KUNDALINI

Af Jahnu Dasa

I det klassiske yoga-system, sådan som det beskrives i Vedaerne, er vejen lang og hård. Dette system kaldes astanga-yoga, det ottefoldige yoga-system (sanskrit: asta = 8, anga = dele), og det er forklaret som en videnskabelig metode til gradvist at opnå højere niveauer af indre erkendelse, der kulminerer i samadhi, hvor selvet træder ud af kroppen og genvinder sin frie tilstand. (mere…)