– Ved Lalitanatha Dasa –

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.
Her svarer Sankarsana Prabhu på nogle spørgsmål om bl.a. selvmord.

SPØRGSMÅL: Hvis en person begår selvmord, hvad er da hans fremtid? Vil han lide mere end nu? De fleste, der begår selvmord, gør det for at slippe af med deres problemer for altid. Hvad er den endelige løsning på vores problemer, hvis det ikke er selvmord?

SVAR: Mange folk begår selvmord i den tro, at det vil være den endelige løsning på alle deres problemer. Intet kunne være længere fra sandheden. Selvmord åbner døren til et spøgelsesliv, den mest ufatteligt helvedesagtige, mareridtlignende eksistens, der er værre, end nogen kan forestille sig.

Spøgelset har alle de ønsker om kropslig sansenydelse, som han havde i sin grove fysiske krop, uden at have de grove fysiske sanser, som han kan opfylde sine ønsker med. Derfor opsøger han hele tiden mentalt svage personer, som han overmander og besætter for at nyde grov sansenydelse indirekte igennem deres sanser. På trods af alle sine bestræbelser er han aldrig tilfreds, men bliver blot mere og mere frustreret. Således forøger den, der begår selvmord, blot sine lidelser. Han tvinges af karma-loven til at leve som spøgelse i meget, meget lang tid. Han vil have det meget, meget mere elendigt som spøgelse, end han havde det i den krop, som han begik selvmord i.

Den endelige løsning på alle former for lidelse er at overgive sig helt til Herren Krishna under dygtig ledelse af skrifter, hengivne og den ægte åndelige mester. Hvis du overgiver dig på den måde, vil alle dine ønsker om fred og lykke blive tilfredsstillet, og i dødstidspunktet vender du ikke tilbage til denne verden af fødsel og død, men kommer til den evige åndelige verden, hvor livet er fuldt af lyksalighed og viden.

SPØRGSMÅL: Siden Krishna er perfekt, er vi som uadskillelige dele af Ham også perfekte af natur. Hvordan er vi blevet ufuldkomne? Hvorfor er mennesker så egoistiske? Overalt er mennesker så egocentriske. Hvorfor?

SVAR: Perfektionen i Krishnas skabelse er, at Han giver de levende væsener fri vilje til at elske Ham eller forlade Ham. Kærlighed kan ikke tvinges. Den skal være frivillig. Uden fri vilje er det umuligt for kærlighed at eksistere. En skabelse uden kærlighed ville helt sikkert mangle noget. Lykke afhænger af kærlighed, der afhænger af fri vilje. Siden Krishna af natur er en nyder, ønsker Han at smage nydelsen af kærlighedsforhold til os, Hans uadskillelige delekspansioner. Derfor giver Han os fri vilje til at handle, som vi vil, enten i Hans tjeneste eller uden for Hans tjeneste.

Muligheden for, at den frie vilje misbruges, må også findes, ellers er der ingen fri vilje. Så længe muligheden for misbrug findes, må der også være en vis grad af sandsynlighed. Hvis vi overfører selv en uendeligt lille grad af sandsynlighed på den åndelige verdens uendelige antal levende væsener, ender vi op med, at et uendeligt antal levende væsener falder fra den åndelige verden. Krishnas perfekte arrangement er at bringe dem alle tilbage til Ham igennem den reformerende natur af denne materielle eksistens. Før eller senere vil alle her blive trætte af den ubønhørlige gentagelse af fødsel, død, alderdom og sygdom og bestemme sig for at vende hjem til Guddommen for aldrig mere at leve i denne reformatoriske, tildækkede eksistens.

I den materielle verden er alle selvcentrerede, for det er her, sygeligt selvoptagede personer sendes til af Gud for at lære at blive ydmyge og vende tilbage til Hans verden.