Ved Lalitanatha Dasa

SPØRGSMÅL: Hvordan kan du sige, at verden er et rod? Tidligere skrev du, hvordan du mener, at det moderne samfund er kørt helt af sporet. Hvad får dig til at mene, at vi har lavet et ”kongeligt rod” ud af verden? Hvis du tænker på forurening, har vi allerede diskuteret det. Hvis du på den anden side sigter til, hvordan folk praktiserer deres religion, mener jeg, at vi hver især handler ifølge vores egen tro.

Hvad er årsagen til rodet? Hvad får dig til at tro, at der er et rod til at begynde med?

SVAR: At “samfundet er kørt af sporet” betyder, at menneskelivet er beregnet til selverkendelse, ikke sansetilfredsstillelse. Alligevel står vi med en hel civilisation, der har helliget sig til sansetilfredsstillelse. ”Kongeligt rod” betyder, at i stedet for at tjene Gud, som det er meningen, at vi skal gøre det, tjener vi vores sanser.

Det er sandt, at forskellige mennesker handler forskelligt i overensstemmelse med deres forskellige former for religiøs tro. For nogle er deres religiøse tro, at du skal tortureres og dræbes, fordi du ikke er muslim. I navn af religiøs tro begås der dagligt så mange grusomheder mod levende væsener. Det er grunden til, at vi må hæve os over den falske platform af forskellige former for religiøs tro og forstå, at religion er én – igen at forbinde sig med den Højeste Person, der er kilden alt, der eksisterer. Virkelig at være religiøs vil sige igen at være 100 procent forbundet med denne Højeste Person. En sådan genforbundet person vil aldrig skade andre levende skabninger unødvendigt. Men alligevel ser vi, at såkaldte religiøse mennesker fra forskellige trosretninger i navn af religion er årsag til så megen lidelse for andre levende væsener.

Sådanne personer er ikke virkeligt religiøse i den sande betydning af ordet, for de er helt tydeligt ikke genforbundet med den Højeste Person, kilden til hele eksistensen. Hvis de var genforbundet, ville de aldrig begå de grusomheder, de begår imod andre mennesker, ufødte børn og uskyldige dyr.

Rodet er gradvist vokset mere og mere igennem de forskellige yugaer (tidsaldre) i takt med, at menneskeheden har forvildet sig mere og mere væk fra læren, der gives i Bhagavad-gita. Enhver intelligent, sensitiv person kan se, at verden er et rod, bare ved at læse en avis.

Du skrev tidligere, at forurening kan løses med stærkere lovgivning. Det ville være sandt, hvis der var regeringer, der var stærke og intelligente nok til at vedtage og gennemføre den rigtige lovgivning. For eksempel er slagterindustrien en af de største forurenere. Hvis regeringerne virkeligt var stærke og kvalificerede, ville de med det samme lukke slagterierne. Men der findes ikke sådanne oplyste og stærke regeringer på denne planet. Derfor er din ide om at løse forureningen med stærkere lovgivning ikke realistisk. Vi skal først have stærke, oplyste regeringer. Da og kun da kan dit princip om stærkere lovgivning blive effektivt gennemført. Indtil da hænger vi på en planet, der bliver mere og mere forurenet.