Den 29. februar 2024 kom The Temple of Vedic Planetarium, der er under opførsel i ISKCON’s verdenshovedkvarter i Sridhama Mayapur, Vestbengalen, et skridt nærmere fuldendelse, da østfløjen, der skal huse Deiteten af Herren Nrsimhadeva – Ugra Narasimha – officielt åbnede med deltagelse af flere hundredetusinde hengivne over tre dage.

Selve murtien af Ugra Narasimha og Prahlada Maharaja bliver dog først flyttet til templet, når det efter planen åbner i 2026, og derfor blev kun en kopi af murtien indviet med et stort yajna. Ikke desto mindre var det en milepæl i opfyldelsen af Srila Prabhupada og de tidligere acaryaers ønske om et stort tempel, der skulle tiltrække hele verdens opmærksomhed til Mayapur og Sri Caitanya Mahaprabhu. Alene den nu åbnede østfløj bliver verdens største tempel for Herren Nrsimhadeva.