SPØRGSMÅL: Jeg reciterer seksten runder dagligt. Jeg har forstået, at det vigtigste, vi gør i Krishnabevidsthed, er at recitere Hare Krishna. Jeg vil gerne vide, hvordan man gør det ordentligt, og hvordan jeg kan forbedre det. Lige nu er det vanskeligt for mig at recitere med et koncentreret sind.

SVAR: I recitationen af Hare Krishna er de to vigtigste ting at holde sindet fokuseret på navnene og at kalde på Herren, ligesom et barn græder efter sin mor. Hvis sindet stikker af, kan du med følelse bede til din åndelige mester og Krishna, at du gerne vil recitere rent, men dit sind bliver trukket væk af maya. Bed inderligt din åndelige mester og Herren Krishna om at hjælpe med at holde dit sind strengt absorberet i at sige de hellige navne.

SPØRGSMÅL: Kan du give os nogle råd til, hvordan vi forbedrer vores recitation af Hare Krishna?

SVAR: Her er ti gode råd til at forbedre vores recitation:

1. Tjen dem, der tjener Krishna. Lad være med i misundelse at kritisere dem.

2. Tilbed Krishna som ”kilden til alle åndelige og materielle verdener”, ”den endelige nyder af alle offerhandlinger og askeser, den Højeste Herre over alle planeter og halvguder  og alle levende væseners velgører og velynder”. Hav samtidig respekt for alle andre levende væsener (fra små myrer til de største halvguder) som dele af Krishna.

3. Udvis fuld respekt for den åndelige mester i tanke, ord og handling og anse ham for at være Guds repræsentant. Udfør den åndelige mesters ordrer med entusiasme og omhu for detaljer.

4. Respektér og studér skrifterne som den Højeste Herres instruktioner med ønsket om at forstå, hvordan de er korrekte (IKKE om de er korrekte).

5. Hav tro på, at det hellige navn ikke er en verdslig lyd, men i virkeligheden er en transcendental lyd, der nedstiger fra det rene åndelige plan.

6. Hav tro på forklaringerne og forherligelserne, som guru, sadhu og sastra giver af det hellige navn. Denne viden gives af dem, der har erfaret det hellige navns herligheder, og som har ’set sandheden’.

7. Ryd ønsket om at begå syndige handlinger op med rode. En synd er en handling, der ikke er forbundet med den Højeste Herre, men gøres for at tilfredsstille sanserne inklusive sindet. Når man handler for den materielle krops tilfredsstillelses skyld, fjerner man sig fra erkendelsen af sin virkelige identitet som en evig åndelig sjæl, der er forskellig fra den materielle krop.

8. Opgiv ritualistiske fromme aktiviteter. Sæt dig ud over følelserne af pligt og skyld og gør alle handlinger for at tilfredsstille Krishna.

9. Diskutér det hellige navns herligheder med Krishnas tjenere, der nyder at høre om dem.

10. Recitér med opmærksomhed og absorbér hele din bevidsthed i den transcendentale lyd af det hellige navn.

Hvis du kan følge disse retningslinier, vil din recitation forbedres med syvmileskridt.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål om at recitere Hare Krishna.