DEN, DER HAR INTELLIGENS, HAR STYRKE

I en klasse bemærkede Prabhupada, at tåbelige mennesker tit kritiserer hengivne for at være dovne dagdrivere og svæklinge, men sådanne folk forstår ikke, hvor intelligent en hengiven faktisk er. Derfor behøver en hengiven ikke bekymre sig om sådanne personer. For at illustrere dette fortalte Srila Prabhupada en historie. (mere…)

2021-06-29T06:16:17+02:00juli, 2021|Historier|

MÅ DU BLIVE FØDT SOM POLITIBETJENT

Engang i Indien, da Srila Prabhupada opholdt sig i Mayapur, besøgte to af hans vesterlandske disciple et tempel, hvor de hørte en sjov kommentar fra en pujari. Imens Srila Prabhupadas mænd havde darsana med Deiteten, så pujarien ud til at værdsætte deres ærefrygt og adfærd. (mere…)

2021-04-29T10:24:38+02:00maj, 2021|Historier|

MÅSKE, MÅSKE IKKE

Der var engang en fattig mand, hvis eneste rigdom var en hest. En dag løb hesten væk og kom ikke tilbage.

”Åh nej, det var dog uheldigt,” sagde hans naboer.

”Måske var det uheldigt, måske ikke,” svarede manden. Naboerne undrede sig lidt. (mere…)

2021-01-01T18:13:12+01:00januar, 2021|Historier|

KALIS VÆRSTE INDFLYDELSE

Fortalt af Sutapa Dasa

Vi lever i Kalis tid, den mest degraderede, materialistiske og syndige tidsalder, der står under indflydelse af personen Kali, sådan som han beskrives i bl.a. Srimad-Bhagavatams Første Bog. Engang sendte Kali tre dæmoner ud for at påvirke mennesker i verden, så de kunne finde ud af, hvordan de bedst kunne degradere menneskeheden. (mere…)

2020-10-25T19:21:56+01:00november, 2020|Historier|

CANDRAGUPTA OG DEN VARME KICHARI

Det berømte Maurya-dynasti blev grundlagt af Kong Candragupta, der styrtede den korrupte Kong Nanda, hvorefter Candraguptas dynasti regerede det meste af Indien i næsten 150 år (officielt fra 322 f.Kr. til 185 f.Kr., men muligvis var det noget tidligere end det). (mere…)

2020-09-29T15:55:46+02:00oktober, 2020|Historier|

LIVET ER ET CIRKUS

Normalt tager det en dag for et cirkus at sætte teltet op, men da et nyt cirkus kom til landsbyen, tog det måneder og måneder for cirkusfolkene for at få det hele klart til den store forestilling. (mere…)

2020-08-30T18:15:28+02:00september, 2020|Historier|

GRIN AF DIN VREDE

Af Sacinandana Swami

Engang var Krishna på en lang rejse med Satyaki. Fordi de ikke var nået frem til deres bestemmelsessted før solnedgang, var de tvunget til at sove i skoven. Krishna bad Satyaki om at holde vagt den første del af natten, så ville Han være vågen den anden halvdel. Efter at have spurgt om dette lagde Krishna Sig til ro på en seng af kviste, der var dækket med en cadar (et let tæppe). (mere…)

2020-07-01T16:39:52+02:00juli, 2020|Historier|

FÅREKYLLINGEN

Fortalt af Sacinandana Swami

En amerikansk indianer og hans ven gik ned gennem Times Square i New Yorks centrum midt under frokosten. Gaderne var fyldt med folk. Biler dyttede, taxier hvinede rundt om hjørnerne, sirener hylede, og lyden fra byen var øredøvende. Pludselig udbrød indianeren: ”Jeg kan høre en fårekylling.” (mere…)

2020-04-27T11:09:56+02:00maj, 2020|Historier|

PAS PÅ, HVAD DU TÆNKER

Fortalt af Sacinandana Swami

I hovedstaden i et lille kongerige i Indien var der engang en købmand, der var en meget nær ven af kongen. (mere…)

2020-04-04T08:52:04+02:00april, 2020|Historier|

EN KURVFULD VAND

Fortalt af Sacinandana Swami

En gammel bonde boede på en gård i bjergene sammen med sit lille barnebarn. Hver morgen stod han tidligt op og sad ved køkkenbordet og læste Bhagavad-gita. Hans barnebarn ville være ligesom sin bedstefader, så han forsøgte at efterligne ham så godt, han kunne. (mere…)

2020-04-04T09:48:05+02:00marts, 2020|Historier|

FÆRGEMANDEN

Denne historie er fra dengang, Herren Rama og Moder Sita var blevet forvist i eksil. Ude i skoven kom de engang til en meget bred flod, hvor De undrede Sig over, hvordan De skulle komme over på den anden side. Pludselig dukkede en færgemand op med sin båd. (mere…)

2020-01-10T20:08:29+01:00januar, 2020|Historier|

GURUENS TEST

Der var engang en guru, der ønskede at træne sine disciple gennem en praktisk opgave. ”Tag 100 rupier hver,” sagde han til dem, ”og brug dem på at fylde jeres værelse op med hvad som helst, I kan købe. Om fem dage kommer jeg tilbage for at inspicere jeres arbejde.” (mere…)

2019-12-03T11:04:23+01:00december, 2019|Historier|

MISUNDELSE

Der var engang en fattig mand, der ikke engang havde nok til at sørge ordentligt for sin familie. En dag sad han under et træ i skoven og tænkte over sin situation. Pludseligt hørte han en stemme: (mere…)

2019-10-30T14:22:30+01:00november, 2019|Historier|

RABBINERENS GAVE

Et kloster havde engang blomstret med snesevis af munke, men kom senere til at føre en hensygnende tilværelse. Munkene blev gamle. Den ene efter den anden døde, uden at der kom nye til. Til sidst var der kun fem brødre tilbage. (mere…)

2018-06-02T11:51:03+02:00juni, 2018|Historier|

EN GOD HANDELSMAND

Dette er en virkelig historie fra Calcutta. Som ung mand henvendte Nandi sig engang til en velhavende bekendt og spurgte: ”Kan du give mig lidt kapital, så jeg kan starte min egen forretning?” (mere…)

2018-06-02T11:50:24+02:00juni, 2018|Historier|

ARABEREN OG KAMELEN

Det er en meget kold aften efter en lang dags vandring i ørkenen. Araberen har træt lagt sig til ro i sit telt, imens hans kamel står tøjret udenfor. Lige før hans øjne lukker sig, og han forsvinder til drømmeland, hører han noget. (mere…)

2018-06-02T11:48:57+02:00juni, 2018|Historier|

HVEM DRÆBTE KOEN

En ko trængte engang ind i en gartners have og begyndte at æde af græsset og alt andet, der voksede der. Da gartneren så det, blev han så vred, at han begyndte at slå løs på koen, og han slog så længe, at han endte med at slå hende ihjel. (mere…)

2018-06-02T11:44:23+02:00juni, 2018|Historier|

MUSEPIGEN

En lille hunmus blev engang fanget af en høg, der bar hende højt op i luften i sit næb. Oppe over floden Ganges tabte høgen hunmusen, der var så heldig at falde ned i hænderne på den store vismand Yajnavalkya, der var i færd med at udføre sine middagsritualer ved flodens bred. (mere…)

2018-06-02T11:43:21+02:00juni, 2018|Historier|

DEN DOVNE SKOLEDRENG

En godsejer havde en søn, som han ansatte en huslærer til at undervise for femten rupier om måneden. Drengen var specielt meget dårlig til regning og matematik, så læreren gav ham masser af opgaver, som han selv skulle lave. (mere…)

2018-06-02T11:38:46+02:00juni, 2018|Historier|

BLIV POLITIMAND

Engang i Indien, imens Srila Prabhupada opholdt sig i Mayapur, besøgte to af Srila Prabhupadas vestligt fødte sannyasier et tempel og hørte en sjov kommentar fra en pujari. Da Srila Prabhupadas disciple havde darsana med Deiteterne, så pujarien ud til at påskønne deres ærbødighed og opførsel. (mere…)

2018-06-02T11:37:53+02:00juni, 2018|Historier|

HVOR ER MIT BARN?

Der var en gang en moder, som ikke kunne finde sit lille barn. Først kaldte hun på det, men der var intet svar. Så begyndte hun at lede overalt. Hun var rundt i hele huset, men ingen steder kunne hun finde det. (mere…)

2018-06-01T19:17:48+02:00juni, 2018|Historier|

LALU OG KALU

En grosserer havde to sønner, Lalu og Kalu, som han ville have skulle lære grundlæggende ting som vægt og mål. Men ingen lærer kunne komme nogen vegne med dem. Drengene var så uregerlige og stygge, at allerede som små røg de cigaretter og gjorde mange andre slemme ting. (mere…)

2018-06-01T19:17:00+02:00juni, 2018|Historier|

LÆNKER AF GULD, SØLV OG JERN

En prins, en ministers søn og en skattemesters søn var alle nære venner. Engang rejste de ud sammen for at se fremmede lande og kom til en anden konges palads. Kongen var bortrejst, men hans datter, prinsessen, var hjemme sammen med sine to veninder, ministerens datter og skattemesterens datter, og bød de tre unge mænd indenfor. (mere…)

2018-06-01T18:48:06+02:00juni, 2018|Historier|

KASTVAM, KHASTVAM

I en landsby boede der engang en brahmana, Dadu Thakura. Hans familie havde haft en tradition for lærdom, men med tiden var familien blevet doven og i stedet for intellektuelle bestræbelser gik livet med kort, terninger og skakspil. (mere…)

2018-06-01T18:35:21+02:00juni, 2018|Historier|

FRØEN I BRØNDEN

Ikke langt fra havet boede en frø i en brønd, hvor frøen havde levet hele sit liv. Aldrig skænkede den en tanke, at der fandtes en verden udenfor. Den levede stolt i sin brønd. Den anså ikke blot sig selv for ejeren af brønden, men brønden for at være hele verden og sig selv for at være verdens herre. (mere…)

2018-06-01T18:28:22+02:00juni, 2018|Historier|

VAISNAVAER!

En mand fra landet blev sendt ind til en landsby for at købe klæde og fik mange formaninger om ikke at blive snydt. Men da han kom tilbage med stoffet, testede de andre det og opdagede, at det var tyndt, svagt og ubrugeligt. Så de sagde til ham: ”Du er blevet snydt af nogle slyngler.” (mere…)

2018-06-01T18:27:28+02:00juni, 2018|Historier|

GURUEN OG HANS DISCIPLE

En sadhu gik sammen med sine disciple og talte med dem, da de kom forbi en døende pytonslange. Slangen var dækket af insekter, der allerede var i gang med at æde dens krop. Sadhuen blev meget alvorlig og talte ikke i et langt stykke tid. Omsider spurgte en af disciplene ham, hvorfor han var så alvorlig. (mere…)

2018-06-01T18:26:47+02:00juni, 2018|Historier|