Af Madhava Puri Dasa

Det centrale i Krishnabevidsthed er en dyb åndelig stræben efter at genoplive kærligheden til Krishna. Denne artikel gennemgår de fem grundlæggende former for hengiven praksis, sådan som de blev undervist af Sri Caitanya Mahaprabhu til Sanatana Gosvami.

Med Herrens barmhjertige løfte i tankerne inviteres vi til at uddybe vores forståelse og praktisering af bhakti. Lad os sammen udforske kunsten at genoplive kærligheden til Krishna og i sidste ende fuldføre vores åndelige rejse.

Som det første har vi forstået, at vores sande selv ikke er denne forgængelige krop, men sjælen, en evig del af det Absolutte Selv. Vi forstår også, at det grundlæggende formål med tilværelsen er at opleve en evigt løbende glæde, en glæde, der rækker langt ud over og er langt mere intens end den følelse af befrielse, man oplever, når man undslipper al lidelse. Vi har forstået, at denne ægte, oprindelige følelse af lykke kommer fra personlige kærlighedsudvekslinger mellem os og Krishna, kilden til al glæde. Vi har derfor erkendt, at det højeste formål med vores liv må være at genoplive vores iboende kærlighed til Krishna og gribe enhver lejlighed til at udtrykke den gennem hengiven tjeneste til Ham.

Men det kan føles svært at genoplive en sådan ren åndelig kærlighed i vores hjerte i betragtning af, hvordan vi er materielt betingede. Fra det øjeblik, vi kom til den materielle verden, blev vi betinget til at tro, at de forskellige midlertidige kroppe, vi har haft gennem tiderne, repræsenterer vores sande identitet. Denne tro fortsætter i vores nuværende liv, hvor vi identificerer os med et specifikt køn, familie, nationalitet, politisk tilhørsforhold eller religion. Disse falske identiteter er flygtige fænomener, men alligevel er de svære at sætte sig ud over.

Som så mange andre i en lignende situation har vi sandsynligvis fyldt vores liv med utallige planer og aktiviteter, der sigter mod at opnå flygtige glæder. At have et arbejde, drive en virksomhed, få en uddannelse, deltage i selvhjælpskurser, følge modetendenser eller frivilligt arbejde er typiske eksempler på sådanne erhverv. Men den slags aktiviteter giver, som vi sikkert har bemærket, sjældent anledning til den varige glæde, vi søger.

Så nu har vi besluttet os for at begive os ud på en rejse for at genoplive vores kærlighed til Krishna ved at følge en vej, der er skabt og godkendt af Krishna Selv. Det er metoden, der blev beskrevet af Herren Caitanya til Sanatana Gosvami for 500 år siden og dokumenteret i vaisnava-litteraturen, den mest pålidelige kilde til åndelig visdom. I Caitanya-caritamrta beskriver Herren Caitanya 64 former for hengiven tjeneste, der alle er udformede på en sådan måde, at de vækker den slumrende Gudskærlighed i os. Disse varierer i sværhedsgrad, men Herren fremhæver især fem af dem og forsikrer os om, at selv det mindste engagement i dem vil genoplive vores rene kærlighed til Krishna. Hvis vi selv vil kende dem, findes de i Madhya-lila, kapitel 22, vers 128-129. Denne artikel vil præsentere disse fem effektive metoder.

1. Fællesskabets kraft: selskab med hellige personer

En hellig person er ikke blot en åndeligtsindet person, men en udøver af bhakti-yoga, en Krishnahengiven​​, der har gjort betydelige fremskridt på sin egen åndelige rejse. Vi kan komme til at kende sådanne sjæle under sammenkomster i vores nærmeste tempel ved søndagsprogrammer, festivaler eller studiegrupper, som sådanne hengivne ofte deltager i. Disse begivenheder tilbyder normalt mange former for hengiven tjeneste, sang, meditation og diskussioner om Krishna, og de er befriet fra materielle distraktioner, der modarbejder åndelige fremskridt. Vi har også mulighed for at engagere os i onlinefora såsom virtuelt fællesskab med hengivne, webinarer eller diskussioner på platforme, der fokuserer på vaisnava-læren. At fordybe sig i litteratur, der er skrevet af rene hengivne, især acaryaerne, repræsenterer et andet vigtigt middel til at omgås hellige personer.

At studere Srila Prabhupadas bøger betyder, at man får del i hans personlige udvekslinger. Det er af stor betydning at vælge enten en individuel hengiven eller en lille gruppe hengivne, der trofast følger Srila Prabhupada, og hos hvem vi kan søge personlig vejledning, tjene og stille relevante spørgsmål. Der er meget at lære ved at observere, hvordan avancerede hengivne tjener Herren, ikke mindst, hvad de gør for at være stabile i deres konstante stræben efter hengiven tjeneste. I en af ​​sine hengivne sange skriver Srila Bhaktivinoda Thakura: suddha-bhakata-carana-renu, bhajana-anukula, hvilket betyder: ”Man kan ikke forstå hengiven tjeneste, medmindre man forbinder sig med en ren hengiven og dermed drager fordel af hans indflydelse.”

2. Den hellige lydvibration: sangen af det hellige navn

At synge eller recitere Herrens hellige navn er en meget kraftfuld måde at rense sit hjerte og genoplive sin kærlighed til Gud på. Vi kan deltage i kirtana i det nærmeste tempel og prøve at recitere Hare Krishna-maha-mantraet et bestemt antal gange på en meditationskæde hver dag. Hengivne sigter normalt efter 16 omgange på kæden, men det er fint at starte med et tal, der føles overskueligt og gradvist øges. For at skabe en god vane bør man afsætte en bestemt tid til denne praksis, helst i de tidlige morgentimer. Man skal koncentrere sig om at udtale hver stavelse klart og lytte opmærksomt til mantraet, da dette vil hjælpe os til at bevare fokus og forhindre sindet i at blive distraheret. Hengivne opdager også, at studie af skrifterne øger oplevelsen og kraften ved at recitere det hellige navn og omvendt. Ifølge Srila Bhaktivinoda Thakura giver sang eller recitation af det hellige navn positive resultater, selv når det gøres med manglende opmærksomhed, men hvis man vil opnå kærlighed til Krishna, må man stræbe efter ren og fokuseret sang og recitation.

3. Tidløs visdom: lyt til Srimad-Bhagavatam

Sæt tid af hver dag til at studere Srimad-Bhagavatam. Det giver åndelig næring og inspiration, selv om vi kun læser nogle få vers med tilhørende forklaringer hver gang. Lyt til foredrag med lærde vaisnavaer, enten personligt eller online. Vi bør reflektere over undervisningen og overveje, hvordan vi kan anvende den i vores liv. Srimad-Bhagavatam er unik, for intet andet skrift indeholder så detaljeret en viden om Krishna, Guddommens Højeste Personlighed, Hans egenskaber, guddommelige lilaer, forskellige manifestationer og navne. Jo mere vi hører om Ham, og jo mere viden vi får om Ham, desto ​​mere er der at føle kærlighed til.

4. Tag del i en åndelig atmosfære: ophold i Mathura

Vi bør overveje at besøge et helligt sted, når vi har mulighed for det. Selv kortere pilgrimsrejser kan være meget gavnlige. Gør det til en vane regelmæssigt at besøge det nærmeste tempel og gøre hengiven tjeneste der. Hvis vi er så heldige at være tæt på et tempelprojekt, hvor køer beskyttes, kan vi tage del i den åndelige atmosfære dér ved at gøre tjeneste til køerne. Det glæder Krishna meget. Vi kan også gøre vores hjem til et helligt sted ved at indrette et rum til tilbedelse, holde det meget rent og regelmæssigt udføre åndelige aktiviteter. Meditér over Herrens lilaer, der er forbundne med hellige steder. En sådan meditation kan forøges ved at læse skrifterne eller lytte til forelæsninger, der omhandler disse særlige steder.

5. Et personligt forhold til Herren: tilbed Guds Deitet

Vi kan bygge et lille alter i vores hjem med Deiteter eller billeder af Herren. Start med nogle grundlæggende ceremonier som at tænde røgelse og ofre mad. Med tiden skal vi nok blive mere fortrolig med de traditionelle, mere omfattende tilbedelsesceremonier. Disse kan bestå af aktiviteter som at bade og klæde Deiteterne på og ofre forskellige ting på forskellige tidspunkter. Sigt efter at udføre puja (tilbedelse) mindst én gang hver dag, helst om morgenen. Denne ceremoni bør omfatte recitation af bønner, aratik og sang af åndelige sange. Vi kan også aflægge regelmæssige besøg i det nærmeste tempel og deltage i Deiteternes ceremonier dér og yde tjeneste til Dem under vejledning af pujarierne (de, der udfører særlig tjeneste ved tempelalteret).

Det skal pointeres, at på vores åndelige vej kan vi også støde på forskellige forhindringer, som vi bør forsøge at eliminere eller undgå for ikke at stoppe vores fremskridt. Sådanne forhindringer, og hvordan vi kan håndtere dem, vil blive diskuteret i en anden artikel.

Lad os meditere på det fortrøstningsfulde løfte fra Herren Caitanya Mahaprabhu:

”Disse fem former for hengiven tjeneste er de bedste af alle. Den mindste praktisering af dem vil vække kærligheden til Krishna.”

Ved at følge disse enkle instruktioner vil vi straks opleve store fremskridt på hengivenhedens vej.