SPØRGSMÅL: Bør alle levende væsener søge hengiven kærlighed til den Højeste? Hvis vi tager den buddhistiske opfattelse, hvorfor eksisterer alt dette, hvis alt er inkluderet i én, og én er inkluderet i alting? Hvem skabte kærlighed, og hvorfor? Siden det er nødvendigt med to i et kærlighedsforhold, er det så ikke en form for dualisme?

SVAR: Jo, alle levende væsener bør stræbe efter hengiven kærlighed til den Højeste. Det er ikke et spørgsmål om blind tro eller tilslutning. Det handler om, hvordan vi kan genoprette vores oprindelige, naturlige bevidsthed, som vi havde, før vi blev betinget af illusion og faldt ned til et liv af lidelse i fødslen og dødens kredsløb.

Du har nævnt, at fra det buddhistiske perspektiv er alt inkluderet i én. Men filosofien om enhed er en anden filosofi end buddhisme. I buddhisme er det højeste filosofiske princip nul eller tomhed. Buddhisme accepterer ’nulhed’ som den Højeste Sandhed, ikke enhed.

Du undrer dig over, hvorfor alting eksisterer. Hvis alt var ét, var der ikke brug for, at noget eksisterer ud over homogen enhed. At vi ser så mange forskelligheder foran os, modbeviser selve idéen om, at alt er ét, for en sådan idé giver os ingen logisk forklaring på det, vi ser.

Idéen om den Højeste Person, der ønsker at forøge Sin nydelse ved at ekspandere talløse levende væsener fra Sig Selv for at nyde kærlighedsforhold til dem, redegør elegant for alle aspekter af virkeligheden og giver os adgang til at blive ophøjet til et højere niveau af virkelighed uden for vores nuværende opfattelsesområde. Nogle anser dualisme for at være noget negativt, for de har lidt så meget i denne dualistiske materielle verden. Men tænk et øjeblik over ordet harmoni, der indebærer fredfyldthed og enhed. Harmoni betyder, at to eller flere ting svinger godt sammen. De er forskellige, men der er ingen konflikt mellem dem. Tilværelsens fuldkommenhed er ikke at blive ét med den Højeste, men et stadie af fuldkommen harmoni med den Højeste, hvor man udveksler transcendental kærlighed med Gud i al evighed.

SPØRGSMÅL: Hvordan kan vi vide, at Gud eksisterer? Hvordan kan I bevise det? Hvordan kunne Gud ikke eksistere?

SVAR: Er du den Fuldstændige Helhed, den totale Eksistens, eller bare en del den? Fordi du ikke er den Fuldstændige Helhed, er du kun bevidst om smerterne og glæderne i din krop. På den anden side er den Fuldstændige Helhed, den Totale Eksistens, bevidst om alle lidelser og nydelser i alle levende væsener.

Det næste skridt er da at forstå naturen af den Fuldstændige Helhed. Det beskrives som følger i Sri Isopanisad:

“Guddommens Personlighed er perfekt og fuldstændig, og fordi Han er fuldstændig perfekt, er alle udstrømninger fra Ham såsom denne fænomenale verden fuldkomment udstyrede som fuldstændige helheder. Hvad end der frembringes fra den Fuldstændige Helhed, er også fuldstændigt i sig selv. Fordi Han er den Fuldstændige Helhed, forbliver Han den fuldstændige rest, selv om så mange fuldstændige enheder udspringer fra Ham.”

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål.