Ved Lalitanatha Dasa

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her svarer Sankarsana Prabhu.

SPØRGSMÅL: Jeg har altid følt mig draget til spiritualitet, selv om jeg følte mig som en fugl i et bur. Så introducerede en reiki-lærer mig til healing-behandlinger gennem meditation. Jeg har mediteret fast, læst skrifter og lært om Reiki. Jeg tager nu et kursus i reiki-healing.

For nogle dage siden fik jeg det, som om jeg ikke længere vidste, hvem jeg skulle tilbede. Jeg voksede op i den kristne tro, så jeg har altid tilbedt Biblens Gud. Men så begyndte jeg at føle, at jeg havde kraften i mig. Det var som et levende, åndende væsen med et sind af sit eget. Og hvis jeg ikke mediterede, virkede det, som om det blev svagt. Jeg følte mig så ubehagelig til mode over ikke at vide, hvem jeg skulle bede til. Hele mit liv har jeg været fornedret og ydmyget af andre, der virkede til at blive skræmte af mig. De handlede, som om jeg fældede dom over deres synder, og derfor gjorde de alt, hvad de kunne, for at undertrykke mig. Jeg går stadig igennem dette, men det er ikke så slemt, som det var før. Hvad sker der med mig?

SVAR: Jeg har hæftet mig ved dit ubehag ved ikke at vide, hvem du skal bede til, og det glæder mig meget, at du spørger mig på denne måde. At vide, hvem man skal bede til, er det vigtigste spørgsmål, vi kan stille i denne menneskelige livsform. Den person, du bør bede til, beskrives som følger i Katha Upanisad 2.2.13:

nityo nityanam cetanas cetananam
eko yo bahunam vidadhati kaman

“Der er én enkelt evig blandt de mange evige. Og der er ét enkelt bevidst væsen blandt de mange bevidste levende væsener. Forskellen er, at den ene opretholder de mange, og de mange bliver opretholdt af den ene.”

Når vi går dybere i den vediske lære, opdager vi, at den Højeste Person er Visnu, og at Han i Sin oprindelige form er kendt som Krishna. Derfor bør du acceptere Herren Krishna som den person, du bør bede til. Den bedste bøn gives i Kali-Santarana Upanisad som følger:

Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare

I denne bøn beder vi Herren (Krishna eller Rama) og Hans energi (Hare) om, at De begge venligst vil engagere os i Deres tjeneste. Denne recitation vil give dig alt, du kan ønske dig, og gøre dit liv absolut perfekt og ophøjet.

*****

SPØRGSMÅL: Der er forskellige religioner i verden såsom hinduisme, kristendom, islam, buddhisme, sikhisme, jainisme og nogle få andre religioner. Krishna bemærker i Bhagavad-gita, at Han er den højeste, og på samme måde siger Kristus og Allah i deres religiøse bøger, at de er de højeste. Hvordan kan et gennemsnitligt, neutralt menneske dømme imellem de store religioner og afgøre, hvilken vej er den bedste fremad? Jeg er forvirret. Hver eneste religion hævder, at deres Gud er bedre, og at man skal acceptere deres bestemte ideologi. Rådgiv mig venligst om dette. Betyder det, at hvis en person accepterer Krishna-bevidsthed, bliver han befriet, og hvis han følger andre religioner, er han ikke på det rette spor.

SVAR: I den kristne bibel og den islamiske lære er der udtalelser, der antyder, at der er mere viden, end hvad disse lærer afslører. For eksempel siger Kristus i Biblen: ”Der er meget mere, jeg har at fortælle jer, men I kan ikke tåle at høre det nu.”

Sammenlign dette med, hvad Krishna udtaler i Bhagavad-gita 7.2:

jnanam te ’ham sa-vijnanam
idam vaksyamy asesatah
yaj jnatva neha bhuyo ‘nyaj
jnatavyam avasisyate

“Jeg skal nu til fulde forklare denne viden for dig, både den fænomenale og den numinøse. Når du ved dette, er der intet mere for dig at vide.”

Ifølge det, som de kristne, islamiske og vediske lærer siger om sig selv, giver Vedaerne fuldstændig, komplet viden, og de kristne og islamiske lærer giver delvis viden. Dette benægter ikke gyldigheden  af de kristne og islamiske lærer. Det er blot for at fastslå den mere fuldstændige natur af den vediske lære. Det er ligesom forskellen på en lommeordbog og en uforkortet ordbog. Begge ordbøger er gode nok, men den ene er mere fuldstændig end den anden.

Dette er ikke vores forudfattethed. Dette er ifølge de forskellige lærers egen fremstilling. Det er derfor, jeg følger den vediske lære. Hvis Biblen eller den islamiske lære var mere fuldstændig, ville jeg følge dem i stedet. Jeg er ikke knyttet til en bestemt religion eller organisation. Jeg er blot knyttet til at erkende og leve Sandheden i dens mest fuldstændige form. Mit medlemskab af Hare Krishna, ISKCON, er rent nyttemoralsk og ikke blindt. Jeg er med i ISKCON, fordi de har den mest perfekte og fuldstændige ide om den Absolutte Sandhed og den mest perfekte og fuldstændige metode til at erkende den Absolutte Sandhed.