Af SB Kesava Swami (Oversat af Jesper Frydenlund)

Jeg kom i tanke om et modul i personaleledelse, som jeg studerede, da jeg gik på University College i London. Lektoren understregede nødvendigheden af at forstå folks personligheder for at maksimere det individuelle potentiale og skabe synergi i teamet.

Jeg stødte på ”DISC-profilen” for et par dage siden og besluttede mig for at vurdere mig selv. Resultaterne viste klart, at jeg var en ”stabil-kompetent”-type (i modsætning til dominerende og indflydelsesrig). Beskrivelserne bekræftede mine observationer, og jeg satte pris på muligheden for at opdage mere om de styrker, svagheder og ængsteligheder, jeg måtte have. Prøv at skrive et ord med den anden hånd, end du normalt skriver med – det tager dobbelt så lang tid og kræver den dobbelte indsats, føles nærmest ubehageligt og akavet og ender som regel med at se temmelig primitivt og uklart ud! Hvis vi på samme måde engagerer os i verden på en måde, der er fremmed for vores naturlige personlighed, ender vi med at kæmpe og ikke nå vores sande potentiale.

Oldtidens undervisere forklarer, at vi er åndelige væsener på en menneskelig rejse. Efter at have gennemgået adskillige livskapitler står vi tilbage med stærke indtryk fra det utal af oplevelser, vi har gennemgået. Dette danner sammen med vores barndom og opvækst vores ”materielle personlighed”. Arv og miljø efterlader os med en krop og et sind, der er kodet til at handle og reagere på bestemte måder. Aspirerende spiritualister kan have stor gavn af at forstå de materielle rammer, inden for hvilke de eksisterer. Når vi forpligter os til roller og ansvar, betaler det sig at være opmærksom på vores personlighed og de potentielle faldgruber, vi kan støde på.

Bhagavad-gita går imidlertid et skridt videre end moderne psykologi. Krishna forklarer, at ud over vores psykofysiske sammensætning er en evig åndelig personlighed udstyret med sine egne guddommelige og tiltalende træk. I det omfang vi faktisk forbinder os med dette ”højere selv”, kan vi gradvist overskride den midlertidige materielle personlighed, vi har modtaget. Hvis en person når til den dybe erkendelse, at krop og sind blot er tildækninger af sjælen, kan begrænsninger af den psykofysiske sammensætning mindskes betydeligt. Det er rart at vide, at hver enkelt af os har en unik, ren og perfekt karakter, som vi ganske enkelt skal vække til live. Nøglen er at anerkende og engagere vores materielle egenskaber samtidig med, at vi dedikerer os til åndelige praksisser. Så kan vi virkelig finde os selv – materielt og åndeligt.