SPØRGSMÅL: Hej. Vi er to piger fra 9. klasse, som er i gang med at lave en projektopgave om kloning. Ud over hvordan kloning overhovedet fungerer, vil vi fokusere på, hvordan det både nu og i fremtiden vil komme til at påvirke samfundet. Vi vil meget gerne høre jeres mening om kloning. Mener I, at det er etisk korrekt at ændre på naturens gang på den måde? Er det det værd at benytte kloning uanset konsekvenserne? Hvad mener I, at vi i fremtiden vil være i stand til med kloningsteknologien? Og er det overhovedet tilladt at klone inden for hinduismen?

SVAR: Kloning er både uklogt og unødvendigt. Kloning er ifølge Vedaerne, som den såkaldte hinduisme bygger på, heller ikke noget nyt fænomen. Det er blevet gjort før i tiden og har altid skabt problemer. For eksempel klonede en stor vismand ved navn Visvamitra for mange millioner år siden mennesker og fik børn fra kokosnødder på kokospalmer. Til sidst måtte Krishna (Gud) gribe ind og redde vismanden og alle andre fra de problemer, det skabte.

Har I nogensinde leget med jeres computere og pludselig fået en advarsel imod at gå videre ned i nogle bestemte mapper, hvor der ligger systemfiler? Advarslen fortæller, at hvis man ændrer på indholdet i disse mapper, kan det f.eks. ødelægge hele computerens styresystem. De, der ikke har forstand på programmering, gør med andre ord klogt i at holde fingrene væk fra disse steder i computeren. Det er på samme måde med kloning. Vores kendskab til DNA og den genetiske kodning, som er det, man manipulerer med ved kloning, er uhyre begrænset. Vi kender ikke engang til toppen af isbjerget af, hvad der ligger gemt af programmering i vores DNA. Derfor er det logisk set risikabelt, når vi i vores uvidenhed piller ved det.

Konsekvenserne af kloning kan skabe mange problemer og påvirke vores natur, helbred og sågar hjerner og bevidsthed på måder, vi ikke har nogen anelse om nu. På kort sigt vil nogle få kunne tjene en masse penge på kloning og genmanipulering (det er det, der driver hele denne industri. Det handler ikke om at hjælpe mennesker, selv om det bliver præsenteret sådan), men på langt sigt er konsekvenserne ukendte og uoverskuelige.

Der er heller ikke behov for kloning. Denne verden er skabt af Krishna, den bliver løbende opretholdt af Ham fra øjeblik til øjeblik, og til sidst bliver den tilintetgjort af Ham. Universet er allerede perfekt. Der mangler intet, og der er intet overflødigt. Siden en helt ufattelig intelligens står bag alting, og siden vi små mennesker ikke er særlig intelligente, hvordan skal vi da kunne forbedre på noget, der er skabt af en intelligens, der er os langt overlegen? Det giver ingen mening.

Den natur, vi er blevet givet, er rig, frugtbar og utroligt varieret. Når man først opdager en antydning af, hvor mange fantastiske naturlige ting, der findes, og hvordan de kan anvendes til gavn for alle og til overmål dække alle de behov, vi har, erkender man også, at alle disse forsøg på at forbedre naturen med f.eks. kloning og genmanipulering er helt unødvendige. Lad os først lære at bruge den naturlige rigdom og variation, der allerede er givet til os. Da vil vi opdage, at der mangler intet i verden. Vores mange forsøg på kunstigt at forbedre verden er fjollede.