Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål. 

SPØRGSMÅL: For flere år siden søgte jeg efter en guru. En ven fortalte mig: ”Jesus er din guru.” Hvorfor skulle vi behøve en ”ydre” guru, når vi har helligånden til at lede os?

SVAR: Du er ikke ren nok til at modtage viden og instruktioner direkte fra Herren Jesus eller helligånden inde i dig selv. Derfor har du brug for et telekommunikationsled i form af en ydre åndelige mester. Ligesom hvis en person står lige foran dig, kan du tale med ham direkte. Men hvis han er langt væk, er du nødt til at have et telekommunikationsled i form af en telefon.

SPØRGSMÅL: Hvordan kan vi vide, om vores guru er ægte? Kan vi acceptere en anden guru, hvis vores guru ikke er ægte?

SVAR: Hvis den åndelige mester gentager Krishnas ord rent, sådan som de gives i Bhagavad-gita, uden at tilføje noget eller trække noget fra, er han ægte. Desværre er det svært nu om dage at finde en sådan ægte guru. De fleste af de såkaldte guruer, der findes, kommer med nogle opfundne ideer, der er forskellige fra Herren Sri Krishna, den oprindelige åndelige mesters, lære.

Hvis din guru ikke er ægte, skal du forkaste ham og søge tilflugt hos en ægte åndelig mester.

SPØRGSMÅL: Efter at have testet mange af sine disciple valgte Guru Nanak som sin efterfølger Guru Angad og fortalte det til alle før sin bortgang. Valgte Srila Prabhupada også én person til at repræsentere sig og være sin efterfølger, eller kan enhver af hans disciple, der følger de regulative principper, være en guru og initiere disciple? Selv i discipelrækken fra Herren Krishna til Srila Prabhupada, sådan som den nævnes i Bhagavad-gita, nævnes kun én guru for hvert trin. Eller er der en kæde af guruer for ethvert af disse trin?

SVAR: Srila Prabhupada instruerede, at alle hans disciple, der strengt følger ham, kan blive guruer. Han gav denne instruktion til os mange, mange gange. For eksempel er her et eksempel fra et foredrag, han gav i Hyderabad:

”Så vi har denne viden fra Hans Guddommelige Nåde Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, og den viden fortsætter. I modtager den gennem hans tjener. Og i fremtiden vil den samme viden gå videre til jeres elever. Det kaldes parampara-systemet. Evam parampara praptam. Ikke, at I skal blive elever og altid forblive elever. Nej. En dag skal I også blive guruer og lave flere elever, flere elever, flere. Det er Caitanya Mahaprabhus mission, ikke at bestandigt … Jo, man skal bestandigt være en elev, men man skal handle som guru. Det er Caitanya Mahaprabhus mission.” (Hyderabad den 10. december 1976)

Tilsyneladende har du ikke læst listen over guru parampara godt nok. Der er mange eksempler i vores guru parampara, hvor der nævnes mere end én tilstedeværende acarya. Guru parampara er ligesom et træ. Fra hver stamme kommer der mange grene, og fra hver gren kommer der mange sidegrene, der hver især igen har mange sidegrene.

 

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.