Ved Lalitanatha Dasa

SPØRGSMÅL: Er det ikke bedre at synge Jesu navn med kærlighed end at recitere Hare Krishna-mantraet uden kærlighed?

SVAR: Hvordan kan man elske sønnen uden at elske faderen? Eller hvordan kan man elske faderen uden at elske sønnen? Hvis nogle tænker, at de kun elsker sønnen og ikke faderen, er deres kærlighed til sønnen indbildning. Den er ikke virkelig. En sådan pseudokærlighed accepteres hverken af sønnen eller faderen. Hvis nogle på samme måde tænker, at de kun elsker faderen og ikke sønnen, er deres kærlighed til faderen også indbildning, ikke virkelig, og acceperes af hverken faderen eller sønnen.

Gud, sønnen, i form af Jesus Kristus lærte os at vi skal elske hans fader. Hvis vi derfor virkeligt elsker Jesus, holder vi hans ordre om at elske hans fader, Herren Sri Krishna. Gud, Faderen, Herren Sri Krishna, lærer os at elske alle og specielt Hans rene hengivne som Herren Jesus Kristus. Hvis vi derfor virkeligt elsker Krishna, må vi også elske Herren Jesus Kristus.

Hvis man virkeligt elsker den ene, vil man automatisk elske den anden. Er det klart?

*

SPØRGSMÅL: Jeg blev opdraget som katolsk kristen, men nu er jeg så forelsket i Krishna, at jeg somme tider er bange for, at jeg mishager Jesus. Tror du, at han har noget imod, at jeg er så optaget af Herren Krishna? Er det ikke hans opgave at bringe os til Faderen, til Krishna? Jeg er en lille smule forvirret over, hvem jeg skylder min loyalitet. De er begge avataraer, former af Guddommen og lige i alle henseender. Så måske bekymrer jeg mig om ingenting. Jeg kan stadig bede til dem hver for sig eller til begge, selv om min foretrukne Guddom fortsat er Herren Krishna.

SVAR: Herren Jesus Kristus er meget glad for, at du er gået til hans Fader, Herren Krishna, for som du skriver det, er hans opgave at bringe alle til Krishna. Der er intet dilemma om, hvorvidt du skal være loyal over for den ene eller den anden. Hvis du har hengivet dig til Jesus, vil han lede dig til Krishna. Og hvis du er hengivet til Krishna, vil Han give dig ordre til at tilbede Hans rene hengivne såsom Herren Jesus Kristus. At de begge er avataraer, er sandt. Avatara betyder en, der nedstiger til den materielle verden fra den åndelige verden. Men fordi de er forskellige former for avataraer, er de ikke lige i alle henseender. Herren Jesus Kristus er kendt som en saktyavesa-avatara, en Herrens ledsager, der blev befalet af Herren til at komme her og sprede kærlighed til Gud. Herren Krishna er avatari, kilden til alle avataraer.

Det er rigtigt, at ved at overgive dig til Herren Krishna har du ingen grund til bekymring. Ved at gøre det vil du blive en perfekt tilhænger af Kristus. Uanset om du kommer til den åndelige verden gennem Krishna eller Kristus, er du i gode hænder i begge tilfælde. Men du må udvikle virkelig ren hengivenhed, ikke pseudo-hengivenhed, der er intet andet end en form for skjult materialisme, et bedrag, der falbydes som ren hengivenhed nu i Kalis tidsalder.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her svarer Sankarsana Prabhu.