Her svarer Sankarsana Prabhu på et par spørgsmål.

SPØRGSMÅL: Findes Gud? Hvis ja, hvor eksisterer Han da?

SVAR: Ja, selvfølgelig eksisterer Gud. Hvordan skulle Han ikke kunne eksistere? Hvis Han ikke eksisterede, kunne intet eksistere, og du ville ikke eksistere og være i stand til at spørge mig, om Han eksisterer.

Kendsgerningen, at du eksisterer til at spørge mig, om Han eksisterer, beviser, at Han eksisterer.

Han eksisterer i Sin egen bolig, i hjertet på alle levende væsener, i hvert atom og mellem atomerne. Fordi alting er Hans ekspanderede energi, er der intet sted, Han ikke eksisterer, og på samme tid er Han uden for alting. Srila Prabhupada beskriver Krishna på denne måde: “Der er intet andet end Sri Krishna, men alligevel er intet Sri Krishna bortset fra Hans oprindelige personlighed.”

Nu bør du kvalificere dig selv til at møde Gud ansigt til ansigt, øje til øje. På den måde vil du aldrig igen blive forvirret og undre dig over, om Gud eksisterer, og hvor Han eksisterer.

***

SPØRGSMÅL: Udfordring: Du har ikke bevist, at Gud eksisterer. Du gav som bevis, at kendsgerningen, at vi eksisterer, er bevis på, at Gud eksisterer. Ved at tænke lidt mere over det ville du kunne se, at det, at vi eksisterer, beviser kun, at VI eksisterer, ikke, at Gud eksisterer.

SVAR: Den vediske forståelse af Gud er, at Gud er kilden til alt, der eksisterer. Det er derfor, jeg hævder, at vores eksistens beviser Guds eksistens. Med andre ord er min pointe, at vi ikke kan eksistere uden at have en kilde til vores eksistens. Jeg kommer med den påstand, fordi vi ikke er selvmanifesterede. Hvis du kunne fremstille dig selv ud at ingenting, ville du have et rationelt grundlag for at forkaste mit argument, ellers ikke.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.