SPØRGSMÅL: Hvis jeg ikke selv er den, der handler, må vi være så mange marionetdukker, hvis snore trækkes af Gud. Vi har ingen fri vilje. Hvem er i virkeligheden den, der handler, i mit lokale aktivitetsfelt?

Er det mig, eller er det den Kosmiske Dukkemester? Jeg er forvirret. Hjælp mig til at forstå, hvem der virkelig er den, der handler.

SVAR: Både du og Gud er den, der handler. Han er den højeste aktør, for Han er hovedprogrammøren, der har programmeret både den åndelige verden og den materielle verden. Du er den underordnede aktør, for du fuld frihed til vælge mellem to forskellige kanaler. Men selv om du har fuldstændig, total frihed til at vælge, hvilket program du stiller ind på, er det Gud, der laver programmerne, ikke dig. Alle handler under Guds ledelse. Det er et faktum. Men vi har et valg med hensyn til, hvordan vi gerne vil styres. I en stat har borgerne et valg mellem at være lovlydige borgere eller kriminelle. Hvis de vælger at være lovlydige borgere, samarbejder de frivilligt med statens love og nyder de fulde fordele af borgerskab. Men hvis de vælger at være kriminelle, bringes de under statens strenge kontrol ved at blive sat i fængsel.

Så vi har et valg. Vil vi frivilligt placere os under Guds styring, eller vil vi trodse Hans autoritet og blive sat under den strenge kontrol? Den hengivne vælger frivilligt at tjene Herren og nyder derved et evigt liv, der er fuld af viden og lykke, imens den ikke-hengivne vælger at trodse Herren og lider dermed liv efter liv i kredsløbet af fødsel, død, alderdom og sygdom.

SPØRGSMÅL: Der står skrevet, at Oversjælen (Gud) er til stede i alle levende væsener sammen med sjælene. Hvordan kan jeg forstå, at Oversjælen kan bevidne og huske alt, hvad hver sjæl gør? For at gøre det mere indviklet er der et uendeligt antal levende væsener. Jeg kan ikke finde nogen logisk forklaring noget sted! På samme tid nyder Krishna i Goloka. Er der nogen skriftlig henvisning, der forklarer, hvordan Oversjælen fungerer?

SVAR: Krishna observerer let i Sin ekspanderede form, Oversjælen, hvad der foregår overalt. Hans alvidenhed bekræftes i Srimad-Bhagavatam:

vasudeve bhagavati
sarva-jne pratyag-atmani
parena bhakti-bhavena
labdhatmä mukta-bandhanah

”Han blev dermed befriet fra betinget liv og selvsitueret i transcendental hengiven tjeneste til Guddommens Personlighed, Vasudeva, den alvidende Oversjæl inden i alle.” (SB. 3.24.45)

Krishna kan let vide alt, for alt er Hans energi, og Han er almægtig. Er Gud ubegrænset, eller er Han begrænset? Hvis Han er ubegrænset, kan han gøre alting og vide alting. Hvis Han ikke kan gøre og vide alt, er Han ikke ubegrænset og er ikke Gud. Men Gud må være Gud. Han kan ikke ikke være Gud.

Det bekræftes også i Bhagavad-gita:

vedaham samatitani
vartamanani carjuna
bhavisyani ca bhutani
mam tu veda na kascana

”O Arjuna, som Guddommens Højeste Personlighed kender jeg til alt, der er sket i fortiden, jeg kender til alt, der sker i nutiden, og jeg ved alt, hvad der vil ske i fremtiden. Jeg kender også alle levende væsener, men Mig er der ingen kender.”(Bg. 7.26)