KUNDALINI

Af Jahnu Dasa

I det klassiske yoga-system, sådan som det beskrives i Vedaerne, er vejen lang og hård. Dette system kaldes astanga-yoga, det ottefoldige yoga-system (sanskrit: asta = 8, anga = dele), og det er forklaret som en videnskabelig metode til gradvist at opnå højere niveauer af indre erkendelse, der kulminerer i samadhi, hvor selvet træder ud af kroppen og genvinder sin frie tilstand. (mere…)

2023-11-01T01:15:59+01:00november, 2023|Jahnus side, Yoga|

HVAD ER DU SUR OVER?

Af Jahnu Dasa

Jeg er egentlig ikke sur over noget. Jeg er derimod skuffet over manglen på åndelig viden i verden, for det er manglen på åndelig viden, der er den basale årsag til alle problemer i verden. (mere…)

2023-09-01T06:43:35+02:00september, 2023|Jahnus side|

ER GUD GOD ELLER DÅRLIG?

Af Jahnu Dasa

”Eksisterer Gud? Hvordan ser Han ud? Er Han en god eller dårlig person? Hvis Han er god, hvorfor støtter Han da altid onde fyre og giver problemer til gode mennesker?”

Det er klart, at Gud eksisterer. Hvorfor skulle vi eller noget som helst andet ellers eksistere? Der kræves intet andet end ganske almindelig logik og sund fornuft for at fatte, at Gud eksisterer. (mere…)

2023-05-01T11:27:38+02:00maj, 2023|Jahnus side|

STRAF

Af Jahnu Das

Jeg blev spurgt: ”Hvorfor fejler Danmarks støtte til civilsamfundet og opbygning af demokrati i verden?” Mit svar er, at  Danmark har ikke fejlet. Det er hele Vestens ide om at eksportere sine sekulære demokratier til hårdkogte muslimske lande, der er en fejl. (mere…)

2022-08-01T12:04:30+02:00august, 2022|Jahnus side|

ATEISTISK UTOPI

Af Jahnu Dasa

Hvorfor bliver ateistiske lande ikke den utopi, de drømmer om? Et sådant land er i sandhed Danmark. Danmark er en meget materielt succesfuld kultur med en velfærdsstat, der sikrer alle borgere penge og sikkerhed. (mere…)

2021-11-29T14:20:12+01:00december, 2021|Jahnus side|

KAN GUD GLEMME SIG SELV?

Af Jahnu Dasa

Gud har to illusoriske kræfter – mahamaya og yogamaya. Mahamaya hensætter de faldne sjæle i den materielle verden i illusion. Yogamaya en den illusoriske energi, der påvirker de befriede sjæle i Vrindavana. (mere…)

2021-06-29T06:25:27+02:00juli, 2021|Jahnus side|

CORONA-KOMMENTAR

Af Jahnu Dasa

Et yderst aktuelt emne i disse dage er corona-pandemien.

I den vediske tidsalder ansatte konger brahmanaer til at udføre ofringer til naturen for at sikre naturens velvillige samarbejde med menneskeheden. Naturen er styret af forskellige halvguder, og det var til dem, man udførte ofringer. (mere…)

2021-06-01T05:52:58+02:00juni, 2021|Jahnus side, Sundhed|

DET ER HELT NATURLIGT

Af Jahnu Dasa

Der kræves ingen magi for at skabe liv. Det er en helt naturlig proces. Hvis du spørger mig om, hvad der helt nøjagtigt menes med en naturlig proces, så har jeg ingen ide om det. Jeg kalder det bare en naturlig proces, så det lyder mere videnskabeligt og for at narre kreationister til at tro, at jeg ved, hvad jeg taler om. (mere…)

2021-01-01T18:38:23+01:00januar, 2021|Jahnus side|

TEKNOLOGI ER OPIUM FOR FOLKET

Af Jahnu Dasa

Hvem har bestemt, at teknologisk ekspertise er det bedste barometer til at bedømme, om man har forstået virkeligheden? Det eneste, man behøver at forstå for at fremstille en computer, er, hvordan det fysiske stof opfører sig. (mere…)

2020-10-25T19:31:34+01:00november, 2020|Jahnus side|

HVAD ER VEDAERNE?

Fra en debat med en ateist

Af Jahnu Dasa?

Materialister (og kristne for den sags skyld) har det med at håne og nedgøre den vediske kultur og litteratur, som de påstår blot er fabrikeret af nogle primitive indfødte nomadestammer, der levede i Indien for længe siden. (mere…)

2020-08-30T18:32:50+02:00september, 2020|Filosofi, Jahnus side|

I VIRKELIGHEDEN ER DET EVIGT

Af Jahnu Dasa

I den menneskelige livsform kan sjælen enten hæve sig eller degradere sig selv. Det falske ego opdager man, når man får øje på den mekanisme, der får os til at tro, vi er mænd eller kvinder, gamle eller unge, smukke eller grimme, hvide eller sorte osv. (mere…)

2020-04-03T12:11:15+02:00marts, 2020|Filosofi, Jahnus side|

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT KOMME AF MED DÅRLIGE VANER?

Af Jahnu Dasa

Hvorfor er det så svært at komme af med dårlige vaner? Det er det på grund samskaraer. Samskara betyder mentalt indtryk. Gennem vores opvækst får vi plantet mange indtryk i sindet. Når vi for eksempel begynder at ryge, er det et indtryk, der bliver plantet i sindet. Den længsel efter nikotin, der bliver dannet, er selvfølgelig også en længsel, der sidder i kroppens sanser, men det er først og fremmest en mental længsel. (mere…)

2020-01-10T20:24:57+01:00januar, 2020|Jahnus side|

FORGIFTNINGSRYGTERNE

Af Jahnu Dasa

Da jeg kom til ISKCON i 1982, var der intet Internet. Livet som hengiven var simpelt. Alle, der havde været med længere end én selv, var ens autoritet, og alle Prabhupada-disciple var rene hengivne. Efterhånden blev man selvfølgelig klogere, som man lærte filosofien, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvor forvirrende det kan være for en ny hengiven i dag at komme til ISKCON. Internettet er fuld af anti-ISKCON propaganda, som oftest er lanceret af skuffede og bitre hengivne, der har forladt ISKCON, for det meste, fordi de ikke kunne leve op til den standard, der kræves af ISKCON’s medlemmer. (mere…)

2019-10-30T14:39:45+01:00november, 2019|Jahnus side|
Go to Top