SPØRGSMÅL: Jeg har nogle spørgsmål, der har forvirret mig, med hensyn til hensigten i Bhagavad-gita i sammenligning med Biblen. Hvis man er åben over for dem begge, som om der var en parallel mellem dem, vil man også kunne se modsætningerne. Der er nogle modsatte opfattelser i Biblen, når man sammenligner med Bhagavad-gita, og jeg vil gerne høre din fortolkning af Romerbrevet 14:2-3, Første Timotheus-brev 4:1-4 og Romerbrevet 14:17.

SVAR: Du har spurgt om følgende passager fra Biblen:

Romerbrevet 14:2-3:

(2) ”Én har tro til at spise alt; men den skrøbelige spiser kun urter.”

(3) ”Den, som spiser, må ikke ringeagte dem, som ikke spiser; og den, som ikke spiser, må ikke dømme den, som spiser; thi Gud har taget sig af ham.”

Første Timotheus-brev 4:1-4:

(1) ”Men Ånden siger klart og tydeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme”

(2) ”forledte dertil af hykleri hos løgnlærere, som er brændemærkede i deres egen samvittighed.”

(3) ”De forbyder, at man ikke må gifte sig, og at man skal afholde sig fra spiser, som Gud har skabt til at nydes med taksigelse af dem, som tror og har erkendt sandheden.”

(4) ”Thi alt, som Gud har skabt, er godt, og intet er at forkaste, når det modtages med taksigelse.”

Romerbrevet 14:17:

(17) ”Thi Guds rige består ikke i at spise og drikke, men i retfærdighed og fred og glæde i den Helligånd.”

Hvis vi accepterer ovenstående vers som præcise oversættelser, er det første punkt, at dette er ikke Jesu lære. Det er Paulus’ personlige opfattelse. Det er hverken Guds eller Jesu ord. Det er Paulus’ ord, og han sluttede sig til den kristne bevægelse et stykke tid efter Jesu bortgang. Selv hvis vi accepterer ovennævnte vers som åbenbaret sandhed, kan vi fortsat ikke forkaste De Ti Bud på basis af dem. I De Ti Bud forbydes vi strengt at slå ihjel. Hvis en kristen derfor udøver, hvad han anser for sin mulighed til at spise kød i lyset af ovenstående vers, vil han skulle begrænse sin kødspisning til dyr, der har lidt en naturlig død, og ikke dem, der er blevet slået ihjel. Hvis han bryder De Ti Bud, fordømmer vi ham ikke. Han fordømmer sig selv gennem sit eget bevidste brud på Guds love.

Nogle, der er knyttet til at spise kød fra dræbte dyr, hævder, at den virkelige betydning af ”Du må ikke slå ihjel” er ”Du må ikke myrde.” Derfor påstår de, at det er i orden at slå dyr ihjel og spise dem. Men hvis vi tager det originale hebræiske i Anden Mosebog 20:13, finder vi, at på hebræisk står der lo tirtzack, der helt præcist betyder ”enhver form for drab”.

Et andet punkt er, at kristne er meget kritiske over for Krishnas hengivne, der ikke spiser kød, selv om det er strengt forbudt for kristne at se ned på os ifølge Romerbrevet 14:3. Hvis de ikke følger deres egne skrifter, hvorfor og hvordan kan de da forvente, at vi skal tage dem alvorligt? De taler store ord og følger ikke kristne er meget kritiske over for Krishnas hengivne, der ikke spiser kød, selv om det er strengt forbudt for kristne at se ned på os ifølge Romerbrevet 14:3. Hvis de ikke følger deres egne skrifter, hvorfor og hvordan kan de da forvente, at vi skal tage dem alvorligt? De taler store ord og følger ikke deres egne skrifter. Vi følger strengt vores. Det burde vise dig noget om forskellen på såkaldt kristendom og Krishna-bevidsthed. Min far var kristen, men han respekterede mig meget for, at jeg fulgte mit skrift, Bhagavad-gita. Og han gjorde også en masse tjeneste for at hjælpe bevægelsen for Krishna-bevidsthed.

Gud udtaler i Skabelsesberetningen: “Jeg giver eder alle urter på hele jorden, som bærer frø, og alle træer, som bærer frugt med kerne; de skal være eder til føde.”

Også ifølge Biblen har Gud altså givet mennesket vegetarisk mad som dets føde.

Den, der ikke kan se den guddommelige gnist inde i et levende væsen og ønsker at slå det ihjel og fortære dets kød, er i bedste fald en meget primitiv person. Sådanne personer er forfaldne til den midlertidige stimulering af deres midlertidige smagsløg. Ifølge karma-loven, sådan som den beskrives i de vediske bøger, og ifølge det bibelske princip om, at “som du sår, så skal du høste,” vil den, der spiser et dyr, der blev slået ihjel på et slagteri, i fremtiden møde en lignende skæbne.

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk. Her svarer Sankarsana Prabhu på et spørgsmål om Biblen og Bhagavad-gita.