den. (mere…)

2021-07-28T13:23:56+02:00august, 2021|Videnskab|

EN NY VEN I PHILADELPHIA, 2

Af Visakha-devi Da – Oversat af Christopher Thuesen

I sidste nummer fortalte Visakha-devi, hvordan hun havde mødt en kendt madskribent, der bagefter havde skrevet en stor artikel om hende i The Philadelphia Inquirer. Her følger anden del med de opskrifter, der ikke var plads til i sidste nummer.  (mere…)

2021-08-09T06:54:47+02:00august, 2021|Køkkenside|

BHAGAVAD-GITAS UDØDELIGE NEKTAR

Af Srila Prabhupada

Sankaracarya er kendt som mayavadiernes store leder og Herren Sivas inkarnation. De fleste af hans tilhængere ved imidlertid ikke, at i virkeligheden var han en stor vaisnava, der kun prædikede upersonlig mayavada-filosofi på højere ordre for at fordrive buddhismen fra Indien. (mere…)

2021-06-29T06:56:49+02:00juli, 2021|Prabhupada taler ud|

SANDHEDEN OM ENSOMHED

Af Radhanatha Swami – Oversat af Jesper Frydenlund

Vi ved alle, at diabetes kan forårsage døden, og cigaretter kan reducere vores forventede levetid. Men hvad de fleste af os ikke ved, er, at ensomhed kan have en lignende effekt på vores helbred. (mere…)

2021-06-29T06:35:21+02:00juli, 2021|Filosofi|

MIN SAMTALE MED KRISHNA

Af Mahatma Dasa – Oversat af Mahabharata  – Mahatma Dasa er discipel af Srila Prabhupada.

Jeg ringede til Krishna forleden, fordi jeg var inde i en hård periode. Der var så meget, der var gået galt, og jeg kunne ikke forstå hvorfor. (mere…)

2021-06-29T06:33:05+02:00juli, 2021|Filosofi|

KAN GUD GLEMME SIG SELV?

Af Jahnu Dasa

Gud har to illusoriske kræfter – mahamaya og yogamaya. Mahamaya hensætter de faldne sjæle i den materielle verden i illusion. Yogamaya en den illusoriske energi, der påvirker de befriede sjæle i Vrindavana. (mere…)

2021-06-29T06:25:27+02:00juli, 2021|Jahnus side|

NYT FRA LANDET

Af Lalitanatha Dasa

Livet og sommeren skrider fremad i Nørre Vedby på Nordfalster til, hvad nogle af os drømmer om er spiren til en Hare Krishna-landsby med et fællesskab med hengivne i landlige omgivelser med selvforsyning og praktisering af Krishna-bevidsthed med plads til unge og gamle, familier og børn osv.  (mere…)

2021-06-29T06:23:29+02:00juli, 2021|Landbrug|

DEN, DER HAR INTELLIGENS, HAR STYRKE

I en klasse bemærkede Prabhupada, at tåbelige mennesker tit kritiserer hengivne for at være dovne dagdrivere og svæklinge, men sådanne folk forstår ikke, hvor intelligent en hengiven faktisk er. Derfor behøver en hengiven ikke bekymre sig om sådanne personer. For at illustrere dette fortalte Srila Prabhupada en historie. (mere…)

2021-06-29T06:16:17+02:00juli, 2021|Historier|

BREVKASSE – HVEM ER KRISHNA?

SPØRGSMÅL: Kan I fortælle mig, hvem Krishna er? Jeg er ny til forståelsen af selvrealisering. Når jeg beder (chanter, mediterer), taler jeg direkte til Gud og også til Hans søn Jesus og Helligånden. Men I jeres recitation kalder I på andre navne. Fortæl mig, hvad de repræsenterer, og hvorfor I kalder på dem. (mere…)

2021-06-29T06:09:27+02:00juli, 2021|Brevkasse|

RATHA YATRA 2021

Siden 2004 har det været traditionen, at den første lørdag i juli er Ratha Yatra-dag i København. Sidste år blev festivalen aflyst på grund af corona-epidemien og den deraf følgende samfundsnedlukning, som stadig kører i et vist omfang. (mere…)

2021-06-29T06:06:41+02:00juli, 2021|Bagside, Festivaler|

REDAKTIONELT – GOD SOMMER!

Covid-pandemien raser fortsat i verden, og selv om vi nu i Danmark ser ud til at åbne mere op, er det samme ikke tilfældet alle steder i verden. Således er ISKCON i Indien hårdt ramt. Mange hengivne er blevet smittet, og mange er gået bort. (mere…)

2021-06-01T06:09:45+02:00juni, 2021|Redaktionelt|

KRISHNA OG HANS EKSPANSIONER

Af Sri Nandanandana Dasa – Oversat af Jesper Frydenlund

Sri Nandanandana Dasa gennemgår i det følgende sammenhængen mellem Herren Sri Krishna, Guddommens Oprindelige Personlighed, og Guddommens mange avataraer eller ekspansioner. (mere…)

2021-06-01T06:01:04+02:00juni, 2021|Filosofi|

FARVEL TIL PANKAJANGHRI PRABHU

Til de mange store sjæle, ISKCON har mistet verden over som følge af Covid-epidemien, skal nu lægges Hans Nåde Pankajanghri Prabhu, der gik bort i Sridhama Mayapur den 4. maj 2021, efter at hans hårde, men forgæves kamp mod sygdommen var blevet fulgt af hengivne verden over. (mere…)

2021-06-01T05:57:25+02:00juni, 2021|Hengivne|

CORONA-KOMMENTAR

Af Jahnu Dasa

Et yderst aktuelt emne i disse dage er corona-pandemien.

I den vediske tidsalder ansatte konger brahmanaer til at udføre ofringer til naturen for at sikre naturens velvillige samarbejde med menneskeheden. Naturen er styret af forskellige halvguder, og det var til dem, man udførte ofringer. (mere…)

2021-06-01T05:52:58+02:00juni, 2021|Jahnus side, Sundhed|

BESØG HOS ØKOTOPPEN

I forbindelse med pinse-sangaen ved Kvie Sø tog nogle af deltagerne på en ekskursion til Jes Hjort-Malmberg og hans Økotopen, et økologisk minilandbrug imellem Esbjerg og Ribe. Her lever Jes af at dyrke økologiske grønsager til videresalg på kun 800 kvm og har tilmed en medarbejder ansat på halv tid. (mere…)

2021-06-01T05:38:07+02:00juni, 2021|Landbrug|

BREVKASSE – FINDES GUD?

Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål.

SPØRGSMÅL: Findes Gud? Hvis ja, hvor eksisterer Han da?

SVAR: Ja, selvfølgelig eksisterer Gud. Hvordan skulle Han ikke kunne eksistere? Hvis Han ikke eksisterede, kunne intet eksistere, og du ville ikke eksistere og være i stand til at spørge mig, om Han eksisterer. (mere…)

2021-06-01T05:31:44+02:00juni, 2021|Brevkasse|

REDAKTIONELT

Vi er tilbage med flere glædelige nyheder. For det første er to hengivne netop blevet initieret (s. 14). Dette jubler Kadamba Kanana Swami over på forsiden sammen med nogle af sine disciple inklusive nyinitierede danske Harivenu Dasa. (mere…)

2021-04-29T13:08:10+02:00maj, 2021|Redaktionelt|

HVAD ER EN GURU? DEL 2

Her følger anden og sidste del af en tale i England fra 1973, hvor Srila Prabhupada diskuterer, hvad en guru virkelig er, hvordan han oplyser os, og hvorfor det er så vigtigt at finde en guru og høre fra ham. Første del bragtes i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna. (mere…)

2021-04-29T13:05:20+02:00maj, 2021|Prabhupada taler ud|

SKAL MAN ÆNDRE SIN SITUATION?

KRISHNABEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 15

Af Lalitanatha Dasa

Den løbende serie om praktisering af Krishnabevidsthed midt i et almindeligt liv afrundes her med nogle afsluttende betragtninger over, hvorvidt man skal ændre sin situation eller ej, efterfulgt af en kort gennemgang af den normale udvikling af Krishnabevidsthed fra begynderstadiet til det mest avancerede niveau af ren kærlighed til Gud, Herren Sri Krishna. (mere…)

2021-04-29T13:01:28+02:00maj, 2021|Krishna-bevidsthed hjemme|

LAD HELLERE 100 MÆND ARBEJDE

RAPPORT FRA VORES HARE KRISHNA-LANDBRUG

Af Lalitanatha Dasa

I skrivende stund her sidst i april måned er vi ved at afslutte den indledende jordbehandling på ISKCON’s nye landsted i Nørre Vedby på Nordfalster. Vi har haft stedet i to og en halv måned, og omkring 2.000 kvm. er blevet gjort klar til opdyrkning. (mere…)

2021-04-29T12:57:31+02:00maj, 2021|ISKCON - Danmark, Landbrug|

ANGKOR WAT: HVER CENTIMETER GEMMER PÅ EN HEMMELIGHED

Af Lalitanatha Dasa

Jeg har allerede skrevet i de to forrige numre om Angkor Wat, verdens største tempel, der ligger i Cambodja. Her vil jeg omtale et andet utroligt træk ved dette utrolige kompleks og endnu engang stille spørgsmålstegn ved arkæologernes officielle historie om, at Angkor Wat blev bygget på en forholdsvis kort årrække med primitiv teknologi. (mere…)

2021-03-31T17:12:38+02:00maj, 2021|Arkæologi, Historie|

EN COVID-PATIENTS TANKER

Af Pancharatna Dasa

Pancharatna Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og bosiddende i Sridhama Mayapur, der netop nu er ramt af et alvorligt udbrud af Covid-19 blandt de hengivne. Flere er døde, nogle er hospitalsindlagte, og mange andre er ramt af sygdommen i mildere eller alvorligere grad. (mere…)

2021-04-29T10:28:55+02:00maj, 2021|Sundhed|

ÅNDELIG RENHED, 4

Af Sankarsana Dasa

I bogen Uttama Bhakti fra 2014 skriver Sankarsana Dasa Adhikari om at udvikle åndelig renhed. Sankarsana Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og åndelig mester for flere danske hengivne. Her afsluttes hans diskussion. (mere…)

2021-04-29T10:26:02+02:00maj, 2021|Filosofi|

MÅ DU BLIVE FØDT SOM POLITIBETJENT

Engang i Indien, da Srila Prabhupada opholdt sig i Mayapur, besøgte to af hans vesterlandske disciple et tempel, hvor de hørte en sjov kommentar fra en pujari. Imens Srila Prabhupadas mænd havde darsana med Deiteten, så pujarien ud til at værdsætte deres ærefrygt og adfærd. (mere…)

2021-04-29T10:24:38+02:00maj, 2021|Historier|

SRI KRISHNA KARNAMRITA BINDU 20 ÅR

Sri Krishna Karnamrta Bindu er et lille magasin, der udkommer hver 14. dage med små dråber (bindu betyder dråbe) af nektar fra den Krishnabevidste litteraturs verden. Magasinet er kun på fire sider og hurtigt læst, for det er netop tanken med det. Det skal være overskueligt, lettilgængeligt og fyldt med Krishnabevidst inspiration. (mere…)

2021-04-29T10:22:59+02:00maj, 2021|Boganmeldelser|

KOST OG SELVBEHERSKELSE, 2

Af Visakha-devi Dasi

I sidste artikel diskuterede vi vigtigheden af sansebeherskelse, og hvordan vegetarisk og ikke-vegetarisk kost påvirker ens evne til at beherske sig selv. Denne gang skal vi se på selvbeherskelse i relation til beherskelse af tungen. Srila Prabhupada skriver:  (mere…)

2021-04-29T10:14:11+02:00maj, 2021|Køkkenside|

HVAD VAR UNIVERSETS FØRSTE SPROG?

SPØRGSMÅL: Hvad var universets første sprog? Hvordan blev universet skabt? I Biblen og Koranen står der, at Adam var det første menneske i verden. Er det sandt? Hvem var det første menneske i verden, og hvilket land kom det fra? Hvor mange år er der gået siden universets skabelse? Hvad er forskellen på Bhagavad-gita, Biblen og Koranen, og hvor mange år er der imellem disse bøger? (mere…)

2021-04-29T10:11:55+02:00maj, 2021|Brevkasse|

Redaktionelt – April 2021

Velkommen tilbage til Nyt fra Hare Krishna efter at vi sprang sidste nummer over. Som nævnt har ISKCON købt et nyt sted på Falster, hvilket har taget vores tid, så det passede fint at få en pause fra redaktionen. Forsidebilledet er også fra Falster. Det er Vasanta, der skovler hestemøg, hvilket der kan læses mere om på side 16. (mere…)

2021-03-31T18:07:57+02:00april, 2021|Redaktionelt|

ÅNDELIG RENHED, 3

Af Sankarsana Dasa

I bogen Uttama Bhakti fra 2014 skriver Sankarsana Dasa Adhikari i et kapitel om praktisering af ren hengiven tjeneste. Kapitlet, der bringes her over flere gange, er en meget spændende diskussion af vigtigheden af at udvikle åndelig renhed. (mere…)

2021-03-31T17:19:18+02:00april, 2021|Filosofi|

HVORFOR VACCINATION VAR DET RIGTIGE FOR MIG

Af Indradymna Swami

Indradyumna Swami er discipel af Srila Prabhupada og især kendt for sine store festivaler i Polen.

I lyset af den igangværende epidemi med coronavirus (COVID-19) og udviklingen af vacciner imod COVID-19 har mange af mine disciple spurgt, om de bør lade sig vaccinere eller ej. (mere…)

2021-03-31T17:14:23+02:00april, 2021|Sundhed|

SIKKE NOGET MØG

Af Lalitanatha Dasa

Som nævnt i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna har ISKCON og templet i København netop købt et lille sted i Nr. Vedby på Falster for at lægge grunden til, hvad der forhåbentligt kan blive et dansk landsbysamfund i stil med andre landbrugssamfund, der findes i ISKCON’s regi eller drives af hengivne fra ISKCON. (mere…)

2021-03-31T17:02:26+02:00april, 2021|Landbrug|

RELEVANTE SPØRGSMÅL, 2

Det følgende er en artikel fra det gamle Back to Godhead den 20. april 1960, dvs. fra tiden, før Srila Prabhupada kom til Vesten. Her diskuterer han videnskaben om sjælen: ” … eftersom et menneske er et rationelt dyr, er det født til at undersøge og stille spørgsmål. (mere…)

2021-01-27T21:51:33+01:00februar, 2021|Prabhupada taler ud|

ÅNDELIG RENHED

Af Sankarsana Dasa

I bogen Uttama Bhakti fra 2014 skriver Sankarsana Dasa Adhikari om praktisering af ren hengiven tjeneste. Kapitlet, der bringes her over flere gange, er en meget spændende diskussion af vigtigheden af at udvikle åndelig renhed. (mere…)

2021-01-27T21:42:30+01:00februar, 2021|Filosofi|

HVORFOR ER KOEN HELLIG?

Af Jahnu Dasa

Koen anses for hellig i Indien, fordi hun er en af menneskets syv mødre. Et menneske har syv mødre: (1) den biologiske mor, (2) den åndelige mesters hustru, (3) en brahmanas hustru, (4) kongens hustru, dvs. dronningen, (5) koen, (6) ammen eller barnepigen og (7) Jorden. (mere…)

2021-01-27T21:38:12+01:00februar, 2021|Sundhed, Videnskab|

NY VEDABY: ISKCONS NYE LANDSAMFUND

Af Lalitanatha Dasa

Vi skrev i sidste nummer om ISKCON’s planer om igen at starte et landbrugssamfund her i Danmark. Nu er ideen kommet et skridt tættere på at blive til virkelighed med købet i januar af et hus med tilhørende jordareal i landsbyen Nr. Vedby på Nordfalster. En kvik sjæl var straks ude og ændrede navnet til Ny Vedaby. (mere…)

2021-01-27T21:36:13+01:00februar, 2021|ISKCON - Danmark, Landbrug|

ANGKOR WAT – VOLDGRAVEN

Af Lalitanatha Dasa

I artikel nr. 2 om Angkor Wat skal vi ikke se på selve templet, men kun på det, der først møder øjet, når man kommer til Angkor Wat. Selve templet kan man nemlig først skimte lidt senere, når man er kommet tættere på. (mere…)

2021-01-27T21:29:57+01:00februar, 2021|Arkæologi|

GAURA PURNIMA

Den 28. marts er det Gaura Purnima, Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomstdag, årets dag for alle Gaudiya-vaisnavaer. Sri Caitanya Mahaprabhu, der er Sri Krishna, Guddommens Højeste Personlighed Selv, nedsteg til denne jord og fødtes som søn af Moder Saci for 535 år siden i Sridhama Mayapur i Vestbengalen og spredte sammen med et utal af fortrolige hengivne, der nedsteg sammen med Ham fra Goloka Vrindavana, en i denne verden aldrig før set kærlighed til Krishna.  (mere…)

2021-01-27T21:24:03+01:00februar, 2021|Åbenbarelsesdage|