Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål

SPØRGSMÅL: Hvis Gud er inde i os, hvorfor skulle vi da rejse og søge efter Ham over hele verden?

SVAR: Det er sandt, at Gud er inde i os. Han bor i os i form af den firarmede Paramatma, Oversjælen. Men vi kan ikke opfatte og høre Ham, for nu er vores bevidsthed helt dækket af den materielle naturs tre kvaliteter. Det bekræftes som følger af Krishna i Bhagavad-gita (7.13):

“Fordi hele verden bedrages af de tre kvaliteter [godhed, lidenskab og uvidenhed], kender den ikke mig, der er over kvaliteterne og er uudtømmelig.”

Siden vi har været dækket af disse kvaliteter i umindelige tider, er det ingen let opgave at blive fri af deres indflydelse. Hvis vi imidlertid overgiver os til Gud jævnfør instruktionerne, Han giver os i Bhagavad-gita, befrier Herren os fra kvaliteternes dækkende indflydelse og afslører Sig Selv for os i forhold til graden af vores overgivelse.

“Denne Min guddommelige energi, der består af den materielle naturs tre kvaliteter, er meget vanskelig at sætte sig ud over. Men, den der har overgivet sig til Mig, krydser let hen over den.” (Bg. 7.14)

Derfor har du ret i, at der er ingen grund til at vandre over hele verden og søge efter Gud. Vi behøver blot at overgive os til Ham hjemme hos os selv, sådan som Han instruerer os i Bhagavad-gita. På den måde vil vores liv blive vellykkede.

Siden hele verden lider på grund af mangel på Gudsbevidsthed, rejser den person, der har erkendt Gud, hele verden rundt, ikke for at søge efter Gud, men for at oplyse andre om, hvordan man erkender Gud. Der er intet større velfærdsarbejde end dette.

SPØRGSMÅL: Et sted i Bhagavad-gita (6.30) står der: ”For den, der ser mig overalt og ser alting i mig, er Jeg aldrig væk, og han er heller aldrig væk fra Mig.” Men i 9.4 siger Krishna: ”Hele universet gennemtrænges af Mig i min umanifesterede form. Alle væsener er i Mig, men Jeg er ikke i dem.” Kan du hjælpe mig til at forstå forskellen på disse to vers.

SVAR: Ja, det er rigtigt, at Krishna på samme tid er i alting og ikke er i alting. Det kan virke ulogisk, at Krishna i et vers hævder, at Han er overalt, og i et andet vers beskriver, hvordan Han ikke er til stede i de levende væsener. Vi ved også fra andre vers, at Krishna er til stede i alle som Oversjælen. Så hvad mener Krishna, når Han siger, at Han ikke er inde i de levende væsener?

En måde at forstå dette på er, at selv om Krishna er overalt, er den materielle verden ikke Hans ønske. De betingede sjæle i den materielle verden er optaget af deres egen sansenydelse. Det er ikke Herrens ønske, selv om de betingede sjæle intet kan gøre uden Hans sanktion. På den måde kan man sige, at Krishna er her, for Han får det hele til at ske, samtidigt med, at Han ikke er her, for det er ikke Hans planer og ønsker, der udfolder sig her.

 

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.