SPØRGSMÅL: Hvad er religion, og hvad er tro? Er Krishna-bevidsthed en tro eller en religion? Hvor mange former for religion findes der?

SVAR: Religion anses generelt for at være en slags tro, der opstår i henhold til tid og omstændigheder, ligesom mange hævder, at de er medlem af den kristne religion, den islamiske religion osv. Men det er ikke den virkelige betydning af ordet ’religion’. Det danske ord ’religion’ kommer fra det latinske ord ’religio’, der betyder ’ærbødighed’. Religion er en kombination fra latin af ’re’, der betyder ’igen’, og ’ligare’, der betyder ’at forbinde sig’. Så den virkelige betydning af religion er igen at forbinde sig med Gud, kilden til vores eksistens. Ligesom vi igen forbinder os med et andet menneske gennem kærlighed, er genforbindelsesprocessen til Gud kærlighedstjeneste til Ham. Den genforbindelsesproces er fuldstændig transcendental til enhver opfattelse i den ene religion eller den anden religion. Derfor vil virkelig religion sige at overgive sig selv til den Højeste Person. Det er fuldstændigt transcendentalt til den ene tro eller den anden tro. Derfor udtaler Krishna i Bhagavad-gita (18.66):

sarva-dharman parityajya
mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
moksayisyami ma sucah

“Opgiv alle forskellige former for religion og blot overgiv dig til Mig. Jeg skal befri dig fra alle syndige reaktioner. Frygt ikke.”

Krishna fortæller os ikke, at vi skal opgive religion. Han fortæller os, hvordan vi til fulde kan engagere os i religion ved at forkaste enhver form for pseudoreligion, der giver sig ud for at være religion, og helt overgive os til Ham.

Krishna-bevidsthed er virkelig religion, fordi den lærer os slet og ret at overgive os til den Højeste Person. Det er ikke en slags tro. En Krishna-bevidst person anerkender gyldigheden af alle de forskellige navne på Gud. Han siger ikke, at det Højeste Væsen kun kan kaldes Krishna. Ligesom der kun er én sol på himlen, selv om den har hundredvis af navne på forskellige sprog, er virkelig religion én, nemlig at blive en elsker af Gud, uanset om denne universelle videnskab læres på den vediske måde, den kristne måde eller den islamiske måde.

Den endelige prøve på, hvorvidt man virkelig er religiøs eller ej, er, at man ikke længere er tiltrukket af nogen form for materiel sansetilfredsstillelse og er blevet fuldstændigt udrustet med alle helgenagtige kvaliteter. Man bliver ikke religiøs ved at tilslutte sig den ene eller den anden betegnelse og fordømme alle andre, der ikke har accepteret den samme betegnelse. Man bliver virkelig religiøs ved at opgive betegnelserne og fuldstændigt give sig selv til den Højeste Person, Krishna, under et hvilket som helst autoriseret skriftligt navn, som man vælger at tiltale Ham med.