Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.

Her svarer Sankarsana Prabhu på nogle spørgsmål om lidelse.

SPØRGSMÅL: Jeg vil så gerne have en ven. Dette aldrig-opfyldte ønske får mig til at græde. Jeg er så ensom. Hvis bare jeg havde nogle få venner, ja blot en enkelt, som jeg kunne åbne mit hjerte overfor og føle mig hjemme sammen med og også gøre fremskridt i Krishna-bevidsthed med – men hvert eneste forhold, jeg hidtil har haft, har blot fået mig til at føle mig snavset.

Jeg er nødt til at lære mere om, hvordan jeg kan anvende den Krishna-bevidste viden. Jeg læser så meget, men jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med mit liv for på en eller anden måde at gøre det nyttigt og tilfredsstillende. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan bevirke en forandring? Jeg venter altid på en eller anden, der skal komme og ændre mit liv, så jeg vil blive lykkelig og aldrig have vanskeligheder, men den person kommer aldrig. Hvad er der galt med mig? Hvorfor ser jeg på trods af så megen kamp intet håb for, at mine vanskeligheder nogensinde vil få en ende?

SVAR: Hvis du vil have venskab, må du give venskab. Du er nødt til at placere dig i den givende ende. Du må give af dig selv, før du er værdig til at få.

Du vil kun lide, hvis du ikke er Krishna-bevidst. Hvis du er Krishna-bevidst, vil du ikke lide i nogen situation. Du bør acceptere uanset hvilken situation, Krishna arrangerer for dig, og forsøge at være fuldstændigt overgivet i den situation. Tænk ikke på at ændre din situation. Prøv blot at ændre din bevidsthed. Du bliver ved med at ville ændre dine ydre omstændigheder i stedet for dine indre omstændigheder. Blot fokusér på det indre, og det ydre vil sørge for sig selv automatisk.

Miraklet, du håber på, venter på dig ved dine fingerspidser lige nu. Du skal blot tænde den Krishna-bevidste kontakt inde i dit hjerte. Du skal blot erklære: ”Min kære Herre Krishna, fra dette øjeblik og fremefter tilhører jeg dig og ingen anden. Velsign mig, så jeg fra nu af kan være fuldstændigt fordybet i Din rene hengivne tjeneste med alle mine tanker, ord og handlinger i al evighed.”

*

SPØRGSMÅL: Hvad betyder ”lotusfødder”? Da Krishna skabte den materielle verden for dem, der gerne vil nyde uafhængigt, hvorfor skabte Han da lidelse i den? Han kunne have skabt en verden uden lidelse for dem, der gerne vil nyde uafhængigt, nøjagtigt ligesom den åndelige verden.

SVAR: Krishnas fødder kaldes lotusfødder, fordi de sætter én i stand til at krydse over den materielle tilværelses umådelige hav, som det bekræftes i det følgende vers:

samasrita ye pada-pallava-plavam
mahat-padam punya-yaso murareh
bhavambudhir vatsa-padam param padam
padam padam yad vipadam na tesam

“For dem, der har accepteret båden i form af lotusfødderne på Herren, der er tilflugtsstedet for hele den kosmiske manifestation og er berømt som Murari, dæmonen Muras fjende, er den materielle verdens hav som vandet, der er i en kalvs klovaftryk. Deres mål er param padam, Vaikuntha, stedet, hvor der ingen materielle lidelser er, ikke stedet, hvor der er fare for hvert skridt.” (Srimad-Bhagavatam 10.14.58)

Ligesom en fisk aldrig kan være tilfreds uden for sit naturlige levested, vandet, må den materielle verden nødvendigvis være et sted af lidelse, for det er ikke vores natur at nyde uafhængigt af Gud.