SPØRGSMÅL: Hvis vi søger efter Gud, virker det logisk at sige, at Gud må være oprindelsen. Hvis vi imidlertid ikke specifikt søger efter Gud, kunne vi også sige, at alting kom fra nogle primitive kemikalier, og det ville også være logisk.

Den slags logik antyder ingen tilstedeværelse eller mangel på tilstedeværelse af Gud.

Du har antydet et muligt svar på mit spørgsmål, nemlig Guds udveksling med mig. Det ville nærme sig et håndgribeligt bevis. Men indtil nu mener jeg ikke at have modtaget nogen form for kommunikation fra Gud. Kan du forklare, hvilken form denne udveksling ville antage?

SVAR: Men hvor kom de primitive kemikalier fra? Det har du ikke forklaret.

Det eneste, vi siger, er, at der er en oprindelig kilde, som alting kommer fra. Navnet, som vi bruger til at referere til denne oprindelige kilde, er ikke lige så vigtigt som at forstå, at der er en oprindelig kilde, og hvad vores forhold til denne oprindelige kilde er.

Hvordan Gud udveksler med en person, afhænger af den persons grad af overgivelse. Det forklares som følger af Herren Sri Krishna i Bhagavad-gita (4.11):

ye yatha mam prapadyante
tams tathaiva bhajamy aham
mama vartmanuvartante,
manusyah partha sarvasah

”Som de alle overgiver sig til Mig, belønner jeg dem derefter. Alle følger Min vej i alle henseender, O Prithas søn.” (Bg. 4.11)

SPØRGSMÅL: Hvorfor er Herren Krishnas navn større og mere kraftfuldt end Herren Visnus navne, selv om Herren Visnu er kilden til Herren Krishna?

SVAR: Det er en almindelig udbredt misforståelse i Indien, at Visnu er oprindelsen til Krishna. Det antyder, hvor meget ude af kontakt nutidens hinduer er med deres egne skrifter.

Den virkelige kendsgerning er, at Krishna er den oprindelige Guddommens Højeste Personlighed. Alle andre inkarnationer udspringer fra Ham. Det erklæres meget tydeligt af Herren Krishna i Bhagavad-gita:

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate

“Jeg er kilden til alle åndelige og materielle verdener. Alting udspringer fra Mig.” (Bg. 10.8)

Herren Brahma udtaler i Brahma-samhita:

isvarah paramah krsnah,
sac-cid-ananda-vigrahah
anadir adir govindah,
sarva-karana-karanam

“Krishna, der er kendt som Govinda, er den Højeste Guddom. Han har en evig, lyksalig åndelig krop. Han er oprindelsen til alle. Han har ingen anden oprindelse, og Han er den oprindelige årsag til alle årsager.” (Bs. 5.1)

Der står videre i Srimad-Bhagavatam:

ete camsa-kalah pumsah
krsnas tu bhagavan svayam

“Alle de ovennævnte inkarnationer er enten fuldstændige dele eller dele af fuldstændige dele af Herren, men Herren Sri Krishna er den oprindelige Guddommens Personlighed.” (SB. 1.3.28)

Nogle folk tror, at fordi Herren først viste Sig som Visnu i Kamsas fængsel og derefter antog formen som barnet Krishna, er Visnu Hans oprindelige form. Det er ikke rigtigt, som det bekræftes af de officielle vediske tekster. Krishna talte til Sin mor kort efter Sin fødsel og afslørede for hende, hvorfor Han havde manifesteret Visnus form:

etad vam darsitam rupam
prag-janma-smaranaya me
nanyatha mad-bhavam jnanam
martya-lingena jayate

“Jeg er kommet i denne Visnu-form blot for at overbevise dig om, at jeg er den samme Guddommens Højeste Personlighed, der igen har taget fødsel. Jeg kunne være kommet som et almindeligt barn, men i så fald ville I ikke have troet, at Guddommens Højeste Personlighed var blevet født fra din mave.” (SB. 10.3.44)

Truth Works s. 105-106

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål.