Af Jahnu Dasa

I det moderne samfund opdrages børn til en løgnagtig livsindstilling, lige fra de er gamle nok til at holde hovedet oprejst, hvor de bliver placeret foran TV’et. Er det f.eks. en god og positiv ting at opdrage børn med den grundliggende løgn, at alt i den materielle verden ender godt?

Det er nok en af de mest fortærskede floskler i al film og litteratur – everything is going to be ok, baby. I promise, everything is going to be alright.

Sandheden er, at intet ender godt. Alt ender altid med at gå ad helvede til, for alt i verden ender i sygdom, alderdom og død. Og i mellemtiden, mens man venter på det uundgåelige, er der altid et eller andet, der går galt, både over for ens nærmeste og resten af verden. Så når man fortæller børn gennem hele deres opvækst, at det hele nok skal ende godt, er det bare en eneste stor løgnehistorie.

Folk er i dag nøjagtigt lige så vildledte og forvirrede, som de var før i tiden. I dag er det bare et andet paradigme, som folk dækker sig ind under. Før i tiden blev folk holdt hen med magiske trick og undere, mens de i dag holdes hen med teknologi og bevidstløshedsfilosofi. Med bevidstløshedsfilosofi hentyder jeg til det mærkværdige fænomen, at man har fået en hel verden til at tro på, at vejen frem til lykke og velstand er at absorbere sig selv og hele kulturen i ydre, mekaniske ting. Man har fået en hel verden til at tro på, at den nuværende overfladekultur er kulminationen på al menneskelig viden og fremgang.

Lige fra den tidligste alder bliver børn bildt ind, at alt det, vi ved nu om verden omkring os, er den eneste sande kundskab, og alt det, man vidste før i tiden, bare var overtro og myter. Men hvordan er det andet end ren dogmatik at antage, at alt, hvad folk troede på før i tiden, millioner af år før os, bare var overtro og myter, mens alt det, vi har fundet ud af om verden efter den industrielle revolution, er faktuel kundskab?

Det er den løgn, det moderne menneske bliver indoktrineret med lige fra barnsben af i den nuværende forbrugerkultur, der sætter dagsordenen i verden. Der har altid været en herskende klasse, der har holdt folk hen med propaganda. Det kan man se hele vejen ned gennem historien. I dag bilder man folk ind, at alt det, der står i de videnskabelige tidsskrifter, er sandt, eller det er sandt, fordi en eller anden klovn i hvid kittel stiller sig frem på TV og siger det, og man bakker det op med komplicerede matematiske ligninger og teknisk jargon, som ingen fatter en lyd af. Man snakker om atomer og molekyler, som om de havde det mindste at gøre med den virkelighed, folk lever i.

Det kan være, at jeg ikke kan få mine ønsker opfyldt, mit liv er kaos, jeg har ingen penge, og min kæreste, der var det sidste, der holdt mig oppe, er skredet. Hvordan har jeg det så? Så tror jeg sikkert, at hvis jeg bare havde kunnet få mine ønsker opfyldt, ville jeg blive lykkelig.

Men der er masser af mennesker i verden, der får alle deres ønsker opfyldt. De har fået den kvinde, de gerne vil have, det job, de ønskede sig, det hus, de drømte om, den bil fra reklamerne, godt med penge og lige de børn, de ønskede sig osv. Men de er stadig frustrerede. De tager også stoffer, er også alkoholiserede, begår også selvmord og har også økonomiske problemer, men i stedet for at være bekymrede over de 3.000 kroner, de mangler til huslejen, bekymrer de sig over 3 millioner. Ængstelsen er nøjagtig den samme. Smerten over tab er den samme. Sygdommen er den samme. Alderdommen er den samme. Og døden er den samme for alle mennesker.

Det er oplevelsen af at blive syg, gammel og dø, vi skal lære at behandle i vores sind. Men det undervises der intet om i det moderne samfund. I stedet får vi at vide, at det skal man ikke tænke over. Egentlig skal man bare glemme det. Hvorfor spekulere over det uundgåelige, kommer det dybsindige råd.

Men det er kun med kundskab om sin egentlige kerne, sit virkelige selv, at man kan få sand succes i tilværelsen, og med succes mener jeg ikke økonomisk succes og social prestige. Virkelig succes er at blive tilfreds i livet uanset sin sociale position eller kropslige udformning.

Hvis nogen nu kommer og siger, at de ikke er frustrerede, har jeg ikke mere at sige. Det betyder enten, at de er fyldt med løgn eller er for dumme og uintelligente til at være frustrerede. Eller de er blevet gjort tanketomme og bevidstløse af medikamenter og alkohol eller ren og skær kaffe-og-kage-hygge-med-TV-og-Jyllandsposten.

Før i tiden var vismændene og præsterne den øverste klasse i samfundet. I dag er den klasse blevet skiftet ud med handelsstanden. I dag er det købmænd og producenter, der regerer verden, men de har stadig brug for præster og videnskabsmænd til at fortælle folk, hvad de skal tro på. Og de har desuden brug for videnskabsmænd og forskere til at fabrikere maskiner og militærudstyr.

Alt, hvad folk bliver indoktrinerede til at tro på, er blevet gjort til en verdensomspændende ideologi, der kun er blevet så vidtrækkende, som den er i dag, fordi man har TV til at udbrede den. Den globale kultur kalder man det. Før i tiden var det russerne, der var nogle væmmelige nogen. I dag er det Al-queda og terrorister, der vil os til livs. Og den globale kultur er intet end en gigantisk, verdensomspændende markedplads for Coca-cola, McDonalds og Levis.

Utilfredsheden og elendigheden bare stiger og stiger i et sådant samfund, mens befolkningen bliver fyldt med løgnen om, at teknologi i forening med økonomisk fremdrift er løsningen på alle problemer. De eksistentielle problemer er i konstant stigning. F.eks. er salget af antidepressive midler steget eksplosivt, men vi bliver fyldt med ideen om, at alle problemer kan løses gennem økonomisk udvikling og teknologi. Vi bliver madet med endeløse Hollywoodfilm, hvor teknologien og videnskabsmændene klarer alle ærterne.

Der findes simpelthen ingen bedre beskrivelse af, hvordan det psykiske plan fungerer end den, Krishna giver os i Bhagavad-gita. I Bhagavad-gita beskriver Gud naturen i forhold til det bevidste, det psykiske og det fysiske plan (selvet, sindet og kroppen), og hvordan de fungerer i en sammenblanding med naturens tre kvaliteter – godhed, lidenskab og uvidenhed.

Ved hjælp af denne videnskab kan man nøjagtigt bestemme enhver persons (og sin egen) psykiske tilstand og vejlede ham (og sig selv) i, hvordan man bliver mere lykkelig og tilfreds i livet, og hvordan man effektivt behandler psykiske problemer såsom depressioner, manier, kedsommelighed eller hvad som helst, der gør, at DK og resten af det teknologiske samfund har en høj selvmordsprocent.

Hvor om alting er, kan man ved hjælp af vedisk psykologi lære at aflæse naturen, kroppen, tankerne og alle følelserne i sindet. Det lærer man intet om i det teknologiske samfund, der er styret af handelsstanden, der kun ser verden som en markedsplads for sine produkter. Den herskende klasse har altid bildt folk ind, at de kun kan blive lykkelige gennem sansetilfredsstillelse, teknologi og økonomisk fremdrift, men det er løgn. Ingen er nogensinde blevet mere lykkelige og tilfredse i tilværelsen af et moderniseret, teknologisk liv, tværtimod. Alle statistikker viser det modsatte.

Enhver, der ønsker det, kan via Bhagavad-gita hente hjælp til en mere holistisk og tilfredsstillende eksistens og det helt uden, at man behøver tro det mindste på Krishna og Vedaerne, for metoden virker, hvad enten man tror på den eller ej. Man skal bare sættes ind i programmet, så kører det helt af sig selv.

Her er analogien med en computer gangbar. Kroppen er hardwaren, sindet er softwaren, og selvet er brugeren. Sindet er som en software, der er beregnet til at behandle naturen på en sådan måde, at den vil bringe os mest mulig glæde og mindst mulig lidelse. Hvis man indsætter sig selv i denne software, vil man direkte kunne erfare de gavnlige resultater i psyken. Gennem dette program kan det bevises, at den menneskelige psyke vil få det bedst ved at forstå og følge den vediske model.

Krishna siger: ”De, der således er forvirrede, tiltrækkes af dæmoniske og ateistiske anskuelser. I denne vildledte tilstand bliver alle deres håb om befrielse, deres frugtstræbende handlinger og deres udvikling af viden alle forpurrede.” (Bg. 9.12)

”Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig, giver Jeg dig hermed denne mest fortrolige kundskab og indsigt. Når du kender den, bliver du frigjort fra alle den materielle tilværelses lidelser.” (Bg. 9.1)

”Denne viden er kongen over al uddannelse og den mest fortrolige af alle hemmeligheder. Det er den reneste viden, og eftersom den giver en direkte opfattelse af selvet gennem indsigt, er den religionens fuldkommenhed. Den varer evigt og udføres med glæde.” (Bg. 9.2)