SPØRGSMÅL: Ifølge jeres lære skal vi henvende os til en ægte åndelig mester og tage instruktioner fra ham. Er det acceptabelt at læse Bhagavad-gita og følge læren i Srila Prabhupadas forklaringer?

Mit spørgsmål er vel egentligt, om jeg kan anse Srila Prabhupada for min åndelige mester, eller skal jeg også gå til en anden mester direkte?

SVAR: Srila Prabhupada er helt sikkert din åndelige mester, for igennem sine bøger vejleder han dig i at opnå åndelig fuldkommenhed. Han er din siksa-guru eller instruerende åndelige mester, for hans instruktioner fører dig fra mørke til lys.

Ved omhyggeligt at læse Srila Prabhupadas bøger vil du dog se, at han fortæller dig, at du også behøver en åndelig mester, som du kan gå til med dine personlige spørgsmål og få personlig vejledning fra. Srila Prabhupada påpeger den absolutte nødvendighed af en sådan guru i en forklaring til Srimad-Bhagavatam:

”Den virkelige kendsgerning er, at en ægte åndelig mester kender en bestemt persons natur og hvad slags pligter, han kan gøre i Krishnabevidsthed, og han instruerer ham derefter … ”Du er kvalificeret til et sådant og sådant arbejde i Krishnabevidsthed. Du kan handle på denne måde.” Den ene person rådes til at handle i Krishnabevidsthed ved at arbejde med Deiteterne, en anden rådes til at prædike, og en tredje får at vide, at han skal handle i Krishnabevidsthed i køkkenafdelingen.

Der er forskellige aktiviteter i Krishnabevidsthed, og en åndelig mester, der kender en bestemt persons evner, træner ham på en måde, så han med sin tilbøjelighed til at handle bliver perfekt. Bhagavad-gita gør det klart, at man kan opnå den højeste fuldkommenhed i åndeligt liv blot ved at give tjeneste i overensstemmelse med sin kunnen, ligesom Arjuna tjente Krishna med sin kunnen i militærkunst. Arjuna gav sin tjeneste fuldt ud som militærmand og blev fuldkommen. På samme måde kan en håndværker opnå fuldkommenhed blot ved at gøre sit håndværk under vejledning af den åndelige mester.

Hvis man er litterær, kan man skrive artikler og poesi i Herrens tjeneste under den åndelige mesters vejledning. Man skal modtage den åndelige mesters budskab med hensyn til, hvordan man skal handle i sin kapacitet, for den åndelige mester er specialist i at give sådanne instruktioner.

Denne kombination, den åndelige mesters instruktion og disciplens trofaste udførelse af instruktionen, gør hele processen fuldkommen. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura beskriver i sin forklaring til Bhagavad-gita 2.41 (vyavasayatmika buddhih), at den, der vil være sikker på at opnå åndelig fremgang, skal tage imod instruktionen fra den åndelige mester med hensyn til, hvad hans bestemte funktion er. Han bør trofast forsøge at udføre denne instruktion og anse den for sit liv og sjæl.

Disciplens trofaste udførelse af instruktionen fra hans åndelige mester er en discipels eneste pligt og vil gøre ham fuldkommen. Man bør meget omhyggeligt modtage budskabet fra den åndelige mester gennem ørerne og udføre det trofast. Det vil gøre ens liv fremgangsrigt.” (Fra Srimad-Bhagavatam 3.22.7, forklaring)

Srila Prabhupada vil altid være din instruerende guru, men i henhold til hans ovenfor citerede instruktioner skal du også acceptere en guru, fra hvem du kan få personlig vejledning.