Af Jahnu Dasa

Menneskeheden bliver udslettet hele tiden. Der er givetvis altid mennesker på planeten, men civilisationer kommer og går. Hvor er det gamle Egypten? Hvor er romerne? Hvor er perserne?

Mange civilisationer er kommet og gået, selv inden for de sidste 5.000 år.

Faktum er, at des mere syndfuld en civilisation er, desto hurtigere vil naturen udradere den.

På nuværende tidspunkt i historien har menneskeheden valgt at skabe en slagterikultur på Jorden. De to største industrier i verden er våben og kød. Som nummer tre kommer psykofarmaka. Det er klart, at når de tre største menneskelige forretninger i verden profiterer på død og ødelæggelse samt sindsyge, taler vi ikke om en oplyst civilisation.

Den nuværende menneskelige civilisation er som en kræftknude, der skaber et helvede på planeten for naturen og hendes indbyggere. Sådan en kultur vil heldigvis ikke vare længe.

I en ikke så fjern fremtid, når naturen har udslettet den nuværende forbrugerkultur, vil der opstå en tid med Krishnabevidsthed i hele verden. Det er blevet forudsagt i Vedaerne for denne Kali Yuga.

Universet varer i lige så lang tid som skaberguden Brahma lever, nemlig i 311 billioner år. Vi er ca. halvvejs gennem Brahmas liv, så der er stadig 155 billioner år tilbage. I den tid vil utallige menneskelige civilisationer komme og gå.

Den nuværende forbrugerkultur vil blot blive husket som et kortvarigt mareridt. Egypterne holdt deres civilisation gående i næsten 3.000 år. Efter dem kom romerne, der klarede at holde deres kultur gående i 900 år, selv om de var rimeligt degradede.

Man kan sige, at jo mere en kultur er i godhedens kvalitet, desto længere varer den, og jo mere en kultur er i uvidenhed, jo kortere varer den. Både egypterne og romerne tilbad halvguder, så de var mere i godhedens kvalitet.

Krishna siger: ”Mennesker i godhedens kvalitet tilbeder halvguder. De, der er i lidenskabens kvalitet, tilbeder dæmoner, og de, der er i uvidenhedens kvalitet, tilbeder ånder og spøgelser.” (Bg. 17.4)

Sammenlignet med det har vi den moderne kultur, som vi kan sige blev startet af amerikanerne efter Anden Verdenskrig. Den har ikke engang varet i 100 år endnu, og ingen tror på, at den vil vare i endnu 50 år. Den er simpelthen så destruktiv mod naturen og hendes indbyggere, at den ikke vil vare længe. Den moderne kultur er helt igennem domineret af uvidenhed, så naturen er allerede nu i gang med at udslette den.

Visnu siger: ”Når nogen har en aversion mod halvguderne, der repræsenterer Gud, når nogen er imod Vedaerne, der giver al viden, imod køerne, brahmanaerne, vaisnavaerne og de religiøse pricipper og yderst set imod Mig, den Højeste, vil han og hele hans civilisation bliver udslettet uden varsel.” (Srimad-Bhagavatam 7.4.27)

Heldigvis spreder Srila Prabhupadas mission sig som en steppebrand over hele planeten. ISKCON er en direkte efterkommer af den bhakti-bevægelse, der begyndte med Gud Selv, der steg ned for 500 år siden som Caitanya Mahaprabhu. Dette sker kun en gang hver Brahmas dag. En af Brahmas dage består af 1.000 yuga-cycler på hver 4,32 millioner år, så Brahmas dag varer i alt 4,32 milliarder år.

Gud stiger med andre ord personligt kun ned på Jorden hver 4 milliarder år. Eftersom vi er heldige nok til at være blevet født som mennesker kun 5.000 år efter, at Krishna var her, har vi en tendens til at glemme, hvor sjældent det er for en sjæl at blive født som menneske.

Den nuværende Kali Yuga er én ud af 1.000 Kali Yugaer, hvor Gud personligt viser Sig på planeten for at udvise Sine lege og for at give Bhagavad-gita. Og når som helst at Krishna stiger ned, kommer Han altid 4.500 år senere som Caitanya Mahaprabhu for at frelse folk med Hare Krishna-mantraet.

I den nuværende Kali Yuga vil der være en periode på 10.000 år med Krishnabevidsthed. Den periode begyndte for 500 år siden, da Caitanya Mahaprabhu steg ned i Bengalen.

Det er selvfølgelig en proces, der tager nogen tid, så det vil blive værre, før det bliver bedre. Det er klart, at naturen først må befri sig selv for den nuværende ugudelige forbrugerkultur, før den gyldne tidsalder for alvor kan komme i gang.

Ikke desto mindre kan vi med sindsro erklære, at det er meget heldigt at være blevet født i denne særlige Kali Yuga kun 500 år efter, at Gud var her.