SPØRGSMÅL: Er alle verdens store åndelige lærere som Kristus, Buddha, Muhammed osv. avataraer af Krishna? Hvis ja, hvordan skal vi så forholde os til deres lære? Bør vi respektere og ære dem og også tage ved lære fra dem?

SVAR: Alle verdens store lærere er enten inkarnationer af Gud eller Guds rene hengivne. I begge tilfælde er de lige ærværdige og tilbedelsesværdige, for den rene hengivne skal tilbedes på samme niveau som Gud. Fordi den rene hengivne til fulde er forlenet med Krishnas sakti eller kraft til at hæve den globale bevidsthed, kaldes han en saktyavesa-avatara.

De forskellige inkarnationer og rene hengivne kommer igen og igen op igennem historien for at genetablere de religiøse principper. De giver somme tider den fulde sandhed, somme tider en delvis sandhed, og somme tider fokuserer de på subreligiøse principper som i tilfældet med Herren Buddha.

Hvis du omhyggeligt studerer Bhagavad-gita som den er, vil du forstå den fulde sandhed og derved se, hvordan alle inkarnationer og rene hengivne underviste deres elever på en sådan måde, at de bragte dem tættere på den højeste sandhed.

Nogle gange fremlægger store lærere principper, der går imod Vedaernes højere principper, for at bringe syndige mennesker ind på det rette spor, så de gradvist kommer til niveauet af ren hengivenhed. Når det kommer til at forstå, hvilke principper og læresætninger, du skal tage til dig, og hvilke du bør lade hvile, vil det alt sammen blive klart ved at studere og følge Bhagavad-gitas lære.

 

SPØRGSMÅL: I Hare Krishna-mantraet nævnes Rama, som jeg tror refererer til Herren Rama. Hvis jeg har forstår det rigtigt, er Rama og Krishna begge avataraer af Visnu. Så Rama, Krishna og Visnu er i virkeligheden én og samme.

I ingen af jeres forelæsninger eller klasser omtaler I nogensinde Herren Rama eller Moder Sita. I beskriver altid Herren Krishna og Radhas lilaer. Hvorfor omtaler I  Radha og Krishna og ikke Sita og Ramas liv og lære?

SVAR: Du har ret i, at Rama, Krishna og Visnu er én og samme. Men du har ikke ret i at tro, at Krishna og Rama er avataraer af Visnu. Den virkelige situation er, at Visnu og Rama er avataraer af Krishna. Det bekræftes i Bhagavad-gita, hvor Herren Sri Krishna forklarer, at Han er kilden til alting, og at alting udspringer fra Ham.

Mens det ikke er sandt, at vi aldrig nævner Sita og Rama, er det rigtigt, at vi taler meget mere om Radha og Krishna end om Sita og Rama. Det betyder imidlertid ikke, at vi forsømmer Sita og Rama. Ligesom vi ved at vande et træs rod nærer alle dets blade og grene, forherliges Sita og Rama automatisk, når Radha og Krishna forherliges.

Hvis du lytter til flere af vores forelæsninger eller klasser, vil du opdage, at Sita og Rama somme tider omtales.