SPØRGSMÅL: Kan I fortælle mig, hvem Krishna er? Jeg er ny til forståelsen af selvrealisering. Når jeg beder (chanter, mediterer), taler jeg direkte til Gud og også til Hans søn Jesus og Helligånden. Men I jeres recitation kalder I på andre navne. Fortæl mig, hvad de repræsenterer, og hvorfor I kalder på dem.

SVAR: Krishna er det mest perfekte og fuldstændige navn på Guddommens Højeste Personlighed, den Højeste Person, der er oprindelsen til alt, der eksisterer. Han kendes ved forskellige navne på forskellige sprog. På dansk kaldes Han Gud. På sanskrit kaldes Han “Krishna”.

På dansk kalder vi vand for ”vand”. På spansk hedder det “agua”. Uanset om vi kalder det vand eller agua, er substansen den samme. På samme måde er personen den samme, uanset om vi tiltaler den Højeste Person som Gud, Krishna, Allah eller Jehova. Det, der betyder noget, er, at vi kommer til Ham uselvisk med ren kærlighed.

Hvert eneste af de talløse navne på Gud beskriver forskellige aspekter af Hans forskellige tiltrækkende kvaliteter. Navnet “Krishna” er særdeles perfekt og fuldstændigt, for det refererer på samme tid til alle Hans tiltrækkende kvaliteter og indeholder derfor alle de andre navne på Gud i de to stavelser ”Krish” og ”na”. Vi reciterer Hans navn med kærlighed og kalder på Ham for at bede om, at Han vil udfri os fra gentagelsen af fødsel og død ved at acceptere os som Sine evige tjenere.

*

SPØRGSMÅL: Hvordan kan man tro på Guds eksistens?

SVAR: Vi interesserer os ikke for at tro på Gud. Tro kan ændres lige så let, som vinden skifter retning. Vi ønsker at VIDE, om Gud findes eller ej. Når vi først én gang ved dette, vil vores position være meget solid. Imens tro kan ændres lunefuldt, hvad øjeblik det skal være, er viden urokkelig. Fordi den moderne videnskab konstant ændrer sig, kan vi forstå, at videnskabsmændene endnu ikke er kommet til punktet af viden.

”Gud” betyder simpelthen ”kilden til alt, der eksisterer.” Fra praktisk erfaring kan vi se, at alting kommer fra noget, og intet kommer fra intet. Derfor må universet komme fra en kilde. Ligesom vi har et navn for den ene og den anden ting, har vi også et navn på denne oprindelige kilde til al eksistens. Vi bruger ordet ”Gud” om denne kilde til alting. Ligesom universet helt sikkert eksisterer, sådan som det bekræftes af vores opfattelse af det, kan vi direkte vide, at Gud findes. At påstå, at universet blot eksisterer på egen hånd uden at have et udspring er ikke videnskabeligt, for det er ikke det mønster, vi observerer i naturen. Overalt kan vi observere, at én ting kommer fra en anden ting, der igen kommer fra en tredje ting, der kommer fra en fjerde ting osv. Hvis vi går hele vejen tilbage til den oprindelige kilde til alting, der eksisterer, finder vi Gud.

Truth Works s. 102-103

 

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål.