SPØRGSMÅL: Hvad er grunden til at folk bliver medlem af ISKCON?

SVAR: Grunden for de fleste er, at de får nogle svar på livets store spørgsmål, som de ikke får andre steder. ISKCON bygger på Vedaernes lære og filosofi, eksempelvis som man finder den i Bhagavad-gita.

Denne viden er blevet overleveret ikke kun igennem det skrevne ord, men også igennem en levende kæde af mestre, der går hele vejen tilbage til Krishna for 5.000 år siden. ISKCON’s grundlægger Srila Prabhupada var det seneste led i denne kæde. Han oversatte og kommenterede en række af de gamle vediske tekster på en måde, så de er forståelige for moderne mennesker. I sine oversættelser og kommentarer gav han de klassiske vediske svar på, hvem vi er, hvad verden er, hvad der er bag verden, hvad og hvem Gud er, hvorfor vi er her, hvad meningen med livet er, hvordan man slipper af med sine lidelser, osv. Den dybe og rationelle natur af disse svar er det, der tiltrækker de fleste til ISKCON.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her svares der på et spørgsmål fra hjemmesiden www.krishna.dk.