SPØRGSMÅL: Der er to ting, der afholder mig fra at overgive mig helt til Krishna. Den første er, at den åndelige mester skal anses for at være som Gud. At se på et andet menneske som Gud er umuligt for mig. For det andet er jeg kristen, så det, der blokerer mig, er Deiteterne. I Det Nye Testamente står der i Apostelenes Gerninger 21:25 bl.a.: ”De bør holde sig fra afgudskød …” Ordet ”afguder” bliver ved at stirre mig i øjnene. Når jeg ser på Deiteterne, virker de som afguder.

SVAR: Når vi læser i de officielle skrifter, at den åndelige mester skal accepteres SOM Gud, betyder det ikke, at vi skal tro, at han ER Gud. Der er en afgrund til forskel på ”er” og ”som”. Vi accepterer den åndelige mester, SOM vi accepterer Gud. Det betyder, at ligesom vi accepterer Gud som vores åndelige autoritet, accepterer vi også vores åndelige mester som vores åndelige autoritet, fordi han er Herrens autoriserede repræsentant.

Når en politimand tænder for sirenen og de blinkende lys og følger efter dig ned ad motorvejen, er du nødt til at acceptere, at han er lige så god som regeringen. I virkeligheden er han bare en borger som dig. Han skal også følge landets love, ligesom du gør det. Men når han er i tjeneste, og han giver dig ordre til at køre til siden, er han nødt til at blive accepteret SOM regeringen, selv om han personligt IKKE ER regeringen.

Ifølge den kristne teologi er Kristus Guds søn, men han accepteres fortsat med den samme ærefrygt, hengivenhed og overgivelse, som gives til Gud Faderen, fordi han repræsenterer Gud. Sønnen anses for at være lige så god som Faderen, selv om han er en anden person. Vi anser ikke Kristus for bogstaveligt at være Faderen, for det ville gøre hans bøn meningsløs – Kristus, der taler til sig selv?? På samme måde anser vi den åndelige mester for Guds mest fortrolige tjener, der forbinder os med Gud.

Da jeg var sammen med Srila Prabhupada i New Vrindavana i 1972, gav han eksemplet med den engelske vicekonge, da englænderne regerede i Indien. Han var ikke kongen, men han blev vist den samme ære og respekt som kongen, fordi han var kongens repræsentant.

Vi er heller ikke uenige om ikke at ofre mad til afguder. ”Afguder” betyder ”falske guder”. Den autoriserede Deitets-manifestation af Herren Krishna er ikke en afgud. Det er Krishnas særlige nåde, at Han indvilliger i at acceptere vores ofringer på den måde. Selv ifølge den kristne teologi er Gud allestedsnærværende. Så hvis Han er til stede overalt, er Han helt sikkert også til stede i Sin autoriserede Deitets-form. Du kan ikke hævde, at Han er overalt undtagen i formen som Dei-teten. Ligesom der står i Biblen, at Herren manifesterede Sin guddommelige tilstedeværelse i en brændende busk, manifesterer Herren til fulde Sin guddommelige tilstedeværelse i Deitetens form, så Hans hengivne kan øve sig i at gøre personlig tjeneste til Ham.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her svarer Sankarsana Prabhu på et spørgsmål om to tvivl.